Kies op maat

Login Menu

Leesplezier

In de minor Leesplezier ontwikkel je je tot een leesexpert met kennis van recente jeugdliteratuur en handvatten om kinderen te motiveren om te lezen. Ook leer je hoe je de creativiteit en de nieuwsgierigheid van kinderen kunt prikkelen door middel van verhalen. Een belangrijk doel daarbij is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van je eigen leesplezier, want op die manier kun je als leerkracht het goede leesvoorbeeld geven. Na afronding van de minor ontvang je het certificaat Leescoördinator van de Stichting Lezen.

Je loopt twee dagen per week stage op een reguliere basisschool. Eén dag per week sta je voor een groep die past bij je leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind) en verzorg je reguliere lesactiviteiten voor de groep. Op de andere dag ben je op je stageschool werkzaam als ‘vakleerkracht leesbevordering’. Dit houdt in dat je projecten en activiteiten ontwikkelt en verzorgt om het leesplezier van alle kinderen op je stageschool te vergroten. Deze activiteiten ontwikkel je met de medestudent die op dezelfde school stageloopt.

Leerdoelen

Na afronding van de minor Leesplezier heb je kennis opgedaan over diverse aspecten rondom jeugdliteratuur, zoals de doorgaande leeslijn, kennis over verschillende boeksoorten/-genres en de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Je bent in staat om onderzoek te doen naar de leescultuur van de school en om je leesbevorderingsactiviteiten daarop af te stemmen. Ook ben je in staat om jeugdliteratuur te verbinden met burgerschapsvorming en met vakinhouden. Je bent op de hoogte van recente jeugdliteratuur, hebt zelf jeugdboeken gelezen en je kunt de literaire kwaliteit van jeugdboeken beoordelen en vergelijken. Je bent in staat om een eigen visie op leesplezier/-bevordering te formuleren.

Aanvullende informatie

Certificaat Leescoördinator

Als je de minor Leesplezier succesvol afrondt, dan ontvang je het certificaat Leescoördinator van de Stichting Lezen. Je kunt daarmee de taak (of functie) van leescoördinator op je nemen op de school waar je gaat werken. Ook kun je deelnemen aan het regionale netwerk van leescoördinatoren via de bibliotheek in jouw regio.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten die een opleiding volgen in de educatie, pabo of lerarenopleiding, daarvan ten minste 120EC hebben behaald), en gemiddeld voldoende staan voor de stage.

Toetsing

Leesplan, mondeling examen, schriftelijke opdracht en presentatie en beoordeling van de stage.

Literatuur

  • Walta, J. (2014) Open Boek, handboek leesbevordering. Eindhoven: Kinderboekwinkel de Boekenberg
  • Overige literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt

Rooster

De colleges vinden plaats op dinsdag en woensdag. Daarnaast loopt de student stage.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de colleges afwisselend plaats in Amsterdam en in Alkmaar, of alleen in Amsterdam of Alkmaar.