Kies op maat

Inloggen Menu

Kinderen Paramedisch

Dennis is een jongen van elf jaar. Hij zit op basisschool De Vuurtoren in Amsterdam. Dennis heeft veel vriendjes en kan goed leren. Toch is het soms moeilijk om mee te doen met vriendjes bij het buitenspelen. Dennis heeft namelijk een spierziekte. Hij heeft een computer, maar moet een aantal toetsen schrijvend maken. De juf merkt dat ze het handschrift steeds moeilijker kan lezen. Dennis doet mee met de gymles en met buitenspelen, maar tikkertje lukt niet meer, want hij kan niet zo hard rennen.

Dennis ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen uit zijn groep. Maar wat is nu normaal, en wat is afwijkend? Kinderen die zich motorisch normaal ontwikkelen komen meestal niet in een rolstoel terecht, maar weet je verder wat een kind moet kunnen in groep 8 van de basisschool? En hoe kun je Dennis helpen om toch op De Vuurtoren te blijven? Moet je adviseren over het schrijven, het meedoen bij buitenspelen of de gymles? En moet je zijn rolstoel al gaan opmeten en bestellen? Hoe betrek je Dennis, zijn ouders en de school in deze keuzes? En welke rol pakken de kinderfysiotherapeut, de kinderergotherapeut en de kinderoefentherapeut precies? Kun je samen meer bereiken dan wanneer je alleen behandelt? En wat zou de kinderverpleegkundige bij kunnen dragen aan de zorg rondom Dennis?

Dit zijn vragen uit de praktijk van de kinderparamedicus waarmee je aan de slag gaat in deze minor. Aan de hand van casussen word je meegenomen in de multidisciplinaire zorg rondom het kind en zijn omgeving.

Leerdoelen

De nadruk ligt de eerste vijf weken op de normale ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar.
Wanneer gaat een kind kruipen? Is het normaal als een kind billenschuift? Hoe ontwikkelt het kind nieuwe vaardigheden? Hoe test je of het kind zich normaal of afwijkend ontwikkelt?
De tweede 5 weken (en laatste 10 weken) gaan over afwijkende ontwikkeling. Dit is een blok samen met Verpleegkunde, waar er multidisciplinair aan casuïstiek wordt gewerkt, ondersteund door lessen over verschillende diagnoses horende bij de casuïstiek.
De laatste 10 weken gaat de minor verder met de paramedische disciplines (en verpleegkunde gaat verder met hun specifieke deel). Gedurende deze 10 weken wordt er interdisciplinair aan casuïstiek gewerkt, ondersteund door lessen over de verschillende diagnoses horende bij de casuïstiek.

Ingangseisen

De student is in bezit van propedeuse en tenminste 40 studiepunten uit de hoofdfase. De KOM (externe) student is eveneens in het bezit van een goedkeuring van zijn/haar eigen examencommissie en een leerovereenkomst.

De student is van de opleiding oefentherapie, ergotherapie of fysiotherapie.

Literatuur

‚ÄčLiteratuurlijst beschikbaar via Brightspace.

Rooster

Rooster beschikbaar via rooster.hva.nl, zodra de inschrijving gereed is en de roosters voor het volgende semester beschikbaar. Uitgaande van:

Je volgt drie à vier (een enkele week vijf) dagen per week hoor- en werkcolleges en MDO-lesen (die met alle studenten van de minor) en IDO-lessen. De tijd dat je geen lessen volgt zal je besteden aan het voorbereiden/ uitwerken van je casus en MDO-lessen of aan het voorbereiden/uitwerken van de verschillende colleges. Houd er rekening mee dat deze minor een volledige studiebelasting kent en dat je 5 dagen in de week beschikbaar moet zijn. Lessen kunnen verplaatst worden naar een andere dag/ een ander tijdstip, en je zult afspraken met je projectgroep/ werkgroep voor de werkcolleges en MDO-lessen moeten plannen.

Toetsing

STUDIEDELEN:
- Module Normale ontwikkeling
- Module Project PM-VPK
- Module Afwijkende ontwikkeling
- Module EBP

AANTAL ECTS:
- 30 ECTS

TOETSING:
Specifieke deel paramedisch:
- Video-opdrachten
- Casus-toets
- Schriftelijke opdracht voor het wetenschappelijke gedeelte van de minor.

Gedeelte samen met verpleegkunde:
- Op basis van een casus een beoordeling over de individuele bijdrage binnen een multidisciplinair overleg.
- Presentatie over de uitwerking van de casus.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd, dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor. 

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.


Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Sjoerd van de Pol, minorkinderenfg@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer informatie: YouTube film Minor Kinderen Paramedisch en Flyer Kinderen Paramedisch

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Flyer Minor Kinderen Paramedisch

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.