Kies op maat

Login Menu

Marketing 3.0

Marketing 3.0 is een X-honours minor die zich bezig houdt met nieuwe marketingstrategieën, technologieën en andere trends en ontwikkelingen. Samen met ondernemers, onderzoekers en studenten bedenk jij hoe de toekomst er voor ondernemers uit komt te zien op het gebied van marketingstrategie, media en communicatie.

Als X-honours student krijg je de mogelijkheid om over grenzen heen te kijken, om aan uitdagende projecten te werken en samen met bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve en creatieve oplossingen. Het X-honours programma bewondert jouw ambitie, talent en doorzettingsvermogen en geeft je de mogelijkheid om boven jezelf uit te stijgen. Daarvoor heeft het X-honours programma vijf pijlers bedacht: persoonlijk leiderschap, innovativiteit, ondernemende houding, multidisciplinair werken en waarde(n)nvol handelen.

Beschrijving

Je werkt op hoog niveau, waarbij je leert op basis van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied. De minor is bedoeld om altijd up-to-date te zijn en dus is de inhoud van de minor afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld. Huidige trends zijn o.a. neuromarketing, social entrepreneurship en big data.

Diverse complexe opdrachten van bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen de context in de minor Marketing 3.0. Studententeams werken een deel van de week op locatie bij de opdrachtgever om een innovatieve marketingstrategie te ontwikkelen en te testen.

Je leert voorspellen wat de onderlinge invloed is van trends  op elkaar. Met behulp van recente wetenschappelijke artikelen stel je de ‘state of the art’ vast in jouw vakgebied. Op basis van je opgedane kennis bedenk je een gezamenlijke strategie en concept voor de opdrachtgevers. Een van de opdrachtgevers vanuit de minor 3.0 is JOGG. Zij willen de juiste mensen in de juiste mate bereiken, om te werken aan de pijlers die volgens hen leiden tot het behoud van een gezond gewicht. Het doel is om 1 of meerdere interventies te bedenken om er voor te zorgen dat alle kinderen van 4-12 op gezond gewicht blijven in de wijken Bilgaard en oud-Oost.

Een andere opdrachtgever is NDC Mediagroep. Zij richt zich op de distributie van relevante content voor lezers en het creëren van een relevant commercieel umfeld voor adverteerders. Het doel is om de intrinsieke motivatie van de doelgroep nog duidelijker te krijgen en op basis hiervan een invulling te geven aan het concept binnen de kaders die er zijn vanuit NDC Mediagroep.

Naast de opdracht ben je samen met je mentor verantwoordelijk voor de invulling van de inhoud van de competenties, die jij nauwgezet gaat bestuderen. Dit doen wij, omdat de inhoud van de te leren kennis en vaardigheden afhankelijk is van de oplossing die jij gaat bedenken en dus niet van tevoren kan worden vastgelegd.

Om een indruk te krijgen, kijk https://vimeo.com/179351265

Werkvorm(en)

Workshops, (gast)colleges, intervisie, bedrijfsbezoeken, MOOC’s.

Aanvullende informatie

Binnen de minor houden we ons bezig met de nieuwste inhoud en werken we vanuit een moderne onderwijsvisie geschikt voor studenten van meerdere opleidingen. Dit betekent dat de minor zelf ook experimenten aangaat met als doel inhoud en vorm te optimaliseren voor de deelnemende studenten en de veranderende omgeving. Permanente ontwikkeling betekent dat jij als student een flexibel mens bent, dat zelf een pad uit wil stippelen. De problematiek is vrij complex, dus is het goed als je van een niveautje hoger houdt.

Minimum-/maximum aantal deelnemers

Maximaal 32

Locatie

X-lab, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Ingangseisen

Instapniveau

Minor Marketing 3.0 is een keuzeminor voor 3e en 4e jaars studenten.

Mogelijke deelnemers

Mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetenschap, en hoe deze ontwikkelingen ingezet worden in de praktijk.

Toetsing

Assessment van een samengesteld portfolio bestaande uit meerdere tussenproducten en leerresultaten.

Literatuur

Er wordt een ‘body of knowledge en skills’ samengesteld waaruit je kan putten. Er is geen verplichte boekenlijst. De ‘body of knowledge en skills’ wordt permanent ge-update, hierin hebben studenten zelf een belangrijke rol. Wetenschappelijke artikelen kunnen gehaald worden uit de digitale bronnen van de mediatheek.

De literatuur is deels in het Nederlands en deels in het Engels.