Kies op maat

Inloggen Menu

Filosofie en ethiek in het beroepenveld

Filosofie is modern, is hot, en een verrijking voor iedereen. Het volgen van de minor filosofie deel 1 is een uitdaging en alleen geschikt voor studenten die een uitdaging aandurven, die zichtzelf durven uitdagen omdat je nooit meer hetzelfde bent als je de minor hebt gevolgd. (Panta Rhei) Filosofie sluit aan bij elke opleiding, denk bijvoorbeeld aan: filosofie en recht, filosofie in bedrijf, filosofie en techniek, filosofie en ethiek voor zorg en verpleegkunde, kinderfilosofie, filosofie en kunst, enz. Uitgangspunt is dat we gezamenlijk leren door middel van uitwisseling van wat individueel gelezen en bestudeerd is, close reading (gezamenlijk teksten lezen), het voeren van dialogen met begeleiding van docenten. De minor filosofie is academie-overstijgend omdat juist de kracht van interdisciplinair samengestelde groepen als een verrijking wordt ervaren. Zo kunnen diverse perspectieven vanuit verschillende opleidingen nieuwe, rijkere inzichten opleveren.

Inhoud: Filosofie en ethiek-lessen en workshops: centraal staan diverse thema’s van de filosofie en ethiek. Filosofie in de praktijk: het leren voeren van Socratische/filosofische gesprekken. Projecten: door de studenten zelf uit te voeren. Dit kan zijn voorlichting voor filosofie voor kinderen, filosofisch café organiseren, ethiek in de zorg, etc.

Leerdoelen

De Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) probeerde in zijn filosofie vier vragen te beantwoorden: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Deze vier vragen zijn voor alle mensen die na willen denken over het leven, over de zin van hun beroepsuitoefening nog steeds actueel en richtinggevend. De HZ is een hogeschool die (jonge) mensen opleidt om een beroep uit te oefenen: HRM-medewerker, leraar, ICT-er, bedrijfskundige, verpleegkundige, hulpverlener, bouwkundige enz. Het uitoefenen van een beroep doe je voor en in de samenleving, voor je medemens en natuurlijk ook voor jezelf. Dit brengt heel veel (ethische) verantwoordelijkheid met zich mee. Nadenken over deze verantwoordelijkheid, over ‘de zin’ van jouw beroep, van je leven hoort daar onlosmakelijk bij. De vragen die Kant stelde zijn vragen die je in nu en in de toekomst steeds moet stellen om ‘zinnig’ je beroep uit te oefenen en ‘de zin’ in het (beroeps)leven vast te kunnen houden.

Enkele voorbeelden: je krijgt als verpleegkundige de vraag voorgelegd van een patiënt: is euthanasie geen optie voor mij, want ik heb veel pijn en genezing is niet meer mogelijk? Zo’n vraag appelleert direct aan jouw levensvragen. Je kunt zo’n vraag niet met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Je kan met deze patiënt wel in gesprek gaan, je kan de vragen van Kant als leidraad hiervoor gebruiken. Ze helpen jou en de patiënt.

Een ander voorbeeld: Je bent werkzaam als leraar in het basisonderwijs en kinderen komen met vragen die overstijgend zijn aan de geboden lesstof: Waarom moet ik eigenlijk leren? Waarom word ik gepest en (impliciet) hoe moet ik daar mee omgaan? Waarom is er armoede in de wereld? Waarom gaan mensen dood? Waarom is dit goed en dat fout? Kinderen stellen in feite regelmatig filosofische vragen. Dit betekent dat leraren in het basisonderwijs zelf moeten hebben nagedacht over deze en zoveel andere filosofische vragen zoals Immanuel Kant die heeft geformuleerd.

Deze twee voorbeelden kunnen met vele andere voor elk beroep waar de HZ voor opleidt worden aangevuld. In de minor filosofie worden deze bij aanvang dan ook door jou gesteld voor je toekomstige beroepsuitoefening. In zowel het schrijven van je betoog datje moet schrijven ter afsluiting van het 1e deel van de minor als in het onderzoek dat je als afsluiting van het 2e deel moet doen. Filosofie overstijgt alle beroepskaders maar is toepasbaar in elke beroepssituatie waarin je geen antwoorden in een boek of reglement kunt vinden, maar diep moet nadenken over de beantwoording ervan. Of, analoog aan wat Hans Joachim Störig in de inleiding van het boek “Geschiedenis van de Filosofie” schrijft: “Filosofie is voor degenen die in hun dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen, blijven proberen door zelfstandig na te denken inzicht te krijgen in de raadselen van de wereld en de eeuwige vragen van de mensheid en die niet op voorhand uitsluiten dat de grote denkers uit alle tijden hun daarbij kunnen helpen”.

Ingangseisen

Een motivatiebrief schrijven

Toetsing

1. Portfolio assessment

Verzameling van diverse onderdelen zoals een digital storytelling, diverse opdrachten, mondelingen gesprekken etc.

Wegingsfactor: 100%

Bodemcijfer: 5,5

Rooster

3 dagen per week