Kies op maat

Login Menu

Opvoedcoach

Een gezin met drie jonge kinderen komt via het consultatiebureau terecht bij de opvoedcoach. Er spelen verschillende opvoedvragen naast elkaar: de baby huilt veel, de peuter weigert zindelijk te worden en het oudste kind gedraagt zich erg druk en rumoerig. De ouders voelen zich vermoeid en zijn prikkelbaar. De opvoedcoach voert een intakegesprek, laat het gezin de Vragenlijst Gezin en Opvoeding invullen en schat de veiligheid in het gezin in. De opvoedcoach kijkt daarnaast ook naar de rol die het 2e opvoedingsmilieu (school) en het 3e opvoedingsmilieu (netwerk) spelen of in de toekomst zouden kunnen gáán spelen. Er is geen reden om dit gezin door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarom gaat de opvoedcoach met de beide ouders aan de slag. Eén voor één worden de opvoedvragen door de ouders in dialoog met de opvoedcoach geanalyseerd. De praktische aandachtspunten die de Stap voor Stapmethode biedt ten aanzien van huilgedrag en zindelijkheidsproblematiek en de 17 opvoedvaardigheden van Triple P worden vertaald in een praktisch uitvoerbaar plan. De opvoedcoach neemt een aantal keer deel aan de dagelijkse gezinspraktijk, demonstreert waar nodig pedagogische technieken en opvoedvaardigheden, werkt met het oudste kind aan 'Kids skills',  observeert, neemt eventueel beeldmateriaal op en reflecteert met de ouders op de aanpak.  Na verloop van tijd geven de beide ouders aan dat zij de situatie veel beter kunnen hanteren dan voorheen en dat de doelen uit het plan bereikt zijn. De ouders hebben de opvoedvragen op deze manier zelf aangepakt. De opvoedcoach deed actief mee in hun plan van aanpak, ondersteunde waar nodig en heeft zichzelf nu weer overbodig gemaakt. Door deze aanpak in gezinnen met jonge kinderen kunnen grotere problemen op latere leeftijd voorkomen worden.

Ook beroepskrachten in het basisonderwijs en de kinderopvang zullen in de aankomende jaren steeds vaker betrokken raken bij coaching van opvoeders bij alledaagse opvoedvragen – zowel binnen het gezin als in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Leerdoelen

Actief aan de slag met opvoedingsondersteuning bij alledaagse opvoedvragen. Oefenen met praktijkmethodieken als Triple P, Stap voor Stap methode, Kids Skills en andere vormen van ondersteuning van gezinnen en kinderen. Centraal staat dat je deze methodieken ook daadwerkelijk gaat toepassen in een gezin. 

Aanvullende informatie

Stage in een gezin met minimaal één minderjarige.

Assessment door opvoeders in het gezin waar je meedraait. Getoetst wordt de mate waarin je in staat bent aansluiting te vinden bij ouders en kinderen, de mate waarin je professioneel handelt en de kwaliteit van de coaching die je geboden hebt.

Overalltoets op de HZ. Getoetst wordt of je kennis en inzicht ten aanzien van de geboden inhouden beheerst.

Onderzoek. Je verdiept je in actuele thema's die de brug slaan tussen de inhouden van de minor en jouw eigen opleiding of toekomstige specialisatie.

Voorwaarden voor aantekening diploma Studenten Pedagogiek of Social Work van de HZ University of Applied Sciences met de profielkeuze Jeugd of aanmelding bij SLC voor aantekening Jeugdzorgwerker.

Ingangseisen

Propedeuse behaald in opleiding HBO Pedagogiek, Pabo, Social Work, Communicatie of andere HBO opleiding. Bij meer dan 33 aanmeldingen zullen Pedagogiek studenten van de HZ University of Applied Sciences voorrang krijgen in verband met het opleidingstraject richting de aantekening Jeugdzorgwerker.

Toetsing

 

1. Cursus methoden en instrumenten 

Overalltoets 1

2. Cursus methoden en instrumenten

Overalltoets 2

3. Cursus methoden en instrumenten

Individueel procesverslag

4. Cursus praktijkvaardigheden

Portfolio

5. Cursus praktijkvaardigheden

80% aanwezigheid

6. Cursus werkvloer

Gezinsdossier 1

7. Cursus werkvloer

Gezinsdossier 2

8. Cursus werkvloer

80% aanwezigheid

9. Cursus verdieping

Onderzoek

10. Cursus verdieping

Ontwerp eigen folder/website

Alle cursussen in de minor opvoedcoach

80% aanwezigheid

Literatuur

Volgt

Rooster

Lessen op de maandag en dinsdag. Donderdag is een stagedag.