Kies op maat

Inloggen Menu

Lesgeven in het Voortgezet Onderwijs

Pabo-studenten die willen weten of lesgeven aan oudere kinderen in het voortgezet onderwijs iets voor hen is, kiezen voor deze minor Lesgeven in het voortgezet onderwijs. Je maakt kennis met het voortgezet onderwijs en gaat aan het werk met twee schoolvakken: Nederlands of rekenen/wiskunde en een vak naar keuze. Je doet dit door je te verdiepen in de onderwijskunde en pedagogiek en de vakdidactiek, maar vooral ook door les te gaan geven op een middelbare school. ´VMBO zit te springen om pabodocenten´, stond in het Parool van 27 maart 2016. Als reden wordt de brede inhoudelijke basis van afgestudeerden aan de pabo genoemd. In navolging van een onderzoek voor het Ministerie van OCW, roemt de Raad voor het Voortgezet Onderwijs de pedagogische en didactische kwaliteit, de leerlingenzorg en het vermogen om te differentiëren van pabo-gediplomeerden, die in het vmbo werken. Ben je dus geïnteresseerd in het werken met oudere kinderen, jonge pubers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar en wil je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten, kies dan voor de minor Lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Klik HIER VOOR HET FILMPJE dat je een impressie geeft van de inhoud van de minor, het gebouw en de studenten. 

 

Leerdoelen

Het doel van deze minor is dat studenten de competenties die zij hebben ontwikkeld in het primair onderwijs inzetten en verder ontwikkelen in het voortgezet onderwijs. Het niveau waarop deze competenties aangetoond dienen te worden is werkplekbekwaam (eind 3e jaars niveau).

Studenten werken vanuit eigen interesses en betrokkenheid met een hoge mate van zelfregie.

De module kent vijf onderdelen:

1 Praktijk (9 ects)

2 Pedagogiek en onderwijskunde (6 ects)

3 Verdieping schoolvak (6 ects)

4 Onderzoek overgang po – vo (6 ects)

5 Vrije ruimte, waarin studenten zelf op zoek gaan naar een invulling die te maken heeft met het werken met pubers en/of adolescenten (3 ects)

Aanvullende informatie

Onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk blijft corona van invloed op het onderwijs, met name de roostering.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten die een opleiding volgen in de educatie, pabo of lerarenopleiding, daarvan ten minste 120EC hebben behaald), en gemiddeld voldoende staan voor de stage.

Toetsing

Praktijk: stagebeoordeling aan de hand van een assessmentportfolio en beoordeling op de werkplek.

Pedagogiek en onderwijskunde: het schrijven van een essay (puberportret).

Verdieping schoolvakken: opstellen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een stageplan.

Onderzoek: onderzoeksverslag en presentatie voor groter publiek (groepsopdracht) over de overgang van po naar vo.

Persoonlijke professionaliteit en intervisie: leerverslag (pecha kucha).

Literatuur

Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Ebbens, S., & Ettekoven. (2009). Effectief leren. Houten, Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Amsterdam: University Press B.V.

 

+ Samenstellen van een eigen literatuurlijst t.b.v. de vakverdieping.

Rooster

Het lesrooster is nog niet bekend. Dit wordt in het najaar bekend gemaakt. Het streven is één (verplichte) lesdag per week op Hogeschool iPabo in Amsterdam. Bij voldoende aanmeldingen zal er ook een groep starten in Alkmaar. 

Daarnaast zijn er (minimaal) twee verplichte stagedagen per week. Deze dagen kunnen in overleg met de stageschool bepaald worden.