Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Orientatie op Leraar Basisonderwijs

Is leerkracht worden iets voor jou? Wil jij op een laagdrempelige manier kennis maken met werken in het basisonderwijs? En wil je nadenken over hoe je het leerkrachtschap kritisch en ondernemend in kunt vullen? Schrijf je dan in voor deze minor.

Leerdoelen

Iedereen heeft ervaring in het basisonderwijs; we hebben allemaal in de schoolbanken gezeten. En als je de krant openslaat is duidelijk dat iedereen een mening heeft over wat ‘goed onderwijs’ is. Maar vanuit welke perspectieven kun je naar het onderwijs kijken? Wat voor doelen streeft het basisonderwijs na? Hoe is het om een dag voor de klas te staan? En hoe doe je dat nu eigenlijk; lesgeven?

In deze minor onderzoek je actuele vraagstukken rondom basisonderwijs, én doe je praktische ervaring op in het basisonderwijs, in de vorm van een stage.

Je maakt je belangrijke leerkrachtvaardigheden eigen en bestudeert de reken/wiskundedidactiek. Deze kennis en vaardigheden kun je vervolgens in je stage direct toepassen. Je maakt kennis met verschillende rollen en taken binnen een basisschool en samen met je medestudenten reflecteer je op je ervaringen.

Daarnaast volg je vakken waarin je je theoretisch verdiept in actuele onderwijsvraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op zowel macro- als microniveau, en variëren van onderwijsfilosofie tot de iPadschool en van een historisch perspectief tot motivatietheorieën. Deze kennis koppel je aan de onderwijspraktijk en gebruik je om gefundeerd een visie te vormen op basisonderwijs. Je kunt vraagstukken kiezen die in het verlengde liggen van je huidige studie of juist uit een hele andere richting komen.

Met deze minor onderzoek je of een carrière in het basisonderwijs voor jou een goede volgende stap is.  Mocht je ervoor kiezen om na de minor de deeltijd pabo te volgen aan de Marnix Academie, dan zijn vrijstellingen mogelijk. De omvang van de vrijstellingen hangt af van je vooropleiding in combinatie met de minor.  

Leerdoelen

  • Je maakt kennis met en doet praktijkervaring op met elementaire leerkrachtvaardigheden en ontwikkelt je hierin door zelfreflectie, waarbij jouw persoonlijke leervragen leidend zijn.
  • Je bent in staat om actuele complexe vraagstukken over het basisonderwijs te herkennen in de praktijk, te onderzoeken, kritisch te beschouwen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en op een zelf gekozen vlak een inspirerende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in de school.

Ingangseisen

Ben je derde- of vierdejaars HBO/WO-student, heb je interesse in het basisonderwijs en overweeg je een pabo-opleiding? Dan is deze minor echt iets voor jou.

Literatuur

Wordt bij aanvang van de minor bekend gemaakt.

Rooster

Onderwijs is op maandag overdag. Je loopt ook anderhalve dag stage. Je mag die anderhalve dag (behalve de maandag) zelf bepalen, dit kan vaak in overleg met een school.

De Marnix Academie kan je helpen met het zoeken naar een stageplek, maar je mag ook zelf een stageplek aandragen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, portfolio, kritische beschouwing, open opdracht.

Aanvullende informatie

De minor bestaat uit twee onderdelen:

  • Elementaire leerkrachtvaardigheden en rekenen/wiskunde didactiek inclusief stage (15 EC)

Toetsing: tentamen(s) en portfolio

  • Actuele onderwijsvraagstukken in de school inclusief stage (15 EC)

Toetsing: kritische beschouwing en open opdracht


Elementaire leerkrachtvaardigheden en rekenen/wiskunde didactiek
In dit vak staat het leraarschap centraal. Je leert hier onder andere hoe je een klas organiseert, een band opbouwt met leerlingen en het lesgeven aan de hand van didactische modellen. Daarnaast verdiep je je in rekenen/wiskunde didactiek, zodat je concreet ervaart hoe het is om in een schoolvak les te geven. Je kennis van onderwijskundige, pedagogische en didactische theorie wordt getoetst aan de hand van twee tentamens.

In de stage kijk je rondom dit vak mee met de groepsleerkracht, maar ook met anderen binnen de school, zoals de Intern Begeleider, Taalcoördinator of directeur. Vanuit de opleiding krijg je opdrachten mee, zodat je gericht onderzoekend kunt kijken naar het onderwijs. Je kijkt bijvoorbeeld naar het gedrag van leerlingen, of focust je op de didactiek uit een bepaald vakgebied en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Uiteraard is het ook de bedoeling dat je zelf lessen gaat geven! De stage wordt beoordeeld aan de hand van een portfolio van ondernomen activiteiten en jouw persoonlijke reflectie, waarbij jouw persoonlijke leervragen leidend zijn.
Wij zoeken een geschikte stageplek voor jou.

Actuele onderwijsvraagstukken in de school
In dit vak nemen we eerst wat afstand van de onderwijspraktijk in de klas en kijken we op macroniveau naar het basisonderwijs. Welke ontwikkelingen hebben in het verleden plaatsgevonden? Wat is eigenlijk het doel van het basisonderwijs? Hoe kunnen we dat het beste bereiken? En hoe meten we of die doelen ook behaald zijn? Kernbegrippen in deze cursus zijn bijvoorbeeld inclusie, gelijkheid, motivatie, diversiteit en rolperceptie van de leerkracht. Je leest actuele (onderzoeks-)literatuur en in de bijeenkomsten ga je met medestudenten in gesprek en probeer je jouw visie op goed onderwijs en de ontwikkeling van kinderen vorm te geven.
Dit deel van de module wordt getoetst aan de hand van een kritische beschouwing van een ethisch dilemma dat relevant is voor het kind in het basisonderwijs en gerelateerd is aan één van de thema’s binnen de cursus.

In de tweede periode zoomen we in op microniveau. Na aanleiding van je kritische beschouwing vallen je zaken in de praktijk op, die misschien anders zouden kunnen. Je gaat de uitdaging aan om hier een oplossing voor te bedenken. Je kiest zelf een passende vorm. Om dit goed te kunnen doen heb je inzicht nodig in de schoolcultuur en –structuur, verandermanagement en het thema waarvoor jij de oplossing aan gaat dragen. De bijeenkomsten worden vraaggestuurd ingericht, in de vorm van ateliers.