Kies op maat

Inloggen Menu

De Wijkprofessional

Sinds 1 januari 2015 zijn er grote veranderingen in het sociale domein en is het wijkteam een belangrijk begrip geworden. De student maakt kennis met werken in de wijk op verschillende niveaus. Deelnemers aan de minor oriënteren zich in wijkwerk van grote steden in Nederland en Vlaanderen, maar kijken ook dichter bij huis (bijvoorbeeld in Vlissingen, Goes, Bergen op Zoom en/of Terneuzen). Interdisciplinair samenwerken door professionals in een wijkteam is belangrijke focus tid= en dat ervaren studenten ook tijdens  de projectweek IPSIG (Inter Professioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg) in Antwerpen i.c.m. diverse Hogescholen. De IPSIG-week is een belangrijk onderdeel van de minor. Daarnaast vindt een theoretische oriëntatie op het werken in de wijk plaats. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar het is belangrijk om te weten hoe het wijkwerk wortelt in gedachten over de participatiemaatschappij en de ontzorging van de overheid. Ook wordt ingegaan andersoortig wijkwerk zoals dorpsplannen, opbouwwerk en wijkwerk van organisaties, enz. Studenten voeren een project uit wat gericht is op wijkgericht werken of wijkteams. Het project komt rechtstreeks van een opdrachtgever uit het sociale domein en is ook praktijkgericht. Uiteindelijk presenteren de studenten hun eindproduct voor alle betrokkenen tijdens de slotdag aan een deskundige jury.

Leerdoelen

De SW-wijkprofessional is in staat op basis van generalistische capaciteiten tot vraagverheldering in meerdere levensdomeinen te komen.
De SW-wijkprofessional is in staat om op diverse manieren contacten te leggen en te onderhouden via een laagdrempelige invalshoek.
De SW-wijkprofessional kan cliënten stimuleren om de eigen kracht te ontwikkelen en te benutten.
De SW-wijkprofessional combineert kennis, visie en oplossend vermogen tot proactief en effectief handelen in wijkgerichte veranderingsprocessen.
De SW-wijkprofessional voert regie over eigen werkzaamheden en houdt daarbij rekening met de belangen van de organisatie, van de wijk en haar bewoners en bewaakt de eigen positie in dit proces.

Aanvullende informatie

De student neemt deel aan een IPSIG-week in Antwerpen en voert tijdens de hele minor een project uit.
Een aantal activiteiten vinden buitenom de lesdagen plaats en de minor vraagt flexibiliteit ter deelname aan excursies.

Kosten:
van deze minor zijn maximaal €175,-

Ingangseisen

Doelgroep: Sociaal-agogische vakrichtingen.
Voorwaarden: Getuigschrift propedeuse + 60 punten uit de hoofdfase.

Toetsing

Literatuur

Handboek ‘werken in de wijk’

Rooster

Maandag lesdag
Dinsdag en woensdag – zelfstudie en opdrachten
Donderdag en vrijdag project.
(benoem de (verspreiding van) Contactmomenten en  Werkvormen)