Kies op maat

Inloggen Menu

Opvoedcoach

Vragen hebben over de opvoeding, je onzeker voelen of zorgen hebben over het opgroeien van je kind; het hoort bij het opvoeden.

 

In de minor Opvoedcoach gaan studenten kennis maken met opvoeden in de praktijk. Twaalf weken, in totaal 50 uur, in de leer bij “echte” ouders in een gezin.

 

In deze periode krijgen studenten de opdracht om zich in te leven in de opvoedingssituatie door een uitgebreide kennismaking met de gezinsleden, samen met ouders en kinderen inzicht te krijgen in de opvoedingssituatie, op basis van dit inzicht het opvoeden te versterken door samen interventies te bedenken, dit uit te voeren en als laatste stap het proces samen met het gezin te evalueren.

Binnen dit proces staat het leren van de deskundigheid, ervaringen en wensen van ouders en hierop kunnen afstemmen centraal. Wat zijn de basiswaarden van hun opvoeding en wat zijn basisbehoeften van hun kinderen? Deze basis in hun gezin geeft antwoorden voor het dagelijks handelen. Wat is het belangrijkste wat ouders hun kind willen meegeven en hoe kunnen ouders de behoeften van hun kind herkennen en er aan tegemoet komen? Welke omstandigheden versterken de ouderlijke werkvloer en welke omstandigheden zetten de werkvloer van de ouders onder druk? Als deze vragen beantwoord zijn, is het simpel om te onderzoeken wat in deze unieke gezinssituatie passend is. Wat helpt dit kind, wat helpt deze ouder, wat werkt, welke competenties hebben ouder en kind tot hun beschikking. Wat mag een beetje meer en wat mag een beetje minder worden ingezet?

Leerdoelen

De minor Opvoedcoach bevat vier cursussen. In de cursus ‘Werkvloer’, die gekoppeld is aan de gezinsstage gaat de student aan de slag met verschillende doelen. De student krijgt beeld van de specifieke opvoedingssituatie, de studenten krijgt samen met ouders inzicht in de (beperkingen van de) opvoedingssituatie, de student handelt ter verbetering van de opvoedingssituatie en de student evalueert het coachingsproces. In de cursus ‘Praktijkvaardigheden’ ontwikkelt de student vaardigheden rondom het verzorgen van een professionele workshop en vaardigheden in de thema’s Kind en echtscheiding en Seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de cursus Methodieken en instrumenten doet de student kennis op rondom het hedendaagse aanbod in methoden, instrumenten en interventies die gebruikt worden bij opvoedcoaching. Tot slot verdiept de student zich voor de cursus Verdieping in het wetenschappelijk onderzoek rondom een bepaald opvoedthema en ontwikkelt vanuit een opvoedvraag een beroepsproduct passend bij dit thema.

Aanvullende informatie

Lesdagen

We gaan uit van een fulltime werkweek. De lessen voor deze minor vallen op maandag en dinsdag (sommige weken ook woensdag en/of donderdag). Op de overige dagen van de week is er ruimte voor de gezinsstage en zelfstudie.

 

Stage

Tijdens de minor loop je stage in een gezin. Voorwaarden aan de geschiktheid van het gezin voor deze stage zijn:

  • Er moet minimaal één minderjarige aanwezig zijn, ouder dan 24 maanden.
  • Er moet minimaal één betrokken ouder/opvoeder dagelijks aanwezig zijn.
  • De ouders/opvoeders hebben bij de start van de stage al een idee van waar de student in de opvoedondersteuning zich op zal gaan richten (op het gebied van eten, slapen, communiceren, emoties, stress of …).
  • Er mag geen sprake zijn van jeugdhulpverlening of jeugdzorg in het gezin. Het vak van de opvoedcoach is in beginsel preventief en richt zich op ‘lichte opvoedproblematiek’.
  • Er mag in het gezin wel sprake zijn van opvoedondersteuning voor één van de kinderen. De student kan dan uren inzetten om gedeeltelijk mee te lopen met deze opvoedondersteuner.
  • Er zijn concrete afspraken over wat de student precies in welk tijdspad komt doen en er is geen verwachting dat de student oppasactiviteiten zal verrichten.
  • De opvoeders van het gezin hebben voorafgaand aan de stage geen directe band met de student (in principe geldt de regel dat het gekozen gezin geen familie, of directe kennissen/vrienden zijn van de student).

Ingangseisen

Doelgroep: Elke hbo-student met een propedeusediploma kan voor deze minor kiezen. Er is geen specifieke voorkennis vereist, elke student in het Nederlands hoger onderwijs heeft voldoende denkniveau voor deze minor.

 

Voorwaarden: je moet in bezit zijn van HBO-propedeuse getuigschrift

Toetsing

Er worden tijdens deze minor gevarieerde toetsvormen gehanteerd behorend bij de verschillende cursussen. Het betreffen schriftelijke tentamens, verslagen, presentaties en praktische beroepsproducten.

Literatuur

Blokland, G. (2010). Over opvoeden gesproken. Methodiekboek pedagogisch adviseren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Bolt, A. (2013). Het gezin centraal. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Eliëns, M. (2017). Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Gordon, T. (2018). Luisteren naar kinderen. De Gordon-methode. Van contact naar verbinding binnen het gezin. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers

Rooster

Opbouw van de week

We gaan uit van een fulltime werkweek. De lessen voor deze minor vallen op maandag en dinsdag (sommige weken ook woensdag en/of donderdag). Op de overige dagen van de week is er ruimte voor de gezinsstage en zelfstudie.

 

Opbouw van de gehele minor

Periode 1 (februari-april): 1 introductieweek, 7 lesweken, 1 tentamenweek

Periode 2 (april-juni): 1 introductieweek, 7 lesweken, 1 tentamenweek, 1 hertentamenweek