Kies op maat

Inloggen Menu

Leiderschap in Zorg en Dienstverlening (voltijd en deeltijd)

‘Leiderschap in Zorg en Dienstverlening’ is speciaal ontworpen voor professionals die graag willen coachen en het voortouw willen nemen om verbeteringen door te voeren, de theorie direct willen toepassen in de praktijk en daarmee de kwaliteit van de werkeenheid verbeteren.

Leerdoelen

Deze minor zorgt ervoor dat je:

 • je persoonlijk leiderschap verder versterkt en inzet op je werkplek;
 • met lef samenwerking tussen partijen binnen en buiten je eigen organisatie realiseert;
 • kansrijke initiatieven ontwikkelt voor je cliënten/patiënten, voor je eigen organisatie en voor jezelf.
 • je nieuwe medestudenten écht leert kennen en samen leert.

Leeruitkomsten

 • Je hebt inzicht in eigen waarden en overtuigingen en de invloed daarvan op leiden/regie pakken en leiderschap in de praktijk en hoe je je effectiviteit kunt vergroten.
 • Je bedenkt vanuit een klantfrictie een (out-of-the-box/innovatieve) oplossing, in samenspraak met relevante stakeholders en met een onderbouwd ondernemersplan voor de organisatie.

Je reageert proactief op (zorg)vragen uit de praktijk door een analyse te maken van bestaande of nieuwe samenwerkingsvormen/netwerken en je geeft een advies voor de verbeteringen die nodig zou zijn om die vragen beter op te lossen, of te ondersteunen.

Ingangseisen

Doelgroep: Alleen studenten van de deeltijdacademie HBO Verpleegkunde en HBO Social Work (2e jaars)

 

Voorwaarden: zie Onderwijs- en examenreglement (OER) en Uitvoeringsregeling (UR)

Rooster

Informatie bij de docent op te vragen

Cursussen:

 • On-line voorbereiding
 • Trainingen
 • Oefeningen en simulaties
 • Discussie/dialogen
 • Theorie/minicolleges
 • Groepsbegeleiding
 • Praktijkopdrachten/casussen’
 • Co-creatie: lesinhoud en -uitvoering door studenten onder coaching van docenten

Toetsing

De minor telt drie toetsen:

 1. Ontwikkelen/versterken van Persoonlijk Leiderschap, met behulp van een Persoonlijk statuut en portfolio, dat je ‘vult’ tijdens het leerproces.
 2. Creatief ondernemerschap (CO): betoog/verslag (voorwaardelijk).
 3. Netwerkregie: (NS) presentatie van een advies met verslag van een analyse over de samenwerking.

Aanvullende informatie

Je leert in een gecreëerde leiderschapswerkplaats voor professionals zoals jij, waarin:

 • je praktijksituaties van jezelf en van anderen optimaal benut;
 • je elkaar coacht en feedback geeft;
 • het werkveld / praktijkopleiders /werkbegeleiders maximaal worden betrokken;
 • een mix van leersituaties geboden wordt van lessen in de praktijk, online en op school;
 • je zelf mede invulling geeft aan de inhoud van het persoonlijk leiderschapsdeel.