Kies op maat

Inloggen Menu

Docent als Coach

Coaching en begeleiding zijn actueel in het onderwijs. Scholen hechten veel belang aan het coachend lesgeven en het coachen bij het competentiegericht leren en het nieuwe leren. Daarnaast hebben veel leerlingen coaching nodig bij sociaal-emotionele en identiteitsproblemen en loopbaanvraagstukken. Ook docenten worden tegenwoordig graag gecoacht.

Studenten coachen zelf twee coachees: leerlingen of collega-docenten (in opleiding). De minor geeft naast een coachingstraining een gedegen theoretische basis in de Transactionele Analyse. Deze persoonlijkheidstheorie verschaft een basis aan de analyse van problematiek waarvoor coaching wordt gevraagd.

Doe deze minor niet als je zelf in therapie bent of (behoorlijk) last hebt van psychische druk.

Leerdoelen

De student leert in de praktijk leerlingen, studenten en collega's te begeleiden in een coachtraject. Studenten worden competent in het functioneren in de school als coach voor leerlingen en voor docenten. De student leert:

  • zich op te stellen als coach bij onderwijsleerprocessen, zowel in de klas als bij individueel of groepswerk;
  • zich op te stellen als studieloopbaanbegeleider, zowel voor individuele leerlingen als in klassensituaties;
  • individuele begeleidingsgesprekken te voeren met leerlingen en collega-docenten en hierbij in te zetten op: persoonlijke groei, bewaken leerproces, stimuleren verantwoordelijkheid nemen voor eigen leren, 'scaffolding' en zelfsturing;
  • zicht te krijgen op de kwaliteit van de communicatie in het begeleidingswerk en interventiestrategieën te hanteren;
  • leerlingen en collega's te observeren en feedback te geven;
  • intervisie en collegiale consultatie op te zetten in een team waar hij als mentor of als coach deel van uitmaakt.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact David Kooy, j.kooy@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Lia Stip, c.stip@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

 

Ingangseisen

Psychisch belastbaar zijn. Tijdens de minor niet in psychotherapie zijn of er behoefte aan hebben. Toegang tot een onderwijsinstelling. Kennis van en stage-ervaring in het onderwijs op het niveau van jaar 3.

Toetsing

Onderdeel incl. werkvorm, Toetswijze

Cursus 'Transactionele analyse'
Werkvorm: College, Opdrachten
Toetswijze: Toets basisboek Transactionele Analyse

Training 'Coaching'
Werkvorm: College, Opdrachten
Toetswijze: Toets basisboek Strategisch Coachen en inoud van de colleges

Coaching 2 coachees
Werkvorm: Coach traject uitvoeren, Supervisie
Toetswijze: Integratieverslag

Profilering op de werkplek
Werkvorm: workshop
Toetswijze: Bewijs van uitvoering

toetsvorm, onderdeel, EC

Toetsvorm: Toets TA / Coaching
onderdeel: Theorie transactionele analyse en coaching
EC: 12

Toetsvorm: Integratieopdracht
Onderdeel: Integratieopdracht
EC: 12

Toetsvorm: Workshop
Onderdeel: Profilering op de werkplek
EC: 6

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Het handboek Strategisch Coachen. M. Kouwenhoven. Nelissen, Soest, 2007. ISBN-13: 9789024418008. 

Transactionele Analyse, Het handboek voor persoonlijke en professioneel gebruik. SWP, Amsterdam. ISBN 90-6665-203-9 

Rooster

Minor Semester 1: Steeds op dinsdagmiddag en dinsdagavond van 13.40 uur tot 17.10 uur en 's-avonds van 18.40 uur tot 21.50 uur. 

Minor Semeter 2: Steeds op dinsdagmiddag van 13.40 uur tot 17.10 uur en op vrijdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Deze contactmomenten zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Contacttijd*

7 uur per week werkgroepbijeenkomsten. Zie het Rooster

7 uur per week werkgroepbijeenkomsten. Zie het Rooster