Kies op maat

Login Menu

VMBO

Ben jij Pabo student en wil jij je oriënteren op het werken in het VMBO?

In deze minor werk je zowel praktisch, d.m.v. stage in de onderbouw van het VMBO, als inhoudelijk d.m.v. aanvullende kennis over pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde en één profieldeel aan deze oriëntatie!

Ingangseisen

Propedeuse Pabo en tenminste 120 EC in de postpropedeutische fase behaald.

Toetsing

Assessment (d.m.v. een criterium gericht interview a.d.h.v. portfolio)

Rooster

2 dagen stage en 2 dagen op het opleidingsinstituut