Kies op maat

Inloggen Menu

Jeugdzorgwerker

In deze minor staat de aansluiting van de hulpverlening aan jongeren centraal. Het is belangrijk om over de grenzen van het eigen werkterrein heen te leren kijken en de verschillende contexten waarbinnen de jongere functioneert te begrijpen. De student ontwikkelt zich verder in de methoden (oplossingsgericht werken, gespreksvoering) die in het werkveld gebruikt worden en hoe belangrijk netwerken zijn. De student breidt tijdens de minor de kennis over jongeren uit, leert verschillende soorten gesprekken voeren met jongeren en hun netwerk en wat er allemaal komt kijken bij deze communicatie. Als jeugdzorgwerker moet je creatief zijn en buiten de kaders durven denken. De student neemt deel aan een diversiteit in onderwijsvormen. De student leert naar zichzelf kijken en naar de rol die hij/zij als jeugdzorgwerker speelt in de begeleiding.

Leerdoelen

Binnen de beroepscontext van de jeugdzorg zijn een aantal trends en ontwikkelingen te noemen die van toepassing zijn op de samenleving: ontwikkeling en opvoeding, gezondheid en leefstijl, jongeren en de samenleving, effectieve zorg, rechten en belangen, mediawijsheid.

Vb. De professionele zorg voor jeugd staat onder grote druk en is tegelijkertijd enorm in beweging. Dit vraagt om meer aandacht voor effectieve jeugdzorg en om meer stimulans voor initiatieven gericht op evidence based werken, multidisciplinaire en intersectorale samenwerking, erkenningscommissies en professionalisering.

Vb. Er zijn grote veranderingen/trends in de gezinssamenstellingen en er is een toenemende opvoedingsonzekerheid en – belasting voor ouder(s). Er is sprake van grote diversiteit in de samenstelling van gezinnen, een toenemende behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding en er is een toenemende behoefte aan pedagogisering van het onderwijs en andere voorzieningen.

Aanvullende informatie

Verplichte deelname aan het IPSIG project voor zowel voltijd en deeltijd. Zondagavond 8 maart tot en met vrijdag 13 maart. Eigen bijdrage: 100 euro.

Ingangseisen

Studenten in het derde jaar HBO die propedeuse + 30 EC uit de hoofdfase hebben behaald.

Deeltijdstudenten: werkzaam zijn binnen de jeugdzorgsector of bereid zijn 1 dag in de week stage te lopen binnen deze sector.

Toetsing

1. Kennistoets psychopathologie, identiteitsontwikkeling, richtlijnen jeugdzorg, jeugdrecht

Wegingsfactor: 30%

Bodemcijfer: 5,5

2. Assessment o.b.v. de competenties

Wegingsfactor: 20%

Bodemcijfer: 5,5

 

3. Project: praktijkopdracht in de praktijk

Wegingsfactor: 20%

Bodemcijfer: 5,5

 

4. Verslag 1 gezin, 1 plan

Wegingsfactor 30%

Bodemcijfer: 5,5

 

5. Actieve deelname

Literatuur

-          Noordegraaf, M., Vierwind, G. (2013).Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

-          Rigter, J. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie, bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

-          Tsakitzidis, G., Van Royen, P. (2018). Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Wommelgem: Uitgeverij VAN IN.

Rooster

Voornamelijk lessen op maandag (voltijd/deeltijd) en dinsdag (voltijd), met enkele afwijkingen.
Project IPSIG is een hele week van 8 tot en met 13 maart.