Kies op maat

Inloggen Menu

Licht Verstandelijk beperkt

Ben je op zoek naar meer verdieping in de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking? Meld je dan nu aan voor deze minor!

De minor is een verdiepende minor voor voltijdstudenten waarin je je verder specialiseert binnen je eigen beroep en/of een bepaalde doelgroep.

Verbinding tussen hoofd, hart en handen

Hoofd ~ Je doet kennis op over verschillende thema's rondom een LVB; ICF (DH), (dis) Harmonische ontwikkelingsfasen en (afwijkende) sociale informatieverwerking, ervaringsordening, seksualiteit, rouw, het begeleiden van mensen met een LVB, LVB in combinatie met verslaving, psychiatrie en criminaliteit. Er worden daarnaast een aantal gastcolleges gegeven en we bezoeken de praktijk. 

Hart ~ In de bijeenkomsten ‘Moreel Beraad’ ga je op zoek naar jouw professionele identiteit. Wat kleurt jou als professional en hoe geef jij in de roerige dagelijkse werkpraktijk kleur aan jouw waarden, in de context van team, organisatie en maatschappij. Welke betekenis geef je aan datgene wat je meemaakt, ontdekt en hoe verhoudt zich dat tot jouw eigen professionele groei en beroepshouding?

Handen ~ Je gaat aan de slag met individuele en groepsopdrachten. In de module LVB volg je bijvoorbeeld een training om jezelf verder te professionaliseren in het werken met mensen met een LVB. Daarnaast ga je in een groep aan de slag met een onderzoeksvraag uit de praktijk. 

 

Werkvormen

Kennisoverdracht

Werkcolleges

Gastlessen van professionals/ervaringsdeskundigen

Praktijkbezoek(en) op locatie

 

Docenten

Malcolm Biezeveld
Jeroen Bos
Cynthia Boomkens
Rhona Meijer

Leerdoelen

1)  De beroepskracht heeft zicht op de cliënt en zijn gezondheid(sproblemen), (dis)harmonische ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen in relatie tot de levensfasen van de cliënt, en kan een vertaalslag maken naar de ondersteuningsbehoefte.
2) De beroepskracht kan (probleem)gedrag als gevolg van somatische en psychische aandoeningen en de gevolgen van disfuncties op dit terrein, in relatie tot de levensfasen, herkennen, vertalen tot mogelijke interventies en weet wanneer er andere disciplines moeten worden ingeschakeld.
3) De beroepskracht werkt systematisch en methodisch bij het verkennen en analyseren van de leefsituatie van de cliënt, teneinde de ondersteuningsbehoefte en doelen vast te stellen en een daarbij aansluitend methodisch hulpverleningsaanbod te realiseren.
4) De beroepskracht kan de betekenis van actuele ontwikkelingen voor de positie van de cliënt en het handelen van de professional analyseren en evalueren, teneinde een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) participatie.
5) De beroepskracht kan in complexe situaties de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie over hun eigen leven en draagt daarbij zorg voor het creëren en in stand houden van een gezonde balans tussen betrokkenen uit het netwerk.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Rhona Meijer, r.meijer4@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Voor wie? 

De minor is toegankelijk voor o.a. studenten van de volgende opleidingen:

- Social Work
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
- Cultureel Maatschappelijke Vorming
- Toegepaste Psychologie
- Ergotherapie
- Verpleegkunde
- Sociaal Juridische Dienstverlening
- Pedagogische Academie
- Sportstudies

Studenten van aanverwante/ andere studies kunnen contact opnemen met Rhona Meijer om te informeren naar de mogelijkheden om aan de minor deel te nemen.

Toetsing

De minor bestaat uit de volgende modules.

Module LVB: 7 ECT
- Thema's LVB
- Gastcolleges
- Training
- Praktijkbezoek(en)   Module LVB+: 5 ECT
- LVB en psychiatrie
- LVB en middelen & verslaving
- LVB en criminaliteit
- Voorbereiding beschouwing
- Excursie

Moreel Beraad: 3 ECT

- Wat kleurt jou als professional?

 

Praktijkonderzoek: 15 ECT

- Onderzoeken van een vraagstuk uit de praktijk

 

Toetsing

- Opdracht

- Verslag

- Groepsopdracht

- Beschouwing

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Literatuurlijst wordt nader bekend gemaakt. Mocht je willen weten welke boeken in studiejaar 18-19 zijn gebruikt dan kijk dan onder de studiedelen van fmr.mijnhva.nl ga naar deze link: https://studiedelen.mijnhva.nl/en/Pages/Opleidingenlijst.aspx

Rooster

De bijeenkomsten worden op drie lesdagen geroosterd (nadere informatie volgt). 

De contacttijd van de minor LVB is op dit moment als volgt verdeeld. Het streven is om de contacturen maximaal over twee lesdagen te verdelen. 

Module LVB
- Mensen met een LVB: 7 bijeenkomsten (18,5 lesuur)
- Training: 6/7 bijeenkomsten (18,5 uur)
- Praktijkbezoek(en): 6/12 lesuren
-Toetsing

Module LVB+ 
- 4/5 bijeenkomsten van 250 min (20 lesuren)
- Praktijkbezoek van 150 min (3 lesuren)
- Toetsing

Praktijkonderzoek 
- 7 bijeenkomsten van 50 min (7 lesuren)
- Begeleiding op afstand en schriftelijke feedback
- Toetsing

Moreel Beraad
- 6 bijeenkomsten van 100 min
- Toetsing

Hiernaast is er contacttijd in de vorm van email-,telefonisch-, of persoonlijk met de docent, indien nodig voor extra begeleiding.