Kies op maat

Inloggen Menu

Mediation

Inschrijven voor semester 1 2019-2020 is niet meer mogelijk. De minor zit vol.

In deze minor specialiseer je je in conflicthantering en mediation. De basis voor de minor is het aanleren van allerlei gesprekstechnieken waarmee je op een effectieve wijze conflicten kunt helpen beslechten als mediator of als bemiddelaar. In het eerste blok volg je, naast een intensieve training in mediationvaardigheden, het vak Juridische aspecten van mediations en krijg je les in het Burgerlijk Procesrecht. Dit vak leert je hoe je conflicten in juridische zin kan beoordelen. Een bezoek aan de rechtbank is onderdeel van dat vak. 
In het tweede blok volgt een verdieping in het vak Mediationvaardigheden. Je leert bemiddelingstechnieken toepassen in verschillende conflictsituaties, variërend van arbeids- en familieconflicten, waaronder echtscheidingen, tot conflicten tussen overheid en burger. Verder krijg je in blok twee een training in Onderhandelen. Het begeleiden van een onderhandelingsproces als mediator maakt hier deel van uit. Je leert in dit blok verder over de Psychologische aspecten die spelen bij conflicten en krijgt handvatten voor het inzetten van deze kennis tijdens een bemiddeling. Gedurende de hele minor doe je onderzoek naar de actualiteit en de praktijk van mediation. 
Deze minor is door zijn opzet bij uitstek geschikt voor mensen die sterk(er) willen worden in het doelgericht inzetten van communicatieve vaardigheden, het leuk en interessant vinden om hier veel mee te oefenen, een verdiepingsslag in te maken en zelf al redelijk verbaal vaardig zijn.

Leerdoelen

Je leert:  
• hoe conflicten ontstaan (conflictfases, analyse conflicten), hoe conflicten kunnen escaleren en hoe je zelf in conflicten staat; 
• conflicten beoordelen zodat je gericht kan beslissen over de beste wijze van interveniëren; 
• in welke situatie je het beste naar welke vorm van conflictoplossing kan verwijzen (kennis van alternatieve vormen van conflictoplossing en burgerlijk procesrecht);  
• hoe je zelf bij conflicten kan interveniëren doordat je basale mediationvaardigheden aanleert en weet hoe je de rol van bemiddelaar kan innemen; 
• onderhandelen en begeleiden bij onderhandelingen en de onderhandelingsfase in mediation; 
• welke verschillende vormen van mediations er zijn en welke sociale, culturele en juridische aspecten hierbij spelen; 
• communicatiepatronen bij conflicten herkennen aan de hand van diverse psychologische inzichten en hoe je deze kennis kan inzetten in een conflictsituatie.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Radna Mulder-Lekkerkerker, r.mulder@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Op HBO niveau aantoonbare basiskennis van mondelinge communicatie en basis in interpersoonlijke gespreksvoering. In semester 1 zijn er 4 plekken voor KOM-studenten en in semester 2 zijn er 8 plekken voor KOM-studenten.   De minor is onder andere geschikt voor HvA-studenten van alle opleidingen die onder FMR vallen, studenten die de opleiding HRM volgen en voor studenten van vergelijkbare opleidingen van andere hogescholen.

Toetsing

STUDIEDEEL - AANTAL EC - TOETSVORM:
Burgerlijk procesrecht, 3EC, schriftelijke toets.
Juridische aspecten van mediation, 3EC, schriftelijke toets.
Mediationvaardigheden, 5EC, assessment. 
Onderzoeksplan mbt mediation, 4EC, onderzoeksvoorstel.
Bijzondere vormen van mediation, 2EC, schriftelijke toets.
Verdieping mediationvaardigheden, 3EC, assessment.
Psychologische aspecten van mediations, 4EC, verslag observatiebijeenkomst.
Onderzoeksrapport mbt mediation, 4EC, groepsopdracht.
Onderhandelen, 2EC, assessment en reflectieverslag.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

De navolgende lijst is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat er literatuur bijkomt of afvalt. 
Allewijn,D. (2013, 2e druk). Met de overheid om tafel. 
Baarda, B., Dit is onderzoek.
Brenninkmeijer, A.F.M.: Juridische aspecten van mediation.
Fisher, R.: Excellent onderhandelen.
Prein, H.C.M./A.F.M. Brenninkmeijer/M. Pel/ H.C.M. Prein: Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator.
Prein, H.C.M./A.F.M. Brenninkmeijer/M. Pel/ H.C.M. Prein: Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation.
Schutte, E., van de Griendt, H.F.M., Boshouwers, P.H.A. (2016, 3e herziene druk), Mediation in Arbeidsconflicten.

Timmermans, J.P.H./vN.H.P. Sommers: Praktisch burgerlijk procesrecht.
Weimar, J., Ten Hoedt, F.(2011) , Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar. 

Rooster

De lessen worden verspreid over ongeveer 3 dagen per week.

Gemiddeld 15 lesuren (gast-, hoor-, werkcolleges, projectonderwijs, (on)begeleide bezoeken in de praktijk) per week (totaal ​145 uur). Hiernaast is er contacttijd in de vorm van e-mailcontact en evt. (online) onderwijs/begeleiding/ consulten etc.​​​