Kies op maat

Inloggen Menu

Sport- en Prestatiepsychologie

Klaar om uitgedaagd te worden? Zin om te stoeien met actuele praktijkvragen? In staat om verantwoordelijkheid te pakken voor je eigen (studie)prestatie? Lees dan verder!

Sport- en prestatiepsychologie is een prikkelend onderwerp, en er wordt in verschillende contexten steeds meer aandacht aan besteed. Het aantal fulltime werkende sportpsychologen voor het United States Olympis Committee is bijvoorbeeld de laatste 20 jaar van 1 naar 6 gegroeid. Studenten die actief zijn in een omgeving waar prestatie een belangrijke rol speelt, zoals bijv. als trainer/coach in een sportomgeving, of toekomstig managers, vinden in deze minor een gezonde dosis know-how op het gebied van de sport- en prestatiepsychologie.

Wat is nodig om iemand met behulp van mentale vaardigheden optimaal te laten presteren? Wat voor oefeningen kan je met sporters, en mensen in een andere prestatiecontext doen? Wat zijn actuele praktijkvragen over sport- en prestatiepsychologie? Hoe zit het precies met motivatie, concentratie? Met de opgedane kennis (zelfstudie, werkcolleges, met o.a. Engelstalige boeken) en vaardigheden (praktijkvakken en projecten) kan de student zich functioneel maken in de sport- of andere prestatiesetting waarin hij/zij zich bevindt.

In deze minor zal je niet alleen inzicht krijgen in de basale mentale vaardigheden binnen de sport- & prestatiepsychologie (zoals bijv.: doelen stellen, visualisatie). Daarnaast zal je ook theoretische verdieping vinden, en hierbij een zelfstandige en onderzoekende houding aan moeten nemen. Dit is nodig om te kunnen onderbouwen welke interventies geschikt zouden kunnen zijn in een specifieke situatie. Een student kan een sport- of andere prestatiesituatie analyseren, en hierop theorie toepassen, ook kan hij/zij mentale vaardigheden oefenen met anderen, en natuurlijk zichzelf. De student is na het volgen van de minor in staat vanuit sport- en prestatiepsychologisch perspectief gefundeerd en onderbouwd te signaleren (en gedeeltelijk handelen) in een sport- of andere prestatiesetting. Dit kan zowel betrekking hebben op de eigen uitvoering van prestatieactiviteiten, als op het uitvoeren van een begeleidende taak (coach/trainer/manager).

Kaders:

De minor leidt niet op tot sportpsycholoog. Na deze minor kent de student, bij het handelen in een prestatiegerichte context, de grenzen van zijn eigen deskundigheid op het gebied van activiteiten binnen de sport- en prestatiepsychologie.

Leerdoelen

Algemene doelen (minorbreed):

De student is na het volgen van de minor sport- prestatiepsychologie in staat om in een prestatiegerichte context, ondersteund door sport- en prestatiepsychologische kennis, te signaleren, analyseren en handelen vanuit een coachende/trainende rol, om zo de mentale vaardigheden van anderen (maar ook hemzelf) te optimaliseren.

De student kent, bij het handelen in een prestatiegerichte context, de grenzen van zijn eigen deskundigheid op het gebied van activiteiten binnen de sport- en prestatiepsychologie.

Globale leerdoelen aan de hand van de taxonomie van Bloom en Dee Fink:

Kennis

1. Studenten kunnen de belangrijkste sport- en prestatiepsychologische begrippen beschrijven.

Inzicht

2. Studenten kunnen de oorzaak gevolgrelaties die de basis zijn van alle belangrijke theorieën en modellen in sport- en prestatiepsychologie uitleggen.

Toepassing

3. Studenten kunnen, vanuit een onderzoekende rol, zelfstandig de sport- en prestatiepsychologische theorie toepassen op probleemstellingen uit de praktijk.

4. Studenten kunnen, vanuit een coachende rol, zelfstandig psychologische interventies gebruiken om de mentale vaardigheden van iemand in een prestatieomgeving positief te beïnvloeden.

Analyseren

5. Studenten kunnen zelfstandig bestaande probleemsituaties analyseren op basis van de sport- en prestatiepsychologische theorie. 

(= Studenten kunnen een probleem vertalen in de begrippen van de theorie die op de situatie van toepassing is)

 Synthetiseren

6. Studenten kunnen op basis van aangereikte sport- en prestatiepsychologische theorie interventies creëren die iemand in een prestatiegerichte context kan ondersteunen om zichzelf te verbeteren op mentaal gebied.

Evalueren

7. Studenten kunnen een mening geven over een bepaalde interventietechniek of aanpak van een probleemsituatie.

Affectief doel:

8. De student kan aangeven wat de betekenis van het geleerde is voor zijn eigen functioneren in een prestatiegerichte context, en voor de omgang met anderen in deze context.

Regulatief doel:

9. De student is in staat zijn eigen leerproces vorm te geven.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Hanneke Lodewijk, h.Lodewijk@hva.nl  

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toestemming door de examencommissie van de eigen opleiding is vereist. Deze toestemming moet voor de aanvang van de start van de inschrijving van de minor in orde zijn.

Toetsing

De 30 EC's zijn in deze minor verdeeld over kennisvakken, projectvakken en praktijkvakken. Alle vakken worden getoets met opdrachten.

Sport- en prestatiepsychologie: Het individu (5 EC)

Sport- en prestatiepsychologie: De Omgeving (5 EC)

Interventies in de sport- en prestatiepsychologie (5 EC)

Groepsdynamica in de sport- en prestatiepsychologie (5 EC)

Onderzoeksopdracht 1 (5 EC)

Onderzoeksopdracht 2 (5 EC)

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Weinberg, R. S., Gould, D. (2018). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign: Human Kinetics Press (7e editie)

Aangevuld  met  literatuur &  kennisclips die lopende de minor worden aangereikt. 

Rooster

Rooster wordt 2 weken voor aanvang van het onderwijs bekend gemaakt. 

Contacttijd

Sport- en prestatiepsychologie: Het individu & De omgeving: gemiddeld 4 uur per week: kick-off, werkcollege, feedback/zelfstudie, gastcollege en activiteit

Interventies: gemiddeld 3 uur per week training, ondersteuningslessen en peerfeedback/tutorial/ zelfstudie

Groepsdynamica: gemiddeld 3 uur per week training, lessen gymzaal, peerfeedback/tutorial/zelfstudie

Onderzoeksopdracht 1 en 2: gemiddeld 2 uur per week kick-off, collegiale consultatie, symposium, projectbegeleiding en digitaal feedback & begeleiding