Kies op maat

Inloggen Menu

Outreachende wijkprofessional

De profielminor ‘Outreachende wijkprofessional’ is gelegen op het snij¬vlak van sociale en sociaal-culturele aspecten. Professionals sociaal werk – welzijn en samenleving ondersteunen, helpen, activeren, ontwikkelen en verbinden. Zij richten zich op versterking van het sociaal functioneren en het vormgeven van het bestaan, liefst te¬gelijkertijd. Zij werken soms vanuit een individuele invalshoek met oog voor de collectieve aspecten, soms vanuit een collectieve invalshoek met oog voor individuele vragen en ontwikkeling (Landelijk opleidingsdocument sociaal werk, 2017). Deze minor bevat de kernleeruitkomsten van het profiel Welzijn en Samenleving.

Leerdoelen

Deze minor bevat de kernleeruitkomsten van het profiel Welzijn en Samenleving. De student loopt twee dagen per week stage in de Welzijn en Samenleving praktijk en heeft tweewekelijks intervisie- en workshop/inspiratiesessies.

Ingangseisen

Voorwaarden voor deelname: het gekozen profiel in de bachelor fase mag niet gekozen worden in de minor.

 

 Deze minor is geschikt voor alle studies.  Je zit in studiejaar 3 of 4  en je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Portfolio

Assessment

Verslag (IPSIG)

 Planning toets: weeknummer 23  Inzagemoment: weeknummer 25

Rooster

 Periode: blok 3 en 4 (eerste helft van semester 2)  IPSIG week Antwerpen is een onderdeel van de minor