Kies op maat

Inloggen Menu

De professional in de gezonde regio

Deze minor, die aangeboden wordt vanuit het lectoraat Healthy Region, helpt je bij het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn om vanuit je rol als professional een bijdrage te leveren aan een gezonde regio. De minor is gericht op een gezondheidspromotie binnen een integrale aanpak waarbij de grenzen van de veelal bestaande domeinen  als de algemene-, de geestelijke- en maatschappelijke gezondheidszorg worden doorbroken. Interprofessioneel samenwerken is hierbij een vanzelfsprekendheid. Het programma is divers en vindt plaats op de HZ,  binnen de regio Zeeland en mogelijk met internationale projectpartners. Ook krijg je gastlessen over best practices en kan het zijn dat je internationale contacten nodig hebt bij het werken aan een opdracht.  

Leerdoelen

  1. Verdiepende kennis over positieve gezondheid, sustainable development goals (SDG), gezondheidspromotie en gedragsverandering voor de community en voor specifieke doelgroepen;
  2. Verdiepende kennis over het opstellen van een Critical Appraisal of a Topic waar je leert een PICO op te stellen, wetenschappelijke literatuur te zoeken en te beoordelen en vervolgens een uitspraak kan doen welke interventie het best passend is voor de context;
  3. Interprofessioneel samenwerken rondom diverse casussen met verschillende disciplines van andere opleidingen;
  4. Project- en onderzoeksvaardigheden door samenwerking met het Lectoraat Healthy Region HZ en het Centre for Research and innovation in Care Universiteit Antwerpen.

Aanvullende informatie

De minor bestaat uit drie leeruitkomsten:

 

1)      Leeruitkomst 1 (7,5 ECTS) Gezondheidsbevordering

Je promoot aantoonbaar de gezondheid en het welbevinden van een specifieke populatie of een community door bij te dragen aan het gezamenlijk onderzoekend aanpakken van een uitdaging in de praktijk binnen een interprofessionele context. Dit doe je op een methodische wijze door te analyseren, doelen te definiëren, vervolgens te interveniëren, evalueren, adviseren en presenteren.

2)      Leeruitkomst 2 (5 ECTS) Critical Appraisal of a Topic

Je toont dat je onderbouwd de graad van evidentie en aanbeveling bepaalt van een interventie ter bevordering van promotie van gezondheid of welzijn bij een specifieke populatie of een community.

 

3)      Leeruitkomst 3 (2,5 ECTS) Interprofessioneel samenwerken

Je werkt constructief samen met andere disciplines aan de analyse en uitwerking van (potentiele) problemen in een casus. Je onderbouwt wat de toegevoegde waarde is van de eigen discipline en van iedere andere discipline waarmee is samengewerkt bij de casus.

Je beschrijft hoe het proces van samenwerking heeft bijgedragen aan de analyse en het (creatief) verder uitwerken van de problemen in de casus. Je beschrijft de relevantie van deze samenwerking voor het toekomstig professioneel handelen in je eigen discipline.

Ingangseisen

Doelgroep: Studenten die in hun toekomstig beroep raakvlak hebben met gezondheidsbevordering/-promotie.

 

Voorwaarden: je moet in bezit zijn van HBO-propedeuse getuigschrift.

Toetsing

Informatie bij de docent

Literatuur

  • Gezondheidsbevordering en leefstijl, een praktische inleiding (Lemmers & De Greeff, 2018);
  • Handboek studievaardigheden voor het HBO (van Halem & Müller, 2013);
  • Klinisch redeneren en evidence based practice (Dobber, Harmsen & van Iersel, 2016);
  • EBP praktisch (Stegeman & Koningsveld-Kortekaas, 2017);
  • Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg (Tsakitzidis, 2012).

Rooster

Binnen de minor is er om de week een lesdag. Deze lesdag bestaat uit een hoorcollege en werkcolleges waarbij je in projectgroepje aan twee verschillende leeruitkomsten werkt. Voor de derde leeruitkomst staat er één week ingeroosterd waar je een week lang met andere disciplines op locatie (Antwerpen of Vlissingen) samenwerkt rondom een bepaalde casus.