Kies op maat

Inloggen Menu

Financieel adviseur

Heb je interesse in de wereld van de financiële dienstverlening? En wil je je bedrijfseconomische kennis praktisch toepassen in de rol van financieel adviseur? Dan is de minor Financieel Adviseur een geschikte minor voor jou.

De minor valt uiteen in twee delen:

• Particulier advies, waarbij aandacht wordt besteed aan veelvoorkomende financiële producten, maar we vooral veel aandacht geven aan hypothecair krediet en het adviesgesprek. We werken met materiaal dat ook wordt gebruikt bij de zogenaamde Wft-examens (na het voldoende afleggen van een dergelijke examen verkrijg je een certificaat dat voorwaardelijk is om aan de slag te kunnen gaan als financieel adviseur).

• Zakelijk advies, waarbij we met name aandacht besteden aan het leren beoordelen van financieringsaanvragen en het geven van een passend advies. Bij dit deel van de minor besteden we vooral ook aandacht aan de schriftelijke vaardigheden die komen kijken bij het uitbrengen van een advies.

Bij deze minor verwerf je dus niet alleen kennis over financiële producten, maar ga je vooral ook je adviesvaardigheden verder ontwikkelen. Vandaar ook dat niet alleen je kennis wordt getoetst, maar ook je beheersing van gesprekstechnieken en je vaardigheden op het gebied van schriftelijke advisering.

Deze minor is ontwikkeld in samenspraak met financieel adviseurs die ook tijdens de minor actief betrokken zullen zijn.

Leerdoelen

  • Je kunt een adviesgesprek met een particulier voorbereiden en uitvoeren.
  • Je kunt een financieringsaanvraag van een zakelijke klant beoordelen.
  • Je kunt schriftelijk advies uitbrengen aan een zakelijke klant.
  • Je laat door middel van (mondelinge en schriftelijke) adviesvaardigheden zien basisregels op grond van de Wet Financieel Toezicht te kennen.

Ingangseisen

Toelatingseisen zijn een propedeuse aan een erkende HBO instelling en toestemming van opleiding waartoe de student behoort. De student wordt verondersteld te beschikken over basiskennis bedrijfseconomie.

Toetsing

1. Schriftelijke kennistoets

Basiskennis op grond van wft.

Wegingsfactor: 20%

Bodemcijfer: 5,5

2. Mondeling adviesgesprek

Financieel advies particulier

Wegingsfactor 50%

Bodemcijfer 5,5

3. Schriftelijk advise

Financieel advies zakelijke klant

Wegingsfactor: 30%

Bodemcijfer: 5,5

Rooster

4 dagen per week