Kies op maat

Login Menu

Controller

In deze minor krijg je een inkijk in de controllersfunctie van de toekomst, waarbij naast bedrijfseconomische en fiscale kennis ook analyse-, controle- en adviesvaardigheden centraal staan.

In de praktijk wordt de functie van controller steeds breder. Enerzijds is de controller het financieel geweten van de organisatie en is verantwoordelijk voor de planning & control cyclus en de kwaliteit van de financiële en fiscale rapportages (financial controller). Anderzijds heeft de controller een signalerende en adviserende rol richting het management. Niet alleen op financieel terrein, maar ook op strategisch terrein (business controller).

In de minor Controller krijg je te maken met beide rollen van de controller, waarbij de nadruk, naast vakkennis, steeds meer ligt op toepassingen, zoals: 

  • de business goed begrijpen en ook weten wie de klanten zijn van de organisatie; 
  • alleen de essentie rapporteren (kernachtig kunnen rapporteren);
  • goed kunnen communiceren; 
  • het verhaal achter de cijfers opzoeken en begrijpen (onderzoekende houding); 
  • kunnen prioriteren van activiteiten en projecten kunnen afmaken.

Als controller van een groeiende organisatie zorg je ervoor dat financiële rapportages betrouwbaar zijn en het management tijdig geadviseerd wordt op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied zodat bijsturing / heroverweging strategie nog mogelijk is. Hiertoe werk je – onder andere - aan de volgende beroepsproducten:

 

  • Inrichten en onderhouden van planning & control cyclus:
  • Verzorgen en analyseren van de financiële administratie;
  • Opstellen en controleren van interne rapportages, MKB-Jaarrekening & fiscale overzichten;
  • Plannen en uitvoeren van controles en rapporteren van bevindingen in een auditrapport; 
  • Opleveren van een (fiscaal-) adviesrapport.

Leerdoelen

Je kunt:

- adviseren over diverse budgetsystemen en het toepassen van strakke (tight) of losse (loose) beheersing (control);

- de management informatie inrichten o.b.v. balanced scorecard en deze voorzien van toelichting op afwijkingen (verschillenanalyse);

 - een strategie aanpassen / opzetten met behulp van het managementcontrolsysteem;

 - een (fiscale) jaarrekening opstellen;

 - de fiscale aangiften voor een cliënt verzorgen (Vpb);

 - een fiscale winstberekening opstellen;

 - in contact met cliënten/werkgever eenvoudige adviesbehoeften onderkennen en signaleren;

 - een eenvoudig advies schrijven en presenteren aan de cliënt/werkgever.

 - een risico-analyse uitvoeren ten aanzien van een (fiscale) jaarrekening;

 - eenvoudige posten uit de jaarrekening controleren op betrouwbaarheid;

 - een auditrapport opstellen.

Ingangseisen

HBO Propedeuse behaald;

Cursus Belastingrecht 1 (CU13561) gevolgd;

Cursus BIV/AO 1 (CU13548) gevolgd.

Toetsing

1. Kennistoets

Weging: 70%

Bodemcijfer: 5,5

2. Practicumopdracht

Weging: 30%

Bodemcijfer: 5,5

Rooster

3 a 4 lesdagen per week.