Kies op maat

Inloggen Menu

Toekomstgericht Onderwijs

Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu naar de basisschool gaan nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Hoe kan je inspirerend,  activerend en vernieuwend (online) onderwijs verzorgen? En hoe kan je technologie daarbij met meerwaarde inzetten?

 

Nu de hele wereld in sneltreinvaart kennis heeft gemaakt met online onderwijs is in één klap duidelijk geworden dat de leerkracht van de toekomst niet alleen pedagogisch en didactisch goed onderlegd moet zijn, maar ook (online) onderwijs moet kunnen (her)ontwerpen en de lesstof op efficiënte wijze moet kunnen overbrengen, gebruik maken van technologie.

 

De minor toekomstgericht onderwijs is een combinatie van pedagogiek, ICT en onderwijskunde. Je onderzoekt wat toekomstgericht onderwijs inhoudt: wat moeten kinderen leren om goed voorbereid te zijn op de steeds veranderende maatschappij? Voor welke banen leiden we de kinderen op? Welke rol spelen 21e eeuwse vaardigheden? Ook bepaal je hoe je de lesstof zo goed mogelijk kunt overbrengen, gebruik makend van (nieuwe) technologie, zowel in de klas als bij online onderwijssituaties. Je ontwerpt tijdens deze minor onderwijs en/of lesmaterialen die passen bij jouw visie op toekomstgericht onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen of (her)ontwerpen van online onderwijs, het ontwikkelen van materialen voor programmeren, handleidingen voor technologische toepassingen, maar ook aan het maken van lessen(series) voor mediawijsheid of voor het bevorderen van kritisch denken van leerlingen.

 

Deze minor is interessant voor alle (pabo-)studenten die een visie op toekomstgericht onderwijs willen ontwikkelen en onderwijs/lesmateriaal willen leren ontwikkelen, tegemoet komend aan de 21e  eeuwse vaardigheden en gebruik makend van verschillende technologische hulpmiddelen.

 

Klik hier voor een korte impressie van de inhoud van de minor, het gebouw, de docenten en studenten. 

Leerdoelen

Het eerste deel van de minor toekomstgericht onderwijs is gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwijskundig ontwerpen van onderwijs (digitale didactiek), visie op toekomstgericht onderwijs en het gebruik van nieuwe technologieën in de klas.

De opdrachten die je krijgt werk je vaak samen met je klasgenoten in kleine groepjes uit, waarbij je elkaar feedback geeft. Het ontwikkelde lesmateriaal of onderwijs voer je uit in je eigen stageklas.

 

Een aantal leerdoelen zijn hierbij bijvoorbeeld:

  • je maakt een beredeneerde keuze met betrekking tot de opzet van en keuze voor (online) lesmateriaal;
  • je beargumenteert waarom vakinhoud, didactiek en technologie bijdragen aan het behalen van de lesdoelen;
  • je bent in staat nieuwe ict-toepassingen te integreren in je onderwijs;
  • je kunt de ontwikkelingen in de samenleving vertalen naar consequenties voor (online) onderwijs;
  • je kunt onder woorden brengen hoe je beeld op toekomstgericht onderwijs zich heeft ontwikkeld.

Het tweede deel van deze minor is een verdiepend gedeelte, waarin de opgedane kennis en vaardigheden resulteren in een toekomstgericht onderwijsontwerp. Je kiest een eigen onderwerp om verder uit te werken en je doorloopt hierbij een cyclus van ontwerpgericht onderzoek, gericht op het ontwerpen en uitvoeren van toekomstgericht onderwijs. Met een groepje medestudenten verzorg je op één van jullie stagescholen een dagdeel ‘toekomstgericht onderwijs’.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten die een opleiding volgen in de educatie, pabo of lerarenopleiding, daarvan ten minste 120EC hebben behaald en gemiddeld voldoende staan voor de stage.

Literatuur

Bij deze keuzeminor wordt gebruikt gemaakt van diverse (internet-)bronnen.

Rooster

Het rooster wordt bekend in het najaar van 2020.

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de colleges afwisselend plaats in Amsterdam en in Alkmaar, of alleen in Amsterdam of Alkmaar. Ook zal een deel van de colleges online plaatsvinden.

Toetsing

  • Module technologie en moderne media (3 ects): beroepsdossier
  • Module onderwijskundig ontwerpen (6 ects): beroepsdossier
  • Module toekomstgericht onderwijs (6 ects): presentatie
  • Module toekomstgericht onderwijsontwerp (6 ects): onderzoeksverslag
  • Stage (9 ects): werkplekassessment

Aanvullende informatie

Onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk blijft corona van invloed op het onderwijs, met name de roostering.