Kies op maat

Inloggen Menu

Veranderkunde: Management en Leiderschap

Veranderkunde en transitie zijn de kernpunten van deze minor

Doelstelling: 

De student voor te bereiden op het halen van successen in samenwerking met anderen in een steeds sneller veranderende omgeving.

Omschrijving:
Je wordt later niet betaald voor wat je weet maar wel voor wat je bereikt.
Hoe mooi zou het zijn als jij wel die baan of promotie krijgt. Dat jij het bent die er voor zorgt dat een team optimaal presteert. Op een hoge school krijg je veel kennis. Maar, wat heb je aan kennis als die niet gebruikt wordt. Jij wil er toch toe doen. Deze minor biedt hierop het antwoord.

In een wereld waarin kennis steeds meer een ‘commodity’ wordt is het puur hebben van kennis geen onderscheidende factor meer voor succes. De uitdaging ligt nu veel meer op het snel, in wisselende samenwerkingsvormen, kunnen reageren op veranderingen. Binnen bedrijven is er zodoende een groeiende behoefte aan mensen die naast het kunnen vinden van de juiste oplossingen, ook weten hoe deze oplossingen werkbaar te implementeren, zodat de gewenste resultaten behaald worden.

 De minor veranderkunde zal, als het om implementeren gaat, zich duidelijk afzetten tegen verandermanagement, waarbij de implementatie als een te beheersen activiteit wordt gezien en het steeds veranderen van de omgeving buiten beschouwing wordt gelaten.

BELANGRIJK:

= De minor begint met de belangrijke externe kick-of week. (week 0 ; 24-28 augustus) De kosten daarvoor zijn € 125,--

= Voor semester twee is er sprake van een kick-of-weekeinde waarvan de datum en de kosten nog bepaald moet worden

= Voor de deeltijdstudenten gelden de deeltijd lesuren en is er geen sprake van een kick-of activiteit. 


Quotes:

"Het is gaaf te zien welk effect ik nu heb op mijn omgeving."
"De kick-of week was de perfecte eerste ontmoeting en het onmisbare fundament van een zeer succesvolle minor."
"Dankzij de minor had ik een duidelijke voorkeur bij mijn sollicitatie en daardoor ook mijn baan."
"De contacten met ouderejaars op maandelijkse borrels vond ik heel gaaf, ik blijf ook komen".

Leerdoelen

Na het goed doorlopen van de minor ben je in staat:

-        Leiding te geven in verandertrajecten
-        Conflicten te managen
-        Win-win situaties te krijgen
-        Teams te laten samenwerken
-        Beweegredenen bij mensen te achterhalen

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Gerard Oosterloo, g.j.oosterloo@gmail.com

Vragen over de Kies Op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek'.

Kosten:
De Minor begint met de belangrijke externe kick-of week. (week 0 ; 24-28 augustus)
Deze week kost € 125,--. ( inclusief alles, eigen transport)
De locatie en andere details worden na inschrijving in de pre-kick-of in mei bekend gemaakt

Voor semester twee zal er een introductie-weekeinde worden georganiseerd, datum en kosten zijn nog niet bekend

 

De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

HBO "P" diploma

Toetsing

Studieonderdelen

 • Modellen ten behoeve van verandermanagement
 • Veranderingsprocessen en interventies
 • Menselijke relaties en communicatie
 • Management en Leiderschap
 • Praktijkopdracht

Toetsing: (INDIVIDUEEL)

Er wordt geen gebruik gemaakt van tentamens 

Er is sprake van tussen-beoordelingen (=voortgangsindicatie, geen cijfer)

De eigen ontwikkeling en de opgeleverde opdrachten zijn de basis voor het cijfer.

A) Eigen ontwikkeling: 

Op basis van de opgedane kennis en ervaring moet de student de eigen ontwikkeling laten zien. 

 • Hierbij wordt gelet op:
  - De link die gelegd kan worden met de behandelde inhoud;
  - De mate van verdieping door zelf studie en betekenisgeving daarvan
 • - De onderbouwing van de eigen meningen en uitspraken.

 

B) Opleveringen:

- Boek essay's: wat is de link met de minor; wat is de boodschap van de schrijver;
- Boek presentaties + discussie : verdiepen kennis en inzicht;
- Workshops: organisatie en uitvoer en resultaat (bijdrage aan praktijkopdracht);
- Eindrapportage van praktijkopdracht;
- Diverse praktische opdrachten vanuit de lessen;
- Log boek (Persoonlijke ontwikkeling/waar sta ik en hoe ga ik verder);
- Participatie in de lessen (het is een doe minor dus dit is een belangrijk punt).

Hierbij wordt gelet op:
- De link die gelegd wordt met de eigen ontwikkeling;
- De zorgvuldigheid van de uitwerkingen.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Op het gebied van verandermanagement zijn ontelbaar veel publicaties te vinden. Daar een uit te kiezen zou betekenen dat de niet gekozen modellen en ideeën minder goed zouden zijn. Dat zou niet juist zijn.

Er is sprake van twee hoofdstromen, het Rijnlandse model en het Angelsaksische model. Daarbinnen en daar tussen zijn vele inzichten en ideeën en modellen ontwikkeld. 

Daarom is gekozen voor de benadering zoveel mogelijk boeken de revue te laten passeren. Dat gebeurt in de vorm van boekpresentaties waarin elke student een zelfgekozen boek behandelt, dat verschillend is van alle andere, door de studenten gekozen, boeken.

Rooster

Ma, di, do , vr  4 uur college (tijden afhankelijk van uiteindelijke rooster. Wordt bekend in kick-of week

Wo zelfstandig werken aan de opdrachten

​Er is sprake van 16 uur per week aanwezigheid op school. (Verdeeld over 4 dagen van 4 uur). Daarnaast is er sprake van individuele gesprekken van 7 uur over de hele minor.