Kies op maat

Inloggen Menu

Werken In Gedwongen Kaders

Je kunt je niet meer aanmelden voor semester 1 2019-2020. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Binnen de minor worden verschillende modulen aangeboden met als doel verdiepende kennis op te doen en vaardiger te worden als beginnend professional in gedwongen hulpverlening. Kennis van verschillende cliëntgroepen, methoden en interventies, psychopathologische stoornissen en criminologie geven een duidelijk beeld over de werksetting. Daarnaast leer je welke interventie technieken toegepast moeten worden en op welke manier je bijvoorbeeld de-escalerend te werk kan gaan. Door zelf onderzoeksmatig aan de slag te gaan met een vraag, dilemma of probleem uit de praktijk kom je in aanraking met de gedwongen hulpverlening en lever je daar een bijdrage aan. 

Leerdoelen

Je werkt aan de volgende competenties.

  • Is vasthoudend in het nastreven van een effectieve werkalliantie met een cliënt die gedwongen is een maatregel of vorm van behandeling of begeleiding te accepteren.
  • Combineert het beheersen van risicovol gedrag met het ondersteunen van gedragsverandering, en treedt hierin zelfstandig en weloverwogen op.
  • Is in samenwerking met (netwerk)partners sturend en richtinggevend wanneer het juridisch kader daartoe aanleiding geeft.
  • Legt verantwoording af aan de cliënt, de samenleving en de rechtstaat.
  • Komt binnen het gedwongen kader zoveel mogelijk tegemoet aan de zelfbeschikking van een cliënt.
  • Blijft mentaal stabiel handelen, vooral tijdens spanningsvolle situaties.
  • Handelt op basis van gedeelde normen, ethische standaarden en gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid. 

    Deze competenties komen uit het document 'Competentieset Forensisch Sociaal Professional' en worden vertaald in leerdoelen op bachelorniveau.

Aanvullende informatie

Vragen over minor?
Contact Ratiba el Kharrim, r.el.kharrim@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

De aanmeldperiode voor HvA-studenten is voorafgaand aan de aanmeldperiode voor niet HvA-studenten. Het aantal plaatsen voor niet HvA-studenten is hierdoor beperkt.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Bij voorkeur stage- of praktijkervaring met clienten in een  gesloten setting.

Wij gaan uit van gemotiveerde studenten die bereid zijn fulltime (40 uur per week) te studeren.

Toetsing

De inhoud van de minor is onderverdeeld in drie leerlijnen.

1. Projectonderwijs: studenten werken in kleine groepjes aan het ontwikkelen en uitvoeren van een activiteit gericht op de doelgroep. 

2. Trainingen/werkcolleges: via activerende werkvormen wordt alles rondom de justiële jeugdzorg behandeld en in trainingen leer je technieken en krijg je handvatten voor het werken in gedwongen kader. 

3. Theorie: in hoorcolleges worden de thema's forensische psychopathologie, criminologie en biologische aspecten van crimineel gedrag behandeld.  

De minor omvat in totaal 30 EC die een student in een keer kan behalen als hij/zij heeft voldaan aan de actieve participatie en de eisen van het selffassessment (per module worden geen losse EC's behaald). 

De toetsing bestaat uit actieve participatie, het schrijven van een artikel, een casustoets, een rollenspel, het ontwikkelen, uitvoeren van een activiteit samen met en/of in opdracht van de praktijk met een schriftelijke verantwoording en een selffassessment. Het cijfer voor de minor wordt bepaald door het selfassment van de student. De overige toetsing is voorwaardelijk en wordt niet beoordeeld met een cijfer, uiteraard wel voorzien van feedback.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Rooster

De lessen worden op meerdere dagen per week geroosterd.