Kies op maat

Inloggen Menu

Jongerenwerk in de Grote Stad

Beroep

Binnen het Social Work profiel Jeugd neemt preventie een speciale plaats in. De minor Jongerenwerk biedt hiervoor een programma dat zijn basis heeft in de praktijk. Het beroep van jongerenwerker gaat over het begeleiden van groepen jongeren in de vrije tijd. In het jongerenwerk gaat het erom jongeren te helpen te participeren aan de maatschappij, om jongeren te ‘empoweren’ en jongeren te leren om zich op een effectieve manier te uiten. Participatie van jongeren is een centraal thema van de minor.

Flexibel programma

De minor is de afgelopen jaren steeds vernieuwd en aangepast. Het programma is niet statisch; indien nodig kunnen gedurende het jaar aanpassingen gedaan worden en er wordt altijd ingespeeld op de actualiteit. Methodisch en theoretisch blijft de minor relevant door de samenwerking met het lectoraat Jongerenwerk, Youth Spot.

Jongeren
In de minor is voldoende mogelijkheid om daadwerkelijk contact te leggen met jongeren. Dit kan onder andere in de onderzoekwerkplaats. In het tweede deel van de minor wordt de methodiek Edutainment uitgevoerd met een groep jongeren. Zo kunnen alle mogelijkheden van het jongerenwerk worden ervaren.

Leerdoelen

• Je verdiept je - o.a. door middel van de aangeboden theorie en het praktijkgericht onderzoek - in visie, beleid en methodiek van het jongerenwerk dat in stedelijke gebieden,  nationaal en internationaal plaatsvindt. Op basis hiervan ben je in staat een eigen visie op het  jongerenwerk te verwoorden en te beschrijven.  
• Je kan na afloop op preventieve en (ped)agogische wijze jongeren helpen te participeren aan de samenleving. 
• Je hebt na afloop kennis van  de leefwereld van de jongeren van nu. Je kan deze uitingen interpreteren en in hun context plaatsen. Daardoor ben je in staat contacten met jongeren te leggen, te onderhouden en vanuit deze relatie agogisch met hen te werken.   

 • Je kan werken met de geleerde coachmethodiek en weet die met een doelgroep in de praktijk te brengen.
 • Je hebt inzicht in het netwerk van organisaties waar het jongerenwerk gebruik van kan maken.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor
Contact Marco Bijl, m.p.g.bijl@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Ingangseisen

Ervaring in het werken met jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar, als vrijwilliger of tijdens een stage is aanbevolen. Als deeltijd-student met maar 1 dag beschikbaar voor onderwijs, dien je te beschikken over een relevante praktijk. Indien je daar niet over beschikt, dan moet je het meerdaagse voltijdprogramma volgen.

Toetsing

STUDIEDEEL, AANTAL EC, TOETSVORM:

1.      De collegeserie: 'Leefwerelden van Jongeren' (3 EC); toetsvorm: thuistoets en opdracht
2.      Training: Edutainment-coach (3 EC); toets​vorm: tentamen
3.      Uitvoering Edutainment (4 EC); toetsvorm: uitvoering en reflectie
4.      Het beleid- en methodiekprogramma (6 EC; 3 in kwartaal 1, 3 in kwartaal 2); toetsvorm: tentamen
5.      Serie Good Practices (4 EC; 2 in kwartaal 1, 2 in kwartaal 2); toetsvorm: essay
6.      Onderzoek (10 EC); toetsvorm: onderzoek en presentatie

Onderdeel 4, 5 en 6 kunnen worden samengevoegd met als afsluiting een portfolioassessment.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 1. 'Handboek modern Jongerenwerk', Veenbaas, Noorda, Anbaum, VU uitgeverij 2011.
 2. 'Leefwerelden van jongeren', Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman, Coutinho, 2012 (let op tweede druk!) ISBN 9789046903162
 3. 'Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkeningswerk, verbindingswerk.' Abdallah, S., Kooijmans, M., & Sonneveld, J. (2016). Bussum: Coutinho
 4. 'Jongerenwerk Nieuwe Stijl'. Frank van Strijen,  SWP Amsterdam 2012.
 5. 'Kleine stappen, grote overwinningen'. Jongerenwerk historisch beroep en perspectief. Metz, J. Amsterdam: SWP, 2011
 6. 'Praktijk onderzoek in zorg & welzijn'. Cyrilla van der Donk & Bas van Laanen. Coutinho Bussum 2015.

Deze literatuurlijst kan nog worden aangevuld of gewijzigd.

Aanbevolen literatuur:

 1. 'Jongerenwerker'.  Competentieprofiel, Corrie van Dam en Niels Zwikker,  Movisie,  2008 ISBN 978-90-8869-026-6
 2. 'Jeugdbeleid in transitie', Jan Bekker en Toby Witte, Couthino, 2014
 3. 'Een theorie van presentie'. Andries Baart, Boom Lemma, 2014
 4. 'Hoeklijnen, ambulant jongerenwerk', Jan Schellekens, SWP, 1998
 5. 'Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur', Hans Kaldenbach, Uitgeverij Prometheus Amsterdam 2006.
 6.  'Kapot moeilijk' Jan Dirk de Jong, Aksant Amsterdam 2007 (download pdf via rebond.nl)
 7.  'Battle zonder knokken' talentcoaching voor risicojongeren, Maike Kooymans. SWP Amsterdam  2009

Rooster

Vaste lesdag is dinsdag (onder voorbehoud) de gehele dag (VT en DT); daarnaast twee andere dagendelen​ voor VT. Incidenteel kan ook voor DT op een andere dag een deelprogramma worden aangeboden. Indien je als DT student niet over een relevante praktijk beschikt dan moet je het meerdaagse VT programma volgen.

Minor Jongerenwerk onderwijsdag (VT en DT) 16 x 8 = 128

Toetsing 8 x 3 = 24

Edutainment 8 x 5 = 48

Onderzoek 20 x 4 = 80