Kies op maat

Inloggen Menu

Wereld van Duurzaam Verpakken

Verpakkingen zijn dagelijks in het nieuws, denk aan berichten over de Plastic Soup, zwerfafval, grondstoffenschaarste, voedselveiligheid en afval. Ze hebben een slecht imago. Waarom eigenlijk, is dat terecht? Ze kunnen immers productverspilling tegengaan? Ze verleiden ze ons een product aan te schaffen, ze maken de inhoud bruikbaar.

Verpakkingen bieden kansen om duurzamer en gemakkelijker te leven, maar veroorzaken ook problemen. En daar willen we oplossingen voor bedenken, ze zó ontwerpen dat  we 'de Aarde' serieus nemen en daarmee onszelf.

We vragen jou: “Ben jij gedreven om hieraan bij te dragen?"

Globale opzet
Je bepaalt zelf welke aangeboden uitdaging je oppakt. We trappen af met een inspirerende tour langs partijen die belang hebben bij "duurzame verpakkingen in de circulaire economie". Je ontmoet interessante mensen op inspirerende plekken. En je wordt geprikkeld om met concrete uitdagingen uit de praktijk aan de slag te gaan.

Wij willen denkkracht bundelen, studenten laten samenwerken om een uitdaging op te pakken, om grenzen op te zoeken. Wat is er mogelijk en wat heb je nodig? Je kunt rekenen op masterclasses, designworkshops, samenwerking met onderzoekers en bedrijven. Je maakt kennis met verschillende ontwerpmethoden. Wij geloven in de kracht van het team. Dit complexe vraagstuk, want dat is het, vraagt om interdisciplinair samenwerken (zie de toelatingseisen).

Voor ons onderwijs maken we gebruik van Design Thinking, van de CIRCO-methode en van alle kennis die het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken beschikbaar stelt. Daarnaast hebben we een Community of Practice Circular Design products&packaging opgericht, waarin onderzoek, praktijk en onderwijs nauw samenwerken. Landelijk maken we deel uit van een bruisend kennisnetwerk op dit gebied. Daar nemen we je in mee.

Natuurlijk besteden we ook tijd aan kennismaken en teamvorming! Dat lukt wel in Amsterdam ;-).

Wat zeggen studenten over deze Minor? Kijk naar het 3-minuten-filmpje, hang link in chrome: https://vimeo.com/279618804
Beoordelingen van deelnemers, jaar in-jaar uit: 8-9 gemiddeld.

Leerdoelen

Optimale combinatie van product en verpakking

Verpakkingen bepalen het succes van producten. Je leert hoe je dat succes kunt beïnvloeden.

Design Tools
Ze stellen je in staat om duurzame verpakkingen te ontwerpen.

Beoordelen milieu-impact
Je krijgt professionele methoden aangeleerd en leert ze toepassen. Hoe kun je met die kennis je ontwerp 'sturen'?

Koopgedrag consumenten
Consumenten verleiden tot aankoop van duurzaam ontworpen verpakte producten? Welke rol speelt branding en marketing daarin? Dát kom je te weten.

Recyclegedrag consumenten
Hoe motiveer je consumenten goed te recyclen? En wat betekent dat voor het ontwerp van een verpakt product?

Businessmodellen
Hoe je kunt komen tot circulaire product-verpakkingscombinaties, eventuele bijbehorende dienstverlening en businessmodellen.

De beste oplossingen ontstaan door teamwork, het samenwerken door mensen met verschillende expertises. Juist de mix van kennis gaat vernieuwende inzichten opleveren. Daar begeleiden wij jullie in!

Ingangseisen

Wat zeggen studenten over deze Minor? Kijk naar het 3-minuten-filmpje, hang link in chrome: https://vimeo.com/279618804
Beoordelingen van deelnemers, jaar in-jaar uit: 8-9 gemiddeld.

We zoeken altijd weer gemotiveerde studenten, dat is het allerbelangrijkste.

Voorbeelden van opleidingen: Food, CMD, Psychologie, Industrial Design Engineering, Industrieel Product Ontwerpen, Engineering Design & Innovation, Werktuigbouw, Logistiek, (Technische) bedrijfskunde, Milieukunde, Biologie, Filosofie en Scheikunde en Aviation. Doel is om te werken in teams met studenten van verschillende achtergrond die elk hun eigen kennis en vaardigheden inbrengen. Aarzel je of heb je vragen, stuur een mail naar Cathrien Ruoff: c.e.ruoff@hva.nl. Je krijgt binnen een dag een reactie.

Wil je graag meedoen aan deze minor? Meld je aan en stuur een motivatiebrief naar Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl èn naar Alex Hanhues, a.h.hanhues@hva.nl

Het is voor ons fijn om een idee te hebben van de groep studenten die we gaan ontvangen, daarom lezen we graag welk beeld je van de minor hebt en wat je zou willen bereiken. Zo kunnen wij zien of de minor aansluit bij jouw verwachtingen.  Mochten we hier vragen over hebben kan er telefonisch contact opgenomen worden.

Deze minor is opgezet door docenten van Product Ontwerpen in 2019 en wordt jaarlijks geëvalueerd en volgens de nieuwste inzichten voorbereid voor een nieuwe groep studenten.

Studenten ontvangen voorafgaand aan de Minor 2-3 nieuwsbrieven, de eerste vlak voor Kerst.

Literatuur

Products that Flow, BIS Publishers
De Verborgen Impact van Babette Porcelijn, "alles voor een eco-positief leven", uitgeverij Volt

Verder: via de docent.

Rooster

Er is een rooster in googledocs, waarvoor je de link op de eerste dag ontvangt.

De eerste twee weken van de Minor houd je je agenda leeg. Dat zijn twee onderdompelingsweken waarin je véél mee gaat maken en we deelnemende bedrijven bezoeken. Je leert elkaar dan meteen heel goed kennen.

Daarna start een rooster met de contacturen die er zijn op ma, di, woe en vr. Naast de lessen is er op die dagen ruimte om met je team aan de opdracht van de week te werken. De donderdag is lesvrij en besteed je aan een persoonlijke opdracht die de hele Minor doorloopt.
Het onderwijs is ontworpen op 40 uur per week, 30 ECTS aan studiepunten staan daar tegenover.

In de week vóór de kerstvakantie ontvang je een eerste nieuwsbrief met wetenswaardigheden. En in de week voor de start van de Minor krijg je de laatste informatie en de Reader toegezonden met daarin de reguliere lesmomenten.

Contacttijd: Contactmomenten zijn verplicht. De studiebelasting is 40 uur per week gebaseerd op 30 ECTS.
De eerste twee weken is er full time programma, de onderdompelingsfase, met veel excursies. Houd die eerste 2 weken rekening met 5 dagen contacttijd. Daarna zijn er ca. 20 contacturen en is er tijd om alleen èn in je team te werken aan de opdrachten.  

Toetsing

30 ECTS

Twee ontwerpopdrachten in twee verschillende teams: elk 10 ECTS

Een individueel portfolio, een onderzoeksopdracht en een Packathon: 10 ECTS

Er is een herkansing mogelijk binnen de 20 weken waarin de Minor draait. Elke student heeft recht op 2 beoordelingskansen.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Herkansingsmogelijkheden: Er is een herkansing mogelijk binnen de 20 weken waarin de Minor draait. Elke student heeft recht op 2 beoordelingskansen.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl 

Vragen over de Kies Op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek' of email minoren-techniek@hva.nl 

Kosten:Je gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven. Daaraan zijn kosten voor het OV verbonden. Het kan handig zijn om een OV-fiets-abonnement te koppelen aan je OV-kaart. Kosten voor ontwerpmaterialen, het maken van modellen en bijvoorbeeld presentatiemateriaal komen daarbij.

Video:

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.