Kies op maat

Inloggen Menu

Docent in het MBO

Wil je écht het verschil maken? Zou je jongvolwassenen en volwassenen les willen geven en coachen? Zoek je naar meer vrijheid en creativiteit in lesgeven? Wil je dat leren 'echt' en 'praktisch' is? Word je blij van projectmatig werken en in een multidisciplinair team samenwerken? Dan is het mbo en deze minor echt iets voor jou!

Meer dan de helft van alle Nederlandse jongeren gaat naar het mbo. Lesgeven in het mbo is een kwestie van 'never a dull moment', maar bovenal een plek waar je écht het verschil kunt maken. 

De drievoudige opdracht aan het mbo is jongeren opleiden voor een vak, een vervolgopleiding en volwaardig burgerschap. In het mbo staat het leren voor een beroep centraal. Daarbij past een heel eigen manier van leren en van het organiseren van leren. Zo werken mbo-docenten veelal in een multidisciplinair team en ontwerpen zij grote delen van het onderwijs zelf. Een coachende wijze van begeleiden en een coachende didactiek is wezenlijk bij het lesgeven aan mbo-studenten.

Geef je les op een mbo, dan moet je praktijk en theorie kunnen integreren, leerlingen breed kunnen begeleiden, contacten kunnen onderhouden met leerbedrijven en innovaties in het werkveld kunnen vertalen naar aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs.

Lesgeven in het mbo doet een sterk appèl op je flexibiliteit en creativiteit; het biedt de gelegenheid om zélf vorm te geven aan je onderwijs.

Leerdoelen

In deze minor maak je kennis met en bereid je je voor op het lesgeven in het mbo.

De minor 'Docent in het mbo' is een uitermate praktische minor, waarbij we werken volgens de principes 'teach what you preach' en 'betekenisvol leren'. De inhoud en de werkwijze van de minor weerspiegelen het echte werk als docent in het mbo. Tijdens de minor loop je twee dagen stage in het mbo waar je de realistische leertaken van de minor-bijeenkomsten uitvoert. Niet voor niets hebben we het 'Kwalificatiedossier voor de mbo-docent' als uitgangspunt genomen voor de leerdoelen.

Na deze minor kan je:

 • een beroepsgericht onderwijsprogramma (van 'losse lessen' tot projecten en leerarrangementen) ontwikkelen.
 • een beroepsgericht onderwijsprogramma (van 'losse lessen' tot projecten en leerarrangementen) uitvoeren.
 • coachende didactiek toepassen. 
 • studenten coachend begeleiden in hun loopbaan.
 • de beroepsidentiteit van jou als mbo-docent beschrijven.

Aanvullende informatie

Kosten:
​Kosten voor literatuur en vervoerskosten gezamenlijke bezoeken mbo's.

Vragen over de minor?
Contact Lucia Fioro, l.fiori@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Lia Stip, c.stip@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Deze minor bouwt voort op de pedagogische en didactische kennis die studenten in de eerste twee leerjaren van de tweedegraads lerarenopleiding opdoen. Mocht het zo zijn dat je geen lerarenopleiding volgt, dan is een vereiste dat je ervaring hebt met lesgeven in of buiten het beroepsonderwijs. Als je geen onderwijservaring hebt, adviseren wij de minor ''educatieve minor: een baan in het onderwijs" te volgen.

Ervaring opdoen met geintegreerd en interdisciplinair werken is een belangrijk aspect van deze minor. Daarom nodigen wij met name  studenten van de vakgerichte opleidingen (talen, maatschappijvakken, exact) van harte uit om deel te nemen.

Mocht je zelf niet kunnen voorzien in een stageplek, dan kunnen wij ondersteunen bij het vinden van een stageplek.

Toetsing

Studiedeel / leertaak     EC           Toets en herkansing       Toetsvorm

Studiedeel / leertaak: Het ontwerpen van beroepsgerichte lessen

 • Bijeenkomsten
 • Opdrachten
 • Stage
 • Presentatie
 • dossier

8 ects   

Toets en herkansing:
Toets semester 1: blok 2
Herkansing toets sem.1: blok 2

Toets semester 2: blok 4
Herkansing toets sem.2: blok 4

Toetsvorm:
een ontwerpdossier bestaande uit:
- de door jou ontwikkelde lesopzetten;
- een presentatie van een ontworpen innovatief beroepsgericht leerarrangement.

Studiedeel / leertaak: Het uitvoeren van beroepsgerichte lessen

 • bijeenkomsten
 • opdrachten
 • stage
 • presentatie
 • dossier

7 ects   

Toets en herkansing:
Toets semester 1: blok 2
Herkansing toets sem.1: blok 2

Toets semester 2: blok 4
Herkansing toets sem.2: blok 4

Toetsvorm:
een uitvoerdossier bestaande uit:

- evaluaties van de door jou uitgevoerde lessen door studenten, collega’s, jijzelf en de stagebegeleider;
- een presentatie van de uitvoering van jouw innovatief beroepsgericht leerarrangement.

Studiedeel / leertaak: Coachen van studenten in hun loopbaan

 • bijeenkomsten
 • opdrachten
 • stage
 • dossier

8 ects

Toets en herkansing:
Toets semester 1: blok 2
Herkansing toets sem.1: blok 2

Toets semester 2: blok 4
Herkansing toets sem.2: blok 4

Toetsvorm:
een begeleidingsdossier bestaande uit:

- verslagen en evaluaties van de door jou gevoerde gesprekken;
- lesontwerp en evaluatie van een coachende loopbaanles;
- een coachingsgesprek; opgenomen, getranscribeerd, geanalyseerd en geevalueerd.

Studiedeel / leertaak: Ontwikkelen van de eigen beroepsidentiteit

 • bijeenkomsten
 • opdrachten
 • stage
 • presentatie
 • dossier

7​ ects

Toets en herkansing:
Toets semester 1: blok 2
Herkansing toets sem.1: blok 2

Toets semester 2: blok 4
Herkansing toets sem.2: blok 4

Toetsvorm:
een beroepsidentiteitsdossier bestaande uit:

- je persoonlijke leerdoelen;
- de terugblik op je ontwikkeling;
- een logboek;
- de presentatie van je visie op de deelaspecten van jou als mbo-docent.

De leerdoelen van de minor zijn uitgewerkt in praktische leertaken die een geleidelijke opbouw hebben in complexiteit. Deze zijn:

Complexe leertaak 1: het ontwerpen van beroepsgerichte lessen

 • Deeltaak 1: Een (avo)les ontwerpen waarbij de inhoud gerelateerd is aan het beroep
 • Deeltaak 2: Een (avo)les ontwerpen in samenwerking met een praktijkdocent
 • Deeltaak 3: Een opdracht ontwerpen die studenten in hun beroepspraktijk kunnen uitvoeren (inclusief beoordelingskader)
 • Deeltaak 4: Een innovatief beroepsgericht leerarrangement ontwerpen voor binnen of buiten de school (bijv. een lessenserie of een project)

Complexe leertaak 2: het uitvoeren van beroepsgerichte lessen m.b.v. coachende didactiek

 • Deeltaak 1: Een (avo)les uitvoeren waarbij de inhoud gerelateerd is aan het beroep
 • Deeltaak 2: Een (avo)les uitvoeren in samenwerking met een praktijkdocent
 • Deeltaak 3: Een les uitvoeren op en aansluitend bij de werkplek
 • Deeltaak 4: Een beroepsgericht leerarrangement uitvoeren met één of meer collega-docenten, inclusief een toetsopzet

Complexe leertaak 3: het coachen van studenten bij hun loopbaan

 • Deeltaak 1: Individueel studievoortgangsgesprek
 • Deeltaak 2: Individueel coachingsgesprek LB met een student
 • Deeltaak 3: Coachende LB-les met een klas/groep studenten
 • Deeltaak 4: Coachend BPV-gesprek voeren

Complexe leertaak 4: het ontwikkelen van de eigen beroepsidentiteit als mbo-docent

Leerervaringen en reflectie daarop met betrekking tot:

 • Ik als mbo-docent
 • Ik en het beroepenveld 
 • Ik en de mbo-studenten
 • Ik en de mbo-collega's              
 • Ik en het maatschappelijke beeld en de maatschappelijke context van het mbo

Gedurende de hele minor zijn de bijeenkomsten georganiseerd op één lesdag. Op deze dag word je voorbereid op en ga je aan de slag met de verschillende deeltaken. Daarnaast loop je twee dagen in de week stage op een mbo en breng je de deeltaken in de praktijk. 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Bekker, M. (2016). Groepsdynamica, werken in en met groepen. Amsterdam, Boom.                                        

ISBN   978-90-89-539168                              €   40,95

Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2016). Effectief leren. Groningen, Wolters Noordhoff.        

ISBN   978-90-01-873127                              €   37,95

Geerts, W., & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren (2e druk). Bussum, Coutinho.                                                   
ISBN   978-90-46-904176                              €   48,95

Marzano, R., & Miedema, W. (2018). Leren in vijf dimensies, moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs. Assen, Van Gorcum.                               

ISBN   978-90-23-25-4959                            €   35,50

Rooster

Lesdag: maandagen
8 uur les en 16 uur stage

Stage: naar eigen invulling 2 dagen in de week

Contacttijd:
In de minor bestaat de contacttijd met name uit het deelnemen aan de gezamenlijke lesdag op maandagen. Deze lesdagen duren de hele dag. Individueel volg je nog twee volle dagen in de week stage op je eigen mbo-college. Dus: 8 uur les en 16 uur stage.

Samen bezoeken wij gedurende het semester meerdere keren verschillende mbo's. Deze bezoeken zullen plaatsvinden op de lesdagen, oftewel de maandagen.