Kies op maat

Login Menu

G.I.S.T. Groeien, Innoveren, Stimuleren en Tonen

G.I.S.T. biedt een stimulerende omgeving voor studenten van diverse opleidingen. Vanuit een artistieke invalshoek stimuleert G.I.S.T. jouw intrinsieke motivatie en geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, co-creatie en ondernemerschap. Eigen ambitie uitdagen en versterken. Dit gaat leiden tot vernieuwende invalshoeken en spannende cross-overs tussen verschil­lende vakgebieden. In de tweede helft van de minor ga je op zoek naar een podium voor je ideeën en producten en test en verbeter je ze om ze uiteindelijk samen extern te tonen. Vanuit het atelier werken en leren studenten van en met elkaar. Je krijgt frisse invloeden van (gast)docenten, lezingen, tentoonstel­lingen, excursies, stages en toeval.

Leerdoelen

Niveau 2, hoofdfase

Student weet wat zijn drijfveren zijn en heeft deze artistiek ingezet (beeldend, theatraal e.d.)

Student toont zijn werk, zoekt podia.

Competenties: Artistiek competent, Persoonlijk leiderschap, Ondernemen en waardevol handelen, Kritisch Reflectief, Interdisciplinair werken.

Aanvullende informatie

G.I.S.T. is een minor van X-Honours en biedt de mogelijkheid om de minor op excellent niveau af te ronden.

GIST is een gewilde minor. Wat de begeleiding betreft is er geen limiet en laten we alle gemotiveerde studenten toe (na een intakegesprek waarin je artistiek werk laat zien). Wel kan gebrek aan atelierruimte er voor zorgen dat niet iedereen een werkplek kan krijgen. Dit is eind januari bekend.

Materiaalkosten en excursiekosten zijn afhankelijk van de plannen van de student.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Toetsing

Assessment en presentatie artistiek werk (expositie, voorstelling).

Literatuur

n.v.t.

Rooster

Studiebelasting is 40 uur per week

Di 9.00 – 12.00 individuele gesprekken

Wo 9.00 – 12.00 inspiratiemoment

Do 9.00 – 12.00 inspiratie, gastlessen e.d. + individuele gesprekken

±65% werkt de student aan eigen werk, ±35% leren en werken met elkaar; Inspiratiemomenten, lezingen, excursies en 4 satellietprojecten.

Er zijn twee dagdelen met verplichte contacturen.