Kies op maat

Login Menu

Urban Logistics

​Steden zoals Amsterdam slibben langzaam dicht als gevolg van het toenemend aantal veeleisende stadsbewoners, de opkomst van e-commerce en de steeds groter wordende stroom toeristen. Het bijbehorende verkeer veroorzaakt opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. In 2050 zal volgens de VN bovendien maar liefst tweederde van de wereldbevolking in steden wonen. 

In de minor Urban Logistics gaan we met deze problematiek aan de slag. Hoe transporteren we alle bestellingen van winkels en consumenten op een slimme en schone manier? Hoe moet je dit plannen en welke voertuigen kan je daarbij inzetten? Hoe bewegen mensen zich door de stad en hoe voorkomen we opstoppingen? Zijn er manieren om mensen slim te sturen? Thema’s waarmee je bij Urban Logistics te maken krijgt zijn:  - Logistiek (o.a. bundelingsconcepten, cross-docking, e-commercelogistiek)  - Duurzame technologie (o.a. voertuigen, brandstoffen, modaliteiten) - ICT-ondersteuning van logistieke processen (o.a. orderconsolidatie, track&trace) - Overheidsbeleid (o.a. venstertijden laden en lossen, stadstoegangsheffingen, subsidies)  - Gedrag van bedrijven, overheden en consumenten (o.a. belangen en tegenstellingen) De minor bestaat uit een combinatie van theorie (colleges en onderzoek) en praktijk (bedrijfsopdracht en excursies). In de rol van consultant werk je voor een belangrijk deel van je tijd in een team aan het oplossen van een probleem voor een externe opdrachtgever (zoals een bedrijf, gemeente of branchevereniging). 

Leerdoelen

​Na het afronden van de minor heb je je de volgende kennis en vaardigheden eigen gemaakt: 

1. Verkrijgen, toepassen, ontwikkelen en delen van kennis over stadslogistiek en –mobiliteit

2. Uitvoeren van gestructureerd, valide en betrouwbaar theoretisch en praktijkgericht onderzoek

3. Leiding geven aan je eigen werk en dat van anderen

4. Effectief en efficiënt samenwerken

5. Kritisch en zelfstandig denken en handelen

6. Ontwikkelen van professionele communicatieve vaardigheden

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Kees-Willem Rademakers, k.w.j.f.rademakers@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, minoren-techniek@hva.nl

Ingangseisen

Afgeronde Propedeuse + minimaal 40 ECTS in jaar 2.

Toetsing

Theorie:  - Schriftelijke tentamen 4 ECTS Praktijk: - Praktijkonderzoek bedrijven en instellingen: 14 ECTS Onderzoek voor lectoraat Logistiek:  - Benchmarkonderzoek stadslogistieke projecten 3 ECTS - Paper stadslogistiek thema 5 ECTS
Persoonlijke ontwikkeling:  - Deelname themasessies 1 ECTS - Presentatievaardigheden 1 ECTS - Functioneren 3 ECTS

Literatuur

​Taniguchi, E. & R.G. Thompson, City Logistics, Mapping the Future (2015). Boca Raton: Taylor & Francis Group. ISBN: 978–1–4822 –0889-4

Goor, A.R., M.J. Ploos van Amstel & W. Ploos van Amstel, Fysieke Distributie, Werken aan toegevoegde waarde (2014). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. ISBN: 978–90–01–83418-0

Rooster

In de beginfase van de minor zijn er meerdere activiteiten per week gepland. Dit neemt af naarmate de minor vordert en je steeds zelfstandiger aan de slag gaat met de stadslogistieke opdrachten. De dagen waarop geen activiteiten zijn ingeroosterd zijn zelfstandig, in overleg met je team en begeleidend docent in te delen. Er is één roostervrije dag. 

Het definitieve rooster zal voor aanvang van de minor bekend worden gemaakt.