Kies op maat

Inloggen Menu

Cultuurfilosofie en deugdethiek

In deze minor leer je meer over Oosterse filosofie-geschiedenis van de cultuurfilosofie. Je werkt aan een project en aan filosofisch onderzoek. Thema's: geschiedenis van de filosofie, TV-online, filosofische thema's en gespreksvormen.

In alle tijden hebben talentvolle personen nagedacht over de grote levensvragen. Wat betekent het om mens te zijn? Wat is een goede manier van leven? Hoe kan een samenleving rechtvaardig worden ingericht?De filosofie- en cultuurgeschiedenis toont de antwoorden die grote denkers gegeven hebben. In deze cursus reis je door de wereldcultuur en maakt kennis met de inzichten van filosofen, schrijvers, kunstenaars en zieners. Je onderzoekt de actuele waarde van deze inzichten voor jouzelf, de maatschappij en het beroep dat je ambieert. Verschillende thema’s die samenhangen met deze drie invalshoeken worden achtereenvolgens belicht. Bijvoorbeeld, wat kunnen Plato, Vincent van Gogh en Shakespeare ons leren over liefde en verlangen? Hoe heeft de periode van de Verlichting onze moderne opvattingen over vrijheid en democratie gevormd? En welke persoonlijke deugden helpen je volgens Aristoteles of de hedendaagse filosofe Martha Nussbaum om je werk goed te doen?

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

o Diverse vormen van filosofische en ethische gesprekken te voeren

o Een filosofische vraag te onderzoeken die betrekking heeft op je (toekomstige) beroep

o Filosofisch te reflecteren op diverse cultuurfilosofische en ethische onderwerpen.

o Een eigen wereldbeeld vorm te geven d.m.v. cultuurfilosofie en deugdethiek

Ingangseisen

• Deze minor is geschikt voor alle studies binnen de Technische, Economisch-Management en Sociaal-Maatschappelijk domeinen

• Toelatingseisen: je zit in studiejaar 3 of 4 en je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

• Toetsvorm: portfolio assessment en onderzoeksverslag; schriftelijke afname. • Inhoud: verzameling van diverse onderdelen zoals een digital storytelling, diverse opdrachten, mondelingen gesprekken, filosofisch onderzoek, etc. • Wegingsfactoren 1. Portfolio assessment De verzameling van alle uitwerkingen van je lesopdrachten Wegingsfactor: 50% Bodemcijfer: 5,5 2. Onderzoeksverslag Rapport over je onderzoek naar de betekenis van (cultuur)filosofisch inzicht voor je beroep Wegingsfactor: 50% Bodemcijfer: 5,5

Rooster

Blok 4, tweede helft semester 2 2021, 

3 dagen per week

Planning toets: weeknummer 24

Inzagemoment: weeknummer 26