Kies op maat

Inloggen Menu

Wereld van Verpakken

Verpakkingen zijn dagelijks in het nieuws, denk aan berichten over de Plastic Soup, zwerfafval, grondstoffenschaarste, voedselveiligheid en afval. Ze hebben een slecht imago. Waarom eigenlijk, is dat terecht? Ze kunnen immers productverspilling tegengaan. Ze verleiden ze ons een product aan te schaffen, ze maken de inhoud bruikbaar.

Verpakkingen bieden kansen om duurzamer en gemakkelijker te leven, maar veroorzaken ook problemen. En daar willen we oplossingen voor bedenken, ze zó ontwerpen dat 'de Aarde' ermee instemt.

We vragen jou: “Ben jij gedreven om hieraan bij te dragen?"

Opzet:
Je bepaalt zelf welke uitdaging je oppakt. We trappen af met een inspirerende tour in Amsterdamse en omgeving, langs partijen die belang hebben bij "duurzame verpakkingen in de circulaire economie". Je ontmoet interessante mensen op inspirerende plekken. En je wordt geprikkeld om met concrete uitdagingen uit de praktijk aan de slag te gaan.

Wij willen denkkracht bundelen, studenten laten samenwerken om een uitdaging op te pakken, om grenzen op te zoeken. Wat is er mogelijk en wat heb je nodig? Je kunt rekenen op masterclasses, designworkshops, samenwerking met onderzoekers en bedrijven. Je ontmoet toonaangevende onderzoekers op dit gebied in Nederland. Wij geloven in de kracht van het team. Dit complexe vraagstuk, want dat is het, vraagt om interdisciplinair samenwerken (zie de toelatingseisen).

Natuurlijk besteden we ook tijd aan kennismaken en teamvorming. Dat lukt wel in Amsterdam ;-).

Film Wereld van Verpakken:

https://vimeo.com/279618804

Kijk ook op:

https://www.linkedin.com/company/wereld-van-verpakken/

https://www.facebook.com/HvA-minor-Wereld-van-Verpakken-534251476977109

Leerdoelen

Optimale combinatie van product en verpakking 
Verpakkingen bepalen het succes van producten. Je leert hoe je dat succes kunt beïnvloeden.
Design Tools
Ze stellen je in staat om duurzame verpakkingen te ontwerpen.
Beoordelen milieu-impact
Je krijgt professionele methoden aangeleerd en leert ze toepassen. Hoe kun je met die kennis je ontwerp 'sturen'?Koopgedrag consumenten
Consumenten verleiden tot aankoop van duurzaam ontworpen verpakte producten? Welke rol speelt branding en marketing daarin? Dát kom je te weten.
Recyclegedrag consumenten
Hoe motiveer je consumenten goed te recyclen? En wat betekent dat voor het ontwerp van een verpakt product?Businessmodellen
Hoe je kunt komen tot circulaire product-verpakkinscombinaties, eventuele bijbehorende dienstverlening en businessmodellen.

De beste oplossingen ontstaan door teamwork, het samenwerken door mensen met verschillende expertises. Juist de mix van kennis gaat  vernieuwende inzichten opleveren. Daar begeleiden wij jullie in!

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl 

Vragen over de Kies Op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek'.

KOSTEN: Je gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven in de regio Amsterdam. Daaraan zijn kosten voor het OV verbonden. Kosten voor ontwerpmaterialen, het maken van modellen en bijvoorbeeld presentatiemateriaal komen daarbij.

Voor Kies op Maat studenten zijn er 9 plekken beschikbaar.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Wil je graag meedoen aan deze minor? Stuur een motivatiebrief of een motivatiefilmpje (max. 1 minuut) naar Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl. Het is voor ons fijn om vooraf een idee te hebben van de groep studenten die we gaan ontvangen. Voor jou is het goed om te weten dat je terecht komt in een groep gemotiveerde studenten. Naar aanleiding van je brief of filmpje kan telefonisch contact opgenomen worden. We laten zo spoedig mogelijk weten of je mee kunt doen aan de minor.

We kunnen ons voorstellen dat studenten van de volgende opelidingen reageren: Industrial Design Engineering, Industrieel Product Ontwerpen, Engineering Design & Innovation, Werktuigbouw, Logistiek, Diëtetiek, Technische bedrijfskunde, Milieukunde, Biologie, Psychologie, Filosofie, Sociologie en Scheikunde. Doel is om in elk team een technisch georiënteerde student met ontwerpskills te plaatsen, juist in combinatie met studenten die andere kennis en vaardigheden inbrengen. Aarzel je of heb je vragen, stuur een mail naar Cathrien Ruoff: c.e.ruoff@hva.nl en je krijgt binnen een dag een reactie.

Deze minor is opgezet door docenten van Industrial Design Engineering. Een deel van het programma is ontwikkeld door Universiteit Twente in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en TIFN (Top Institute Food and Nutrition). Masterclasses worden verzorgd door mensen die promoveren of zeer deskundig zijn op het gebied van: ontwerptechnieken, consumenten gedrag, kunststoffen en biobased materialen, recycling van verpakkingsmaterialen, beoordeling CO2-impact van circulaire verpakkingen. Deze masterclasses hebben zich al bewezen bij de Haagse Hogeschool (HHS) en bij de Hogere Agrarische School (HAS). De studenten daar toonden zich enthousiast hierover.
Samengewerkt wordt verder met het Lectoraat binnen de HvA, het bedrijfsleven in de regio Amsterdam, speciale duurzaamheidsprogramma's in Amsterdam en omgeving en de Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen.

Toetsing

De minor duurt 20 weken, je haalt er 30 ECTS mee. Aan het einde word je beoordeeld met een cijfer. Tussentijds ontvang je regelmatig feedback en feedforward op je eigen prestaties en op die van jouw team.
We beoordelen de kwaliteit van het door jouw team ontwikkelde duurzame verpakkingssysteem en ook op het proces dat jullie doorliepen.
Individueel word je beoordeeld op een lecture die je geeft over een zelfgekozen relevant inhoudelijk onderwerp dat verband houdt met het vak, de actualiteit en de opdracht.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

​Via de docent.

Rooster

De eerste twee weken is er full time programma, de onderdompelingsfase, met veel excursies in de regio.
Daarna zijn er ca 20 contacturen en is er tijd om in je team te werken aan de opdrachten. Wekelijks een kick-off op de maadagochtend, een presentatie op de vrijjdagmiddag.