Kies op maat

Inloggen Menu

Complexe zorg in de regio

Wat ga je doen in deze cursus?

Deze minor helpt je bij het beantwoorden van de volgende vragen in complexe zorgsituaties? "wat brengt een ziekte en/of behandeling teweeg in het lichaam, wat en hoe ernstig zijn de gevolgen daarvan en hoe kunnen we dit waarnemen?" Om de deze vragen te kunnen beantwoorden, leer je de verschillende orgaansystemen en linkt deze aan de vitale parameters. Hierbij weet je hoe klinisch te redeneren om de vitale parameters van de patiënt te kunnen observeren, te bewaken en te kunnen handelen in acute situaties, waarbij de vitale functies en/of psychosociale situaties zijn ontregeld. Professionele communicatie, besluitvorming en verpleegkundig leiderschap zijn hierbij belangrijke onderdelen. Je krijgt verdiepende kennis zodat met meer argumenten verantwoorde zorg gegeven kan worden in complexe situaties. waarbij gebruik wordt gemaakt van de theorie van Proactive Nursing om klinische problematiek inzichtelijk te maken. 

Waarom heb je deze cursus nodig?

Je kunt in een complexe situatie, waarbij vitale functies bedreigd worden, op een zelfstandige en systematische wijze handelen en communiceren door middel van het toepassen van kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Je redeneert op een klinische wijze over klachten, symptonen en gedragingen in complexe zorgsituaties met behulp van richtlijnen, protocollen en wetenschappelijke literatuur om problemen te signaleren, op te lossen en/of advies geven. Tot slot kun je in een samenwerkingsrelatie adequaat communiceren met de zorgvrager en zorgverleners waarbij je niet aarzelt om de regie en leiding op je te nemen. 

Leerdoelen

Leeruitkomst 1 (LUK 1): Professioneel complexe zorg verlenen (10,5 EC)

Je weet hoe in een situatie omtrent een complexe zorgvraag, waarbij vitale functies bedreigd worden, op een professionele, zelfstandige en systematische wijze te werken waarbij je gebruik maakt van de theorie van Proactive Nursing om klinische problematiek omtrent de verschillende orgaansystemen inzichtelijk te maken. Je past hierbij voortdurend je kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en faramacologie toe. Je signaleert klachten, symptonen en gedragingen door middel van meetinstrumenten en parameters en je geeft advies aan zorgvrager en zorgverlener. In een samenwerkingsrelatie communiceer je adequaat met de zorgvrager en zorgverlener waarbij je zorgt voor een optimale informatie-uitwisseling. Je toont hierbij verpleegkundige leiderschap en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.

Leeruitkomst 2: Professioneel communiceren van een complexe zorgvraag (LUK 2)

Je weet hoe je bij het verlenen en communiceren van een complexe zorgvraag handelt op een methodische wijze, in een gesimuleerde situatie rondom patiënt-problemen; je past in de zorgverlening de benodigde kennis en communicatieve vaardigheden toe, zet adequaat EBP en klinisch redeneren in en weet hoe op basis daarvan ook een diagnose te kunnen stellen. Je maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie. 

Toetsing

LUK 1: Openboek casustoets (individueel: je gaat individueel aan de slag met de uitwerking van de aangeboden casustoets met behulp van je boeken en/of internet)

LUK 2: Presentatie samen met je studiegroep over de samenwerking en de uitwerking van de patiëntencasus welke jullie in de voorgaande lesweken hebben uitgewerkt. 

Literatuur

De literatuur die gebruikt wordt is onder te verdelen in verplichte en aanbevolen literatuur. De literatuur is deels te raadplegen in de BSL Academy Bachelor opleiding verpleegkunde (BSL HZ Academy HBO-V). Verplichte literatuur niet via BSL is:

- Bakker, M, (2017) Proactive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Den Haag. BoomLemma

Aanbevolen:

- Carpenito-Moyet, L.J. Zakboek verpleegkundige diagnosen. Noordhoff Uitgevers BV

- Springer Totaalcollectie

Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften op het gebied van gezondheidszorg en welzijnszorg.

- Farmaceutisch kompas

Rooster

2-2-2021

9-2-2021

23-2-2021

2-03-2021

16-3-2021

30-3-2021

13-4-2021

20-4-2021

19-5-2021

1-6-2021