Kies op maat

Inloggen Menu

Veranderkunde: Management en Leiderschap

Verandermanagement en Dynamisch Leiderschap - Semester 1.  EEN PRAKTISCHE MINOR

Omschrijving:
Je wordt later niet betaald voor wat je weet maar wel voor wat je bereikt.
Hoe mooi zou het zijn als jij wel die baan of promotie krijgt. Dat jij het bent die er voor zorgt dat een team optimaal presteert. Op een hoge school krijg je veel kennis. Maar, wat heb je aan kennis als die niet gebruikt wordt. Jij wil er toch toe doen.
In deze minor leer je hoe kennis effectief in kan zetten voor het bereiken van doelen. Wat je in deze minor leert is direct bruikbaar. Overal werk je immers samen met mensen, werk, privé, overal en altijd. Deze minor geeft je een voorsprong, je begrijpt beter het gedrag van anderen --- en je zelf :-).

De oude kijk op management en leiderschap past niet meer. Je leert dus niet de oude en niet meer werkende 'truckjes' van vroeger. In de minor gaan we hier op in. We tippen ze aan en nemen je mee achter de schermen. Jij leert zo wat wel werkt voor jou en waarom. Je leert je eigen weg te kiezen. In de minor kan je aan de slag in een bedrijf met een daadwerkelijke vraagstelling om nog meer inzicht te ontwikkelen.

Quotes:
"Het is gaaf te zien welk effect ik nu heb op mijn omgeving."
"Het kamp was de perfecte eerste ontmoeting en het onmisbare fundament van een zeer succesvolle minor."
"Dankzij de minor had ik een duidelijke voorkeur bij mijn sollicitatie en daardoor ook mijn baan."
"De contacten met ouderejaars op maandelijkse borrels vond ik heel gaaf, ik blijf ook komen".

Deze minor wordt in semester 2 als Engelstalige versie aangeboden, zie minor Organizing For High Performance.

Leerdoelen

Na het goed doorlopen van de minor ben je in staat:

-        Leiding te geven in verandertrajecten
-        Conflicten te managen
-        Win-win situaties te krijgen
-        Teams te laten samenwerken
-        Beweegredenen bij mensen te achterhalen

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Gerard Oosterloo, g.j.oosterloo@gmail.com

Vragen over de Kies Op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek'.

Kosten:
De Minor begint met een introductiekamp in de week voor dat het semester begint.
Dit introductiekamp kost € 200,--.
De locatie van het kamp wordt na inschrijving persoonlijk per mail duidelijk gemaakt.

De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Ingangseisen

Propedeuse en 40 EC behaald in de hoofdfase.

​De eis is een HBO "P" diploma.

Toetsing

​​​Studieonderdelen

  • Modellen ten behoeve van verandermanagement
  • Veranderingsprocessen en interventies
  • Menselijke relaties en communicatie
  • Management en Leiderschap
  • Praktijkopdracht

Toetsing: (INDIVIDUEEL)

Er wordt geen gebruik gemaakt van tentamens 

Er is sprake van een tussenbeoordeling (= voortgangsindicatie, geen cijfer)

A) Eigen ontwikkeling: 
Op basis van de opgedane kennis en ervaring moet de student de eigen ontwikkeling laten zien. 

Hierbij wordt gelet op:
- de link die gelegd kan worden met de behandelde inhoud;
- de onderbouwing van de eigen meningen en uitspraken.

B) Opleveringen:
- Boek essay's: wat is de link met de minor; wat is de boodschap van de Schrijver;
- Boek presentaties + discussie : verdiepen kennis en inzicht;
- Workshops: organisatie en uitvoer en resultaat (bijdrage aan praktijkopdracht);
- Eindrapportage van praktijkopdracht;
- Diverse praktische opdrachten vanuit de lessen;
- Log boek (Persoonlijke ontwikkeling/waar sta ik en hoe ga ik verder);
- Participatie in de lessen (het is een doe minor dus dit is een belangrijk punt).

Hierbij wordt gelet op: 
- De link die gelegd wordt met de eigen ontwikkeling;
- De zorgvuldigheid van de uitwerkingen.

Literatuur

Op het gebied van verandermanagement zijn ontelbaar veel publicaties te vinden. Daar een uit te kiezen zou betekenen dat de niet gekozen modellen en ideeën minder goed zouden zijn. Dat zou niet juist zijn.

Er is sprake van twee hoofdstromen, het Rijnlandse model en het Angelsaksische model. Daarbinnen en daar tussen zijn vele inzichten en ideeën en modellen ontwikkeld. 

Daarom is gekozen voor de benadering zoveel mogelijk boeken de revue te laten passeren. Dat gebeurt in de vorm van boekpresentaties waarin elke student een zelfgekozen boek behandelt, dat verschillend is van alle andere, door de studenten gekozen, boeken.

Rooster

Ma, di, wo , vr  4 uur college (er is een ochtend en een middag groep van max. 25 personen).

Do werken aan praktijkopdracht.