Kies op maat

Inloggen Menu

Wereld van Verpakken

Verpakkingen zijn dagelijks in het nieuws, denk aan berichten over de Plastic Soup, zwerfafval, grondstoffenschaarste, voedselveiligheid en afval. Ze hebben een slecht imago. Waarom eigenlijk, is dat terecht? Ze kunnen immers productverspilling tegengaan. Ze verleiden ze ons een product aan te schaffen, ze maken de inhoud bruikbaar.

Verpakkingen bieden kansen om duurzamer en gemakkelijker te leven, maar veroorzaken ook problemen. En daar willen we oplossingen voor bedenken, ze zó ontwerpen dat 'de Aarde' ermee instemt.

We vragen jou: “Ben jij gedreven om hieraan bij te dragen?"

Globale opzet
Je bepaalt zelf welke uitdaging je oppakt. We trappen af met een inspirerende tour  in Amsterdamse en omgeving, langs partijen die belang hebben bij "duurzame verpakkingen in de circulaire economie". Je ontmoet interessante mensen op inspirerende plekken. En je wordt geprikkeld om met concrete uitdagingen uit de praktijk aan de slag te gaan.

Wij willen denkkracht bundelen, studenten laten samenwerken om een uitdaging op te pakken, om grenzen op te zoeken. Wat is er mogelijk en wat heb je nodig? Je kunt rekenen op masterclasses, designworkshops, samenwerking met onderzoekers en bedrijven. Je maakt kennis met drie verschillende ontwerpmethoden. Wij geloven in de kracht van het team. Dit complexe vraagstuk, want dat is het, vraagt om interdisciplinair samenwerken (zie de toelatingseisen).

Natuurlijk besteden we ook tijd aan kennismaken en teamvorming. Dat lukt wel in Amsterdam ;-).

 

Leerdoelen

Optimale combinatie van product en verpakking 
Verpakkingen bepalen het succes van producten. Je leert hoe je dat succes kunt beïnvloeden.
Design Tools
Ze stellen je in staat om duurzame verpakkingen te ontwerpen.
Beoordelen milieu-impact
Je krijgt professionele methoden aangeleerd en leert ze toepassen. Hoe kun je met die kennis je ontwerp 'sturen'?Koopgedrag consumenten
Consumenten verleiden tot aankoop van duurzaam ontworpen verpakte producten? Welke rol speelt branding en marketing daarin? Dát kom je te weten.
Recyclegedrag consumenten
Hoe motiveer je consumenten goed te recyclen? En wat betekent dat voor het ontwerp van een verpakt product?Businessmodellen
Hoe je kunt komen tot circulaire product-verpakkinscombinaties, eventuele bijbehorende dienstverlening en businessmodellen.

De beste oplossingen ontstaan door teamwork, het samenwerken door mensen met verschillende expertises. Juist de mix van kennis gaat  vernieuwende inzichten opleveren. Daar begeleiden wij jullie in!

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl 

Vragen over de Kies Op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau Faculteit Techniek, www.hva.nl/vragenformulier onder vermelding van 'betreft minor Techniek'.

KOSTEN: Je gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven in de regio Amsterdam. Daaraan zijn kosten voor het OV verbonden. Kosten voor ontwerpmaterialen, het maken van modellen en bijvoorbeeld presentatiemateriaal komen daarbij.

Voor Kies op Maat studenten zijn er 9 plekken beschikbaar.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Krijg een idee van de studenten die vorig jaar meededen. Kijk naar het 3-minuten-filmpje: https://vimeo.com/279618804

We zoeken gemotiveerde studenten, dat is het allerbelangrijkste. Voorbeelden van opleidingen: Industrial Design Engineering, Industrieel Product Ontwerpen, Engineering Design & Innovation, Werktuigbouw, Logistiek, Food, Diëtetiek, Technische bedrijfskunde, Milieukunde, Biologie, Psychologie, Filosofie en Scheikunde. Doel is om te werken in teams met studenten van verschillende achtergrond die elk hun eigen kennis en vaardigheden inbrengen. Aarzel je of heb je vragen, stuur een mail naar Cathrien Ruoff: c.e.ruoff@hva.nl. Je krijgt binnen een dag een reactie.

Wil je graag meedoen aan deze minor? Meld je aan en stuur een motivatiebrief naar Cathrien Ruoff, c.e.ruoff@hva.nl.

Het is voor ons fijn om een idee te hebben van de groep studenten die we gaan ontvangen. Voor jou is het goed om te weten dat je terecht komt in een groep gemotiveerde studenten. Naar aanleiding van je brief kan telefonisch contact opgenomen worden. Elke student ontvangt bericht over wel of niet kunnen deelnemen aan de minor.

Deze minor is opgezet door docenten van Industrial Design Engineering. Een deel van het programma is ontwikkeld door Universiteit Twente in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en TIFN (Top Institute Food and Nutrition). Samengewerkt wordt verder met het Lectoraat binnen de HvA, het bedrijfsleven in de regio Amsterdam, speciale duurzaamheidsprogramma's in Amsterdam en omgeving en de Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen.

Toetsing

30 ECTS

Twee ontwerpopdrachten in twee verschillende teams: elk 10 ECTS

Een individueel portfolio, een onderzoeksopdracht en een landelijke Packathon: 10 ECTS

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Products that Flow, BIS Publishers

Verder: via de docent.

Rooster

De eerste twee weken is er full time programma, de onderdompelingsfase, met veel excursies in de regio. Daarna zijn er ca 20 contacturen en is er tijd om in je team te werken aan de opdrachten. Wekelijks is er een kick-off op de maandagochtend en een presentatie op de vrijdagmiddag. Daarnaast zijn er contacturen ingepland op andere dagen.

Reken op 40 uur per week werk en op ca. 2,5 dag contacttijd per week. De eerste 2 weken van de Minor rekening houden met 5 dagen contacttijd. Contactmomenten zijn verplicht.