Kies op maat

Login Menu

Masters of Change

Ben je nieuwsgierig naar hoe verandering plaatsvindt in het werk en leven van mensen? De minor ‘Masters of Change’ is de plek om alle kanten van verandering te ontdekken! Niet alleen in de rol van veranderaar maar ook in die van organisatiecoach (een combinatie van adviseur en coach)en (intern) entrepre­neur! Het doel van deze minor is dan ook het ontwikkelen van jouw mogelijkheden voor inspiratie en inzet in verandermanagement in de organisatie, verandering van de mensen in de organisatie en je eigen houding hierin. Tijdens deze minor ben je actief in een groep van vier studenten en je krijgt je eigen coach toegewezen. Je gaat aan de slag met een praktijkopdracht voor een bestaand bedrijf. Je mag zelf een keuze maken voor een interessant bedrijf om een veranderadvies voor te doen. Tijdens de minor leer je om als professional een advies uit te brengen voor jouw cliënt.

Je wordt door gecertificeerde docenten getraind in het hanteren van verandermodellen zoals het INK-model en de Organisatiecockpit, zodat je optimaal kunt toewerken naar adviseren over bijvoorbeeld managementdashboards om organisaties te helpen met de missie, visie en doelen en de sturing hierin. Speciale aandacht is er voor waarderend onderzoek. Een manier van veranderen vanuit succesverhalen en sterke kanten van mensen.

Zelfleiderschap!

Tijdens de minor leer je om als professional een advies uit te brengen voor jouw cliënt. Je wordt beoordeeld op verschillende opdrachten binnen de minor. Zelfs de manier waarop je wordt beoordeeld mag je zelf bepalen. De minor is helder ingedeeld in fasen waardoor je een duidelijke en gelijkmatige studiedruk hebt.

Leerdoelen

Competenties zijn steeds op niveau 2 en qua beschrijving globaal de volgende: bedrijfskundige visie hebben, met verandering van processen in organisaties kunnen omgaan, werken met projectmanagement, cyclisch verandermanagement kunnen voorstellen en helpen implementeren, sociaal communicatief uitstekend als gesprekspartner kunnen gedragen en een open houding naar zelfsturing en leren ontwikkelen en hierin groeien. Zie ook minorhandleiding aan te vragen bij de contactpersoon.

De minor is in zijn geheel integraal van opzet. Toch zijn er aandachtsvelden te onderscheiden in colleges en bijeenkomsten bijvoorbeeld: strategisch management, projectmanagement, verandermanagement, beroepsethiek en het leren coachen (dit is gericht op met name het organisatie coachen).

Verspreid over twee keer een periode van acht weken zijn bijeenkomsten gepland rondom de volgende onderwerpen:

- Project startup en Kick off miniconferentie

- Projectmanagement (methode Projectmatig creëren)

- Organisatiecoaching: combi coachen en adviseren

- Zelfleiderschap/persoonlijke ontwikkeling

- Team- en cultuurontwikkeling

- Strategisch management

- Beroepsethiek

- Verandermanagement/organisatieontwikkeling

Gedurende het gehele semester wordt er samen geleerd (de docenten werken met het bewustzijn van ‘where one teaches, two learn) in de vorm van ‘situationeel’ begeleiden.

Aanvullende informatie

De minor kent een methodisch positieve aanpak. Dit uit zich bijvoorbeeld in een assessment waarin succesverhalen en talenten van mensen uitgangspunten voor gesprek zijn.

De minor is een onderdeel van het XHonours programma van NHL Stenden.

Ingangseisen

Propedeuse behaald, bij voorkeur stage gelopen (maar dit is geen harde eis).

Toetsing

Taakopdrachten staan centraal waarbij een onderzoek praktijkopdracht voor een echte klant de meeste aandacht vraagt.

Literatuur

Geen verplichte literatuur. Wel aanbevolen literatuur (bekend bij de docent en beschreven in de handleiding voor deze minor).

Rooster

Meestal contacttijd op de eerste drie van de vijf werkdagen.

Het aantal verplichte contacturen is een indicatie. Contacttijd is ongeveer 15 uur per week.

Omdat er tijdens de minor veel gastdocenten langskomen vanuit de werkpraktijk is het verzoek om hier rekening mee te houden. Colleges zijn in de meeste gevallen niet verplicht. Voor ethiek colleges geldt wel een verplichte aanwezigheid. Dit gaat om 1,5 uur per week gedurende 7 weken.