Kies op maat

Inloggen Menu

Theater binnen de Beroepspraktijk

Met de minor Theater kies je voor een minor waarbij de creativiteit wordt gestimuleerd om eventueel in de toekomst te kunnen toepassen binnen jouw eigen beroepspraktijk. Ga uit je comfort- zone en durf (weer) te spelen!

Je leert regisseren, acteren en doceren binnen de grenzen van het theater toepasbaar voor het onderwijs of het eigen vakgebied;     Je leert over de geschiedenis van het theater, een monoloog vorm te geven en spelen, je leert hoe je een dramales of training ontwikkelt en hoe je tot een theaterproductie komt.  Hierdoor leer je via een kunstdiscipline jouw eigen praktijk te versterken en dit toe te passen binnen verschillende doelgroepen en organisaties.

De minor heeft een balans tussen praktijk en theorie: in de lessen wordt veel ondervonden door te spelen en je klasgenoten te regisseren tijdens de lessen. Daarnaast krijg je hoorcolleges, maak je schriftelijke analyses en concepten en maak je een eigen voorstelling. Ook wordt er gevraagd gezamenlijk 7 tot 10 voorstellingen te bezoeken in de avonduren en hier op te reflecteren/ discussieren.  

Tijdens deze minor ontwikkel je een eigen artistieke visie, stimuleer je de creativiteit van jezelf & van de ander en leer je vooral samen te werken.

 

De minor word twee keer aangeboden:

Semester 1: 

minor van 2 contactdagen in de week (voltijd)

maandag & dinsdag van 8:30-14:30

Deze contactmomenten zijn onder voorbehoud, er kan geen aanspraken op worden gemaakt.

 


Semester 2:

minor van 1 contactdag in de week (deeltijd/ voltijd)

donderdag 13.40 - 16.40 uur theatercollege  (alleen in februari en maart), 16.10 - 22.00 uur les

Deze contactmomenten zijn onder voorbehoud, er kan geen aanspraken op worden gemaakt.

let op: deze minor heeft minder contacturen. Dit betekent dat er veel meer zelfstandig gewerkt zal worden en de opdrachten ook buiten de HVA plaats vinden.

Leerdoelen

De student kan/ leert aan het einde van de minor:

• De aangeboden kennis van theorie en praktijk binnen het theater begrijpen en reconstrueren aan de hand van een theorie tentamen.

• De creatieve denkvaardigheid vergroten om het vakdidactische repertoire te verbreden.

• Zelf toneelspelen, maken en regisseren waardoor de vaardigheden van het docentschap zich ontwikkelen.

• Interdisciplinair werken vanuit een eigen (kunst) visie met leerlingen en collega docenten.

• Integratie van kunst binnen het reguliere aanbod van het onderwijs stimuleren doordat het eigen vak vertaald wordt naar/verbreed wordt door het theater.

• Onderzoek doen naar de effectiviteit van deze integratie en hier op reflecteren.

Als maatstaf voor het bachelorniveau wordt de HBO-standaard gebruikt. Voor deze minor is vooral '2. Onderzoekend vermogen', '3. Professioneel vakmanschap'en '4. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie' relevant. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor? Contact: w.nooitgedagt@hva.nl en f.christiaans@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

De literatuurkosten bedragen ongeveer € 80,-. Daarnaast de kosten voor het theaterbezoek ongeveer € 170,- euro. Wie een sprintpas heeft of andere kortingspassen bezit kan hierop reductie krijgen. Geadviseerd een cjp of stadspas aan te schaffen. In de meeste gevallen is er  groepskorting waardoor de prijzen voor een voorstelling gemiddeld rond de 10 a 15 euro liggen.

Er kan rekening gehouden worden met extra kosten voor het maken van een eenmalige excursie naar een voorstelling + theaterworkshop buiten Nederland. Deze excursie is niet verplicht en wordt aan het begin van de minor bekend gemaakt zodat er genoeg tijd is om te beslissen en te kijken of het doorgaat.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Zowel voltijd-, dag/avond en deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan de minor mits zij beschikbaar zijn tijdens de contacturen.
Bij de minor dient men uit te gaan van 40 uur studiebelastinguren per week.
Ook als je niet studeert aan de HVA is het mogelijk de minor te volgen. Affiniteit met theater is een pre, geen vereiste. Ervaring is fijn, niet verplicht. Iedereen is welkom!

Toetsing

Het programma kent 3 af te ronden fases:
FASE 1: kennis over en van het theater
FASE 2: stimuleren van de eigen artistieke visie
FASE 3: creëren & evalueren


Per fase omschreven met toetsvormen:

Fase 1:  9 ect
- Theatergeschiedenis & semiotiek. (3 ect) Toetsing door tentamen & essay, herkansing door hertentamen & herzien essay. Gegeven door Dominic Mertens.
Theater in de beroepspraktijk- didactiek (6 ect): Opdracht binnen de praktijk waarbij gezocht word naar een opdrachtgever binnen het onderwijs, musea, theaterlandschap (etc,) waarbij een lessenserie, theaterproject of training ontwikkelt en gegeven word. Toetsing door het geven van deze serie en het aanleveren van een schriftelijke les of een project proposal. Herkansing door nieuwe lessenserie. Gegeven door Fransje Christiaans

Studiedeel fase 1
Theatergeschiedenis - 3 ects - tentamen + essay
Didactiek - 6 ects - product + lesbezoek

 NB: herkansing vindt plaats binnen de minor periode 

 

Fase 2: 11 ect [8 voor regie/acteren, 3 voor artistiek product)
De acteur: leren acteren. Toetsing door schriftelijke analyse en opvoering van een monoloog door de acteur. Ondersteuning door klasgenoot als regisseur. Herkansing door het geven van een nieuwe monoloog. Gegeven door Fransje Christiaans en Wout Nooitgedagt.

Studiedeel Fase 2
Acteren - 8 ects - presentative + analyse
Regisseren - 0 ects - regieconcept
Artistiek product - 3 ects - product + presentatie

NB: herkansing vindt plaats binnen de minor periode

NB: het artistiek project moet zijn behaald als je Fase 2 wilt afsluiten

 

Fase 3: 10 ect
- De voorstelling: het maken van een eindproductie.Toetsing door het opvoeren van een eindproductie in het Crea Theater te Amsterdam. Afronding door evaluatie & reflectieverslag. Herkansing door schriftelijke toetsing & opnieuw op te voeren productie. Gegeven door Fransje Christiaans en Wout Nooitgedagt.

Studiedeel fase 3
Theatervoorstelling - 10 ects - presentatie
reflectieverslag - 0 ects - product

NB: herkansing vindt plaats buiten de minor periode- augustus!

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Gewerkt wordt met een eigen studiehandleiding. 

Vanwege de actualiteit wordt de definitieve lijst voor de verplichte literatuur in de eerste weken van de start van de minor bekend gemaakt. Naast deze verplichte capita selecta wordt van de studenten verwacht dat zij zelf literatuur selecteren en inzetten bij hun competentieontwikkeling en onderzoek.

Rooster

semester 1 (voltijd) vindt plaats op: maandag en dinsdag (beide dagen zowel de ochtend en de middag).

semester 2 (deeltijd & voltijd) vindt plaats op donderdagmiddag en -avond.

Let op! Studenten worden geacht tijd vrij te maken incidenteel in de avonden voor het bezoek van +- 10  voorstellingen in een half jaar tijd. Ook naast de reguliere tijden. De lijst van voorstellingen word op de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
In de laatste fase, wanneer er een groepsvoorstelling wordt gemaakt, zullen studenten meer tijd moeten investeren in het repeteren naast de reguliere tijden. In deze fase word verwacht dat de student flexibel is in eigen tijd. Plan dus niet teveel werk ernaast in.

Contacttijd
semester 1 (voltijd) wekelijks 2x 6 uur
semester 2 (deeltijd/ voltijd) 1x 6 uur, en 6 x 3 uur theatercollege

Deze uren worden volledig benut dus houdt rekening met 6 uur les achter elkaar.
Ongeveer 10x in de avonden voorstellingbezoek. (Blokminor 1 heeft er 7, Blokminor 2 ongeveer 10)
In de laatste fase investeren studenten meer tijd naast de reguliere tijden.