Kies op maat

Login Menu

Casemanagement en Mobiliteit

Je richt je onder andere op arbeid en gezondheid, mobiliteit en flexibilisering, re-integratie en loopbaanadvisering.

 • Zelfstandig analyses kunnen maken van de verzuiminfrastructuur
 • Procesmanagement van mobiliteit
 • Begeleiding van werkzoekenden
 • Zorgdragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden
 • Adviesrapport Arbeid en Gezondheid
 • Opdracht loopbaanpaden en organisatieadvies Mobiliteit
 • Opdracht Ethiek
 • Opdracht Sociologie
 • Opdracht Psychologie
 • Opdracht Loopbaanpaden
 • Psychopathologie
 • Managementvaardigheden

Leerdoelen

Competenties HRM op niveau 2

Competentie 1: ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.

Competentie 2: analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming.

Competentie 3: toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie.

Competentie 4: inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.

Competentie 5: signaleren van effecten van (nieuwe)wet- en regelgeving en jurisprudentie voor klanten en voor organisaties. Voorstellen van verbetering in de werkprocessen en/of het beleid van de organisatie ten gevolge van de gewijzigde juridische omstandigheden.

Competentie 6: ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces (verandermanagement).

Competentie 7: sociale en communicatieve competentie.

Competentie 8: zelfsturende competentie intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional, domeincompetentie.

Ingangseisen

Propedeuse

Toetsing

Essay

Adviesrapportages

Onderzoeksnotities

Reflectieverslagen

Literatuur

Wordt nader bepaald

Rooster

Dinsdag, woensdag en donderdag.