Kies op maat

Login Menu

Theater binnen de Beroepspraktijk

​Met de minor 'Theater in de beroepspraktijk' kies je voor een minor waarbij de creativiteit wordt gestimuleerd om in de toekomst te kunnen toepassen binnen jouw eigen beroepspraktijk.

Je leert regisseren, acteren en doceren binnen de grenzen van het theater toepasbaar voor het onderwijs of het eigen vakgebied;     Je leert over de geschiedenis van het theater, een monoloog vorm te geven en spelen, je leert hoe je een dramales of training ontwikkelt, hoe je tot een theaterproductie komt en tot slot hoe je theater kan integreren binnen jouw eigen praktijk. ​Hierdoor le​er je via een kunstdiscipline jouw eigen praktijk te versterken en dit toe te passen op verschillende doelgroepen en organisaties.

De minor heeft een balans tussen praktijk en theorie: in de lessen wordt veel ondervonden door te spelen en je klasgenoten te regisseren tijdens de lessen. Daarnaast krijg je hoorcolleges, maak je schriftelijke analyses en concepten en maak je een eigen voorstelling. Ook wordt er gevraagd gezamenlijk +-7 voorstellingen te bezoeken in de avonduren en hier op te reflecteren/ discussieren.  

Tijdens deze minor ontwikkel je een eigen artistieke visie en stimuleer je de creativiteit van jezelf & van de ander.

Leerdoelen

​• De aangeboden kennis van theorie en praktijk binnen het theater begrijpen en reconstrueren aan de hand van een theorie tentamen.

• De creatieve denkvaardigheid vergroten om het vakdidactische repertoire te verbreden.

• Zelf toneelspelen, maken en regisseren waardoor de vaardigheden van het docentschap zich ontwikkelen.

• Interdisciplinair werken vanuit een eigen (kunst) visie met leerlingen en collega docenten.

• Integratie van kunst binnen het reguliere aanbod van het onderwijs stimuleren doordat het eigen vak vertaald wordt naar/verbreed wordt door het theater.

• Onderzoek doen naar de effectiviteit van deze integratie en hier op reflecteren.

Als maatstaf voor het bachelorniveau wordt de HBO-standaard gebruikt. Voor deze minor is vooral '2. Onderzoekend vermogen', '3. Professioneel vakmanschap'en '4. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie' relevant.

 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor? Contact: w.nooitgedagt@hva.nl en f.christiaans@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

De literatuurkosten bedragen ongeveer € 80,-. Daarnaast de kosten voor het theaterbezoek ongeveer € 170,- euro. Wie een sprintpas heeft of andere kortingspassen bezit kan hierop reductie krijgen. Geadviseerd een cjp of stadspas aan te schaffen. In de meeste gevallen regelen wij groepskorting waardoor de prijzen voor een voorstelling gemiddeld rond de 10 a 15 euro liggen.

Ingangseisen

​Zowel voltijd-, dag/avond en deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan de minor mits zij beschikbaar zijn tijdens de contacturen. 
Bij de semestervariant dient men uit te gaan van 40 uur studiebelastinguren per week. Bij de lintvariant is de studiebelasting 20 uur per week.
Ook als je niet studeert aan de HVA is het mogelijk de minor te volgen, mits de keuze duidelijk te verantwoorden is en er een heldere koppeling gemaakt kan worden met de eigen opleiding.​​ Affiniteit met theater is een pre, geen vereiste.

Toetsing

​Het programma kent 4 af te ronden fases:
FASE 1: kennis over en van het theater
FASE 2: toepassen van kennis
FASE 3: stimuleren van de eigen artistieke visie
FASE 4: creëren & evalueren

Per fase omschreven met toetsvormen:

Fase 1:  6 ect
Theatergeschiedenis & semiotiek. (3 ect) Toetsing door tentamen & essay, herkansing door hertentamen & herzien essay. Gegeven door theaterwetenschapper, regisseur uit het werkveld en docent Nederlands Dominic Mertens.
- Theater in de beroepspraktijk- didactiek (3 ect): Toetsing door het geven van een drama les,  training of vakspecifieke les met theatrale elementen er in verwerkt en het aanleveren van een schriftelijke les of trainingsopzet. Herkansing door een nieuwe les te geven. Gegeven door HVA docent, theaterdocent/ regisseur en scenograaf Fransje Christiaans​

 

Toetsvorm FASE 1DatumTentamen theatergeschiedenis

 Deeltijd sem. 1:  blok 1:  27-10-2018

 Voltijd   sem. 2 : blok 3:  20-3-2019 

 herkansing tentamen: blok 4 -mei 2019

Presentatie drama les/ training

 Deeltijd sem. 1: blok 1:  3-11- 2018

  Voltijd  sem. 2 : blok 3:  6-3- 2019


 

Fase 2: 7 ect

De acteur: leren acteren. Toetsing door schriftelijke analyse en opvoering van een monoloog. Herkansing door monoloog of eventueel acteerprestaties tijdens dialoog (fase 3) Gegeven door theaterdocent, HVA docent en regisseur/ scenograaf uit het werkveld Fransje Christiaans.

Toetsvorm FASE 2 DatumSchriftelijke analyse

 Deeltijd sem. 1:  blok 2: 22-12-2018

  Voltijd  sem. 2:  blok 3:  28-2-2019

Presentatie monoloog

 Deeltijd sem. 2: blok 3: 1-2-2018

  Voltijd  sem. 2:  blok 3: 4-4-2019


 

Fase 3 : 7 ect

De regisseur: leren regisseren. Toetsing door regieconcept en beoordeling van de regievaardigheden tijdens de presentatie van een dialoog. Herkansing; nogmaals dialoog opvoeren. Gegeven door HVA docent, fotograaf en kunstenaar Wout Nooitgedagt.

artistiek project. Toetsing door het inleveren van een kleinschalig onderzoek en de presentatie van een eigen gekozen project uitgevoerd binnen het werkveld van theater toegespitst op eigen vakgebied. Herkansing in fase 4. 

Toetsvorm FASE 3 Datum

 

Regieconcept

  Deeltijd sem. 2:  blok 2:  2-3-2019

   Voltijd  sem. 2:  blok 3:  15-5-2019

 

Presentatie dialoog

  Deeltijd sem. 2:  blok 2: 30-3-2019

   Voltijd  sem. 2:  blok 3: 19-6-2019


Artistiek project/ onderzoek​

  Deeltijd semester 1 blok 2: 9-2-2019

   Voltijd semester  2  blok 3: 27-3-2019


Fase 4: 10 ect
De voorstelling: het maken van een eindproductie. Toetsing door het opvoeren van een  eindproductie in 1 van de theaters in Amsterdam. Afronding door evaluatie & reflectieverslag. Herkansing door schriftelijke toetsing & opnieuw op te voeren productie.  Gegeven door Fransje Christiaans en Wout Nooitgedagt.

Toetsvorm FASE 4 

 

Eindproductie

  Deeltijd sem. 2: 19-25 juni 2019

   Voltijd  sem. 2: 19-25 juni 2019


 

totaal van 30 ects. ​

Literatuur

Gewerkt wordt met een eigen studiehandleiding. 

Vanwege de actualiteit wordt de definitieve lijst voor de verplichte literatuur in de eerste weken van de start van de minor bekend gemaakt. Naast deze verplichte capita selecta wordt van de studenten verwacht dat zij zelf literatuur selecteren en inzetten bij hun competentieontwikkeling en onderzoek.

Rooster

​Blokminor semester 2 (voltijd) vindt plaats op: maandag en dinsdag van 10.00-16.00 uur
Lintminor semester 1 en 2 (deeltijd) vindt plaats op: donderdag van 16.10- 22.00 uur
(Deze dagdelen en tijden zijn onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen).

Let op! Studenten worden geacht tijd vrij te maken incidenteel in de avonden voor het bezoek van +- 7  voorstellingen in een half jaar of jaar tijd. Ook naast de reguliere tijden. De lijst van voorstellingen word op de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
In de laatste fase, wanneer er een groepsvoorstelling wordt gemaakt, zullen studenten meer tijd moeten investeren in het repeteren naast de reguliere tijden.