Kies op maat

Login Menu

Cultuureducatie

Cultuureducatie speelt op steeds meer scholen in het primair- en voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Het is een verzamelnaam voor kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie en doorgaans verbonden met de kunstvakken, de talen, geschiedenis en maatschappijleer.

De minor cultuureducatie

  • richt zich op onderwijs in cultuur (binnen- en buitenschools)
  • leert studenten om vanuit het eigen vakgebied een bijdrage te leveren aan vakoverstijgend onderwijs in cultuur en daarbij samen te werken met culturele instellingen in de omgeving van de school.
  • bereidt studenten voor op hun taak als cultuurdrager en cultuuroverdrager in het onderwijs
  • biedt studenten de mogelijkheid voor extra scholing in cultuurgeschiedenis en kunsteducatie.

De student werkt aan vakoverstijgende educatieve opdrachten uit het culturele veld. Dit levert concrete producten op. Daarnaast maakt de student zich verschillende visies op cultuureducatie eigen, teneinde een eigen visie op onderwijs in cultuur te formuleren.

Binnen de minor is voor studenten van de Pabo een eigen route opgenomen: de cursus tot Interne Cultuurcoördinator (ICC) waarvoor studenten bij een goede afronding het landelijk erkende ICC-certificaat ontvangen.

Leerdoelen

Wanneer de student deze minor gevolgd heeft:

  • kan hij zijn visie op (het belang van) cultuureducatie verwoorden
  • kan hij een bijdrage leveren vanuit zijn eigen vakgebied aan vakoverstijgend onderwijs in cultuur
  • kan hij een project uitvoeren in vakoverstijgend cultuuronderwijs op een school in samenwerking met een of meer culturele instellingen uit de omgeving van de school

Keuze:

  • kan hij een educatief ontwerponderzoek uitvoeren op het terrein van cultuureducatie in opdracht van het werkveld en in samenwerking met een of meer studenten in een ander vakgebied
  • kan hij een beleidsplan cultuur schrijven in opdracht van een basisschool en presenteren aan het team leerkrachten (onderdeel van de cursus ICC)

competenties

De student die deze minor volgt werkt aan de volgende competenties op hoofdfase niveau:

- pedagogisch-didactisch

- interpersoonlijk

- omgevingsgericht

- kritisch-reflectief

- artistiek/vakinhoudelijk

De student bewijst de competenties tijdens het portfolio-assessment waarmee hij de minor cultuureducatie afsluit.

Tijdens het assessment laat de student zien hoe hij zich tijdens de minor heeft ontwikkeld, dat hij zijn visie op cultuureducatie kan verwoorden en hoe zijn activiteiten tijdens de minor aan zijn visie hebben bijgedragen of daar een uitwerking van zijn.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen: circa 6-8 uur.

De maximale deelname is 20 studenten. De minor gaat door bij een minimale inschrijving van 12 studenten.

De inschrijving sluit op 14 december 2017. Op 15 december 2017 is bekend of de minor doorgaat of niet.

Het is de bedoeling dat de deelnemers in het bezit zijn van een OV kaart. Het is aanbevolen in het bezit te zijn van een museumjaarkaart. 

Tijdens dit semester is er een aanbod van diverse lezingen en excursies waarvoor soms een bijdrage wordt gevraagd.

Informatieverzoeken:

Marlou Wolfs (m.j.l.wolfs@nhl.nl) voor studenten van de lerarenopleidingen

Anja Morsink (a.m.de.jong@nhl.nl ) voor studenten van de Pabo

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle studenten van de lerarenopleidingen bij voldoende motivatie. De minor cultuureducatie richt zich in het bijzonder op studenten in de kunsten, in geschiedenis, maatschappijleer, de talen en de Pabo.

Alle deelnemers hebben de propedeuse behaald.

Naast een leerovereenkomst moet een motivatie voor deelname aan de minor worden opgestuurd, met een duidelijke vermelding welke (leraren)opleiding wordt gevolgd.

Toetsing

portfolio, assessment en product-presentatie(s).

Literatuur

Literatuur naar keuze.

Rooster

De gezamenlijke bijeenkomsten zijn (onder voorbehoud) op woensdag of donderdag.

Het definitieve rooster wordt in de loop van januari 2018 bekend gemaakt.