Kies op maat

Login Menu

International Law

De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme impact op de ontwikkeling van een internationale rechtsorde gehad. Organisaties als de Verenigde Naties, De Raad van Europa en de Europese Gemeenschap werden opgericht om stabiliteit te creëren op het internationale speelveld. Wat begon als een manier om de veiligheid en vrede te bewaken is inmiddels uitgegroeid naar een aanzienlijk pakket internationale en Europese wet- en regelgeving die allerhande dagelijkse publieke en private rechtshandelingen beïnvloedt, ook in Nederland. Om deze reden maakt het internationale recht deel uit van het curriculum van de opleiding HBO-Rechten.           

Tijdens de minor maken de studenten een aantal opdrachten. Zo voert de student een internationaalrechtelijk praktijkgericht onderzoek uit. Tijdens de Moot Court bepleiten studenten hun zaak als vertegenwoordiger van een land of partij in een actueel internationaal conflict. Je Legal English wordt flink bijgespijkerd, evenals je Intercultural Skills. Ook zal de student kennis maken met mensenrechten en culturele aspecten die een rol spelen binnen organisaties. Gedurende de gehele minor zal de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student centraal staan. De minor wordt afgesloten met een individueel assessment waarbij een reflectie van de student op zijn ontwikkeling als uitgangspunt dient.

Aanvullende informatie

Deze minor is uitermate geschikt voor studenten van HBO-Rechten. Iedereen die geïnteresseerd is de maatschappelijke en juridische kwesties die zich in de internationale gemeenschap en in het internationale bedrijfsleven afspelen, zou deze minor moeten volgen. Er geldt een minimum van 15 deelnemers.

Ingangseisen

De student is toelaatbaar tot de minor International Law indien de student in het bezit is van zijn propedeuse en 105 EC heeft behaald in de hoofdfase (waarvan 30 EC aan stage) van de opleiding HBO Rechten. De minor wordt uitsluitend aangeboden op niveau 3.


 

Toetsing

Onderzoek, Moot Court, IHRM/Intercultural Skills presentatie, individueel portfolio, personal development, individueel eindassessment.

Literatuur

Literatuur, internetresearch, informatie die aan bod is gekomen tijdens de ondersteunende workshops.