Kies op maat

Inloggen Menu

Toekomstgericht Onderwijs en Moderne Media

Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Leiden we de leerlingen op voor banen die nu nog niet bestaan?

De leerkracht van de toekomst kan onderwijs (her)ontwerpen, waarbij hij gebruik maakt van verschillende technologische hulpmiddelen om kinderen vernieuwend onderwijs te bieden.

Klik hier voor een korte impressie van de inhoud van de minor, het gebouw en, de docenten en studenten. 

 

In deze minor onderzoek je wat toekomstgericht onderwijs inhoudt en ontwerp je onderwijs en/of leermaterialen die vormgeven aan jouw visie op toekomstgericht onderwijs. Vanzelfsprekend spelen de 21e eeuwse vaardigheden en moderne technologie hierbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van materialen voor (unplugged) programmeren, handleidingen voor technologische toepassingen, maar ook lessen(series) voor mediawijsheid of het bevorderen van kritisch denken van leerlingen.

 

Deze minor is interessant voor alle (pabo-)studenten die een visie op toekomstgericht onderwijs willen ontwikkelen en onderwijs/lesmateriaal willen leren ontwikkelen, tegemoet komend aan de 21e eeuwse vaardigheden.

Leerdoelen

Het eerste deel van de minor Toekomstgericht Onderwijs en moderne media is gericht op het opdoen van basiskennis en –vaardigheden met betrekking tot onderwijskundige ontwerpprincipes (digitale didactiek), visie op toekomstgericht onderwijs en het gebruik van nieuwe technologieën en moderne media in de klas. De opdrachten voer je uit in je stageklas.

 

Een aantal leerdoelen zijn hierbij bijvoorbeeld:

  • je maakt een beredeneerde keuze met betrekking tot de opzet van lesmateriaal;
  • je beargumenteert waarom vakinhoud, didactiek en technologie bijdragen aan het behalen van het lesdoel;
  • je bent in staat nieuwe ict-toepassingen te integreren in je onderwijs;
  • je kunt onder woorden brengen hoe je beeld op toekomstgericht onderwijs zich heeft ontwikkeld;
  • je kunt de ontwikkelingen in de samenleving vertalen naar consequenties voor de onderwijspraktijk van de nabije toekomst.

 

Na het basisdeel volgt een verdiepend gedeelte waarin de opgedane kennis en vaardigheden samenkomen en resulteren in een toekomstgericht onderwijsontwerp. Binnen dit tweede deel kies je je eigen onderwerp kiezen om verder uit te werken. Je doorloopt hierbij een cyclus van ontwerpgericht onderzoek, gericht op het ontwerpen en implementeren van toekomstgericht onderwijs. Op één van de stageschool voer je met een groepje medestudenten een dagdeel ‘toekomstgericht onderwijs’ uit.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten die een opleiding volgen in de educatie, pabo of lerarenopleiding, daarvan ten minste 120EC hebben behaald), en gemiddeld voldoende staan voor de stage.

Toetsing

  • Module onderwijskundig ontwerpen (6 ects): beroepsdossier
  • Module technologie en moderne media (3 ects): beroepsdossier
  • Module toekomstgericht onderwijsontwerp (6 ects): onderzoeksverslag
  • Stage (9 ects): video- of werkplekassessment

Literatuur

Bij deze keuzeminor wordt gebruikt gemaakt van diverse (internet-)bronnen.

Rooster

Het rooster wordt bekend in het najaar van 2020.

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de colleges afwisselend plaats in Amsterdam en in Alkmaar, of alleen in Amsterdam of Alkmaar.