Kies op maat

Inloggen Menu

Maker Education

Creativiteit en nieuwsgierigheid vormen de basis voor leren van kinderen en jongeren in toekomstgericht onderwijs. In deze minor verdiep je je in onderzoekend en ontwerpend leren en ga je nog een stap verder: je leert kinderen leren door te maken. Dat betekent  waarnemen, onderzoeken, ontdekken en ontwerpen en maken met nieuwe technologie (zoals bijvoorbeeld de lasersnijder, 3D-printer) en ambachtelijke gereedschappen.

In maakonderwijs komen verschillende vakken aan bod: techniek, kunst, tekenen, maar ook geschiedenis, taal, rekenen, aardrijkskunde, maatschappijleer. Kinderen en jongeren leren de wereld en de cultuur om hen heen vanuit verschillende perspectieven te benaderen:  technologisch als creatief, artistiek, persoonlijk en maatschappelijk. De didactiek van het maken is geworteld in het onderzoekend, ontwerpend en samenwerkend leren.

In deze minor word je eerst zelf een maker: je eigent je het creatieve ontwerpproces en digitale fabricagetechnieken toe. Je leert om dit proces vast te leggen met foto's, in een blog een verhaal. Je volgt colleges over cultuur en techniek en de didactiek van het maken. Je loopt stage in een maakplaats en ziet wat maken kan betekenen voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren van kinderen. Tijdens de minor werk je onder andere toe naar een maakevenement voor kinderen en jongeren. Deze minor is bedoeld voor aanstaande leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en voor professionals die met kinderen en jongeren werken.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze minor: 

1. heb je persoonlijke ervaring en kennis opgedaan van zowel de creatieve als de technische kant van ontwerpen;
2. beheers je digitale fabricagetechnieken en technische gereedschappen om 2D en 3D ontwerpen te maken;
3. kun je het leerproces van maken(van jezelf en van leerlingen)documenteren, presenteren en beoordelen;
4. kun je je eigen visie op maakonderwijs in de grootstedelijke context benoemen en hierin je eigen talenten en kwaliteiten benoemen;
5. kun je de didactiek van makereducation inzetten in het eigen onderwijs en in een maakplaats;
6. kun je verschillende (kunst) bronnen gebruiken voor eigen proces en product;
7. kun je door samen te werken in multidisciplinaire teams (vakoverstijgend) onderwijs maken en uitvoeren;
8. kun je een (duurzaam) thema uitwerken tot een educatief maakevenement voor jongeren;
9. kun je een educatief maakevenement voor jongeren organiseren;
10. kun je reflectie en peer-feedback inzetten ter verbetering van ontwerp en professionalisering.

Ingangseisen

Voor deelname aan de minor wordt aangeraden:·       

Algemene didactische kennis en vaardigheden.·       

Affiniteit met de doelgroep: leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Literatuur

Peppler, K., Halverson, E., Kafai, Y.B. (2019). Makeology. Makerspaces as learning environments. Routledge.

Wilkinson, K. & Petrich, M. (2014). The art of tinkering. Meet 150+ makers working at the intersection of art, science & technology. Weldon Owen, Incorporated.

https://hva.nl/maakplaats021
http://makereducation.nl
http://maakplaats021.nl

Rooster

De lesdagen zijn op maandag, woensdag en donderdag. Stage is op een dagdeel per week in een maakplaats, in overleg. 

Deze dagen zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Contacturen: Werkgroep, college en individuele  begeleiding (16 uur). Zelfwerk-tijd (16 uur)

Toetsing

Opdracht: Ontwikkeling eigen basisvaardigheden
Toetsvormen: portfolio
Ects: 5

Opdracht: Ontwikkeling eigen keuzevaardigheden
Toetsvormen: portfolio
Ects: 5

Opdracht: Leren door te maken
Toetsvormen: presentatie
Ects: 5

Opdracht:
Kunst in Maken
Toetsvormen:
opdracht
Ects: 5

Opdracht: Stage Maakplaats
Toetsvormen: toets praktijk
Ects: 5

Opdracht: Educatief maakevent
Toetsvormen: opdracht
Ects: 5

Totaal aantal punten: 30

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Monique Pijls, m.h.j.pijls@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

Kosten
Kosten aanschaf verplichte literatuur ongeveer € 60,--

Extra kosten voor het onderzoek, materiaal, reizen, literatuur e.d. zijn voor eigen rekening. 

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.