Kies op maat

Inloggen Menu

Armoede Interventies

Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Een deel daarvan raakt in een isolement. De minor Armoede Interventies helpt je om je te ontwikkelen tot een professional die kwetsbare burgers in een armoedesituatie helpt om weer grip te krijgen op hun leven. 

De minor gaat in op waarom mensen in een armoedesituatie terechtkomen en op de psychologische gevolgen daarvan. Je verdiept je in actuele ontwikkelingen op het terrein van de armoede en vormt daar een mening over, die je zowel mondeling als schriftelijk kunt onderbouwen. Je maakt kennis met regels over arbeidsinschakeling en re-integratie en over manieren om het inkomen te verhogen van mensen die leven rond bijstandsniveau. Je leert hoe je met behulp van het recht een aantal armoedeproblemen kunt oplossen en maatwerk kunt leveren. Daarnaast werk je in de minor aan het verdiepen van kennis en vaardigheden om mensen te motiveren om zelf stappen te zetten om hun situatie te verbeteren. Je leert ook om een bijdrage te leveren aan het oplossen van armoedeproblematiek door gebruik te maken van methodische kennis over interventies. Verder ontwikkel je kennis en vaardigheden die gericht zijn op het ontwerpen en uitvoeren van een training in de praktijk. Een training waarmee je de positie verbetert van kwetsbare burgers in een armoedesituatie.

De minor staat open voor studenten van verschillende opleidingen. De diversiteit in opleidingsachtergrond van studenten en de mix van recht, methodiek, psychologie en communicatie geeft je de kans om je breed te ontwikkelen.

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in de sociale, juridisch en economische context van armoede en de psychologische gevolgen daarvan
 • Je kunt je inleven in mensen in een armoedesituatie
 • Je kunt mensen motiveren
 • Je kunt een training ontwerpen en een trainingsplan uitvoeren
 • Je kunt met een beroep op wet- en regelgeving en met inzet van inzichten vanuit de psychologie bijdragen aan het verminderen van armoedeproblematiek
 • Je kunt een theory of change van een armoede-interventie opstellen of aangeven welke informatie hiervoor mist
 • Je kunt gedragswetenschappelijke inzichten toepassen in een interventie gericht op armoede
 • Je bent in staat kritisch en creatief na te denken 
 • Je hebt zicht op actuele ontwikkelingen op het terrein van armoede en kan daar een mening over vormen, zowel mondeling als schriftelijk
 •  

Ingangseisen

De minor staat open voor alle studenten die affiniteit hebben met het werken voor mensen in een armoedesituatie, kritisch kunnen denken en beschikken over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. De meeste studenten die de minor volgen studeren bij de SJD, Social Work en Toegepaste Psychologie, maar de minor is ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen.

Je hebt affiniteit met het werken voor mensen in een armoedesituatie, beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en bent in staat kritisch na te denken en een mening te onderbouwen.

Literatuur

Waarschijnlijk 2 à 3 nog nader te bepalen boeken en verder veel digitaal te verkrijgen informatie.

Rooster

De lessen zijn op woensdagavond en op donderdag overdag. In het tweede blok zal je daarnaast op 8 dagdelen buiten de woensdagavond en de donderdag tijd moeten reserveren, in verband met een training die je samen met een medestudent ontwerpt voor het vak Project in de Praktijk. Welke dagdelen dat zijn, zal in het begin van het eerste blok bekend zijn.

De minor vraagt veel voorbereiding op andere dagen en je hebt bijna wekelijks deadlines van opdrachten die meetellen voor de eindbeoordeling.

Toetsing

STUDIEDEEL, AANTAL ECTS, TOETSVORM:

 • Sociologie en psychologie van de armoede, 6 EC, opdracht(en)
 • Methodiek van de armoede, 5 EC, opdracht(en)
 • Juridische aspecten (I en II), 7 EC, opdracht(en) en schriftelijke toets(en)
 • Motiverende gespreksvoering (I en II), 5 EC, assessment
 • Project in de praktijk (I en II), 7 EC, opdracht(en)

  Per vak is er 1 herkansingsmogelijkheid. 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

​Naast de kosten van de studieboeken kan een kleine bijdrage worden gevraagd voor een gezamenlijke activiteit (een excursie of congres bijvoorbeeld).

Vragen over de minor?
Contact Rianne van de Weijden, r.van.der.weijden@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.