Kies op maat

Inloggen Menu

Zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De basisschool schenkt steeds meer aandacht aan kinderen die niet ‘vanzelf’ meekomen in de groep, die om een passend onderwijsaanbod vragen. Ze hebben specifieke vragen op het gebied van lezen, taal of rekenen of kunnen zich in sociaal-emotioneel opzicht niet gemakkelijk staande houden. Steeds vaker krijgen deze ‘problemen’ een eigen naam: dyslexie, dyscalculie, autisme, pdd.nos of hoogbegaafdheid. Voor de leerkracht betekent dit voortdurend zoeken naar een aanpak ‘op maat’. In het onderwijs worden daar verschillende begrippen voor gebruikt: zorg, passend onderwijs, adaptief onderwijs, 1-zorgroute. In de praktijk gaat het echter over hetzelfde: zorgen dat elk kind de aanpak krijgt die het beste past. Zodat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien.

In deze minor verdiep je je in veel facetten van het passend onderwijs.

Dan gaat het bijvoorbeeld over : hoe om te gaan met gedrag dat verstorend is?

hoe werkt een groepsplan in de praktijk?

hoe ziet een zorgstructuur eruit en wat heb je er aan als leerkracht?

Leerdoelen

In het kader van passend onderwijs weet de professionele leerkracht adequaat af stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Ingangseisen

Doelgroep: studenten pabo

Voorwaarden: hoofdfase met voldoende

Toetsing

Literatuur

Pedagogische visie

Manen, M. van (2014) Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen; pedagogische sensitiviteit                       in de omgang met kinderen Driebergen: NIVOZ.

Onderwijskunde

Berg, W. van den (2007). Leerlingenzorg in de basisschool.                Esstede

Bongaards, B. & Sas, J. (2012). Praktijkboek leerlingenzorg. Houten: Noordhoff Uitgevers
Feldman, R.S. (2009). Ontwikkelingspsychologie. Pearson Benelux BV

Gunster, B. (2012). Lastige kinderen? Heb jij even geluk. Utrecht: Bruna Uitgevers

Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van                                                                                Loghum

Overveld, K. (2014). Groepsplan gedrag. Huizen: Pica

Pameijer, N. , Beukering, T. & Lange, S. de. (2009).    Handelingsgericht werken: een handreiking voor een schoolteam. Leuven: Acco

Verstegen, R. & Lodewijks H. (2014). Interactiewijzer. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Wolf, K. van der & Beukering, T. van (2009). Gedragsproblemen in scholen: het
denken en handelen van leraren
. Leuven : Acco

Woltjer, G. & Janssens, H. (2010). Hoe ga je om met kinderen op school? Houten: Noordhoff Uitgevers

Onderzoek

Donk, C. van der, Lanen, B. van (2014) Praktijkonderzoek in de school, Bussum, Uitgeverij Coutinho.

Rooster

De contact gebonden activiteiten op de HZ worden gedurende 10 weken steeds verzorgd op donderdagochtend.

 

Naast deze bijeenkomsten wordt er gewerkt in professionele leergemeenschappen onder begeleiding van een pabo docent. In deze bijeenkomsten staat jouw onderzoek centraal.

 

Daarnaast besteed je gedurende 12 weken twee dagen op je stageschool. Bovendien loop je ook nog drie hele weken stage. Je stageschool wordt in overleg met jou gekozen.

 

Deze minor laat veel ruimte toe voor je eigen invulling. Ook in je stage kun je eigen accenten leggen. Zo kan je kan kiezen voor een stage in het

Speciaal basisonderwijs of Speciaal Onderwijs