Kies op maat

Login Menu

Cyber safety jaar 4: rechtshandhaving in een digitale samenleving

Momenteel wordt internet in snel tempo steeds mobieler via kleine, mobiele computers in de vorm van smartphones en tablets en bijvoorbeeld ook via standaard in autodashboards ingebouwde internetschermen. Steeds meer verbindt het internet ook apparaten die niet meer doen denken aan een computer in de klassieke zin van het woord, maar die zijn gemaakt voor een specifiek doel, bijvoorbeeld industriële apparaten die via internet op afstand kunnen worden bediend, meetinstrumenten die via internet een signaal doorgeven of apparaten in huis die de bewoner via internet op afstand kan aan- en uitschakelen. Naar dergelijke toepassingen wordt verwezen met de term ‘the internet of things’ (IoT). Inmiddels is de term ‘the internet of everything’ (IoE) ontstaan, welke verwijst naar een wereld waarin ieder object en ieder mens is aangesloten op het internet. Deze ontwikkeling begon met het verbinden van enkele computers en het daarmee creëren van een computercommunicatienetwerk. Gaandeweg is die ontwikkeling omvattender geworden. Er is niet langer ‘ergens’ een computernetwerk, maar rondom ons zijn overal digitale apparaten die met een wereldwijd computernetwerk en dus met elkaar zijn verbonden. Op steeds meer plaatsen en op steeds meer verschillende manieren spelen ‘geautomatiseerde werken’) een rol in het dagelijks leven. Deze ontwikkeling noemen we de digitalisering van de samenleving.

 

De digitalisering van de samenleving biedt kansen maar ook uitdagingen als het gaat om het bestrijden van (cyber) criminaliteit. De aanpak van  veiligheidsproblemen in de gedigitaliseerde samenleving staat centraal in deze minor. Tijdens de minor wordt, bijvoorbeeld in opdracht van de politie of gemeenten, onderzoek verricht naar vraagstukken als: In hoeverre wordt  cybercrime effectief bestreden en wat kan er beter? Welke actoren kunnen bijdragen aan rechtshandhaving in een gedigitaliseerde samenleving? Zijn de voor de offline wereld gegeven bevoegdheden om (cyber) criminaliteit te bestrijden te vertalen naar een online toepassing? In hoeverre kan de burgemeester bijdragen aan rechtshandhaving op internet? Kan hij bijvoorbeeld een online variant van ‘preventief fouilleren’ inzetten? Wat is de rol van de Veiligheidsregio bij een cybercrisis? 

Centraal in de minor Cybersafety staat het doen van een onderzoek in opdracht van een opdrachtgever. Om inzicht te krijgen in het niveau van kennis, vaardigheden en houding worden er toetsen afgenomen. 

Leerdoelen

Na het voltooien van de minor Cybersafety heb je inzicht in de internationale trends, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van het bestrijden van cybercrime, ken je de effecten van een gedigitaliseerde samenleving op de ordehandhaving, ken je theorieën over safety en security in cyberspace en weet je ze toe te passen, ben je in staat je eigen visie te geven over vraagstukken op dit gebied. Je weet de implicaties te vertalen naar de eigen beroepspraktijk. Je richt je onder andere op de onderwerpen technologie en veiligheid, bronnen van onveiligheid, beschermende maatregelen tegen cybercrime, handhaven op internet, theorie van technologisch handhaving, criminologie, informatiebeveiliging.

Aanvullende informatie

Deze minor is op advanced niveau (afstudeerjaar). Wij verzorgen ook een minor cybersafety op Intermediate niveau. Deze minor gaat niet zozeer over de ordehandhaving op internet maar over de risico’s in cyberspace.

Ingangseisen

Je moet basale kennis hebben van het publieke domein en veiligheidsvraagstukken of een aantoonbare interesse in deze onderwerpen hebben. Je moet weten hoe je een onderzoek opzet. Je moet een onderzoeksplan op kunnen stellen en onderzoek kunnen uitvoeren.

Toetsing

Je wordt getoetst aan de hand van een tentamen, wekelijkse toetsing, een plan van aanpak, een onderzoek, een onderzoeksverslag en een presentatie.

Literatuur

Literatuur wordt per week bekend gemaakt. De verplichte boeken worden momenteel geschreven.

Rooster

Het rooster is wisselend per week en wordt binnenkort bekend gemaakt. Wel proberen we alle contacturen op 1 of 2 dagen per week in te plannen. De meeste lessen worden op maandag en dinsdag ingepland.