Kies op maat

Login Menu

Suriname

De minor Suriname bestaat uit een verblijf van 5 maanden in Suriname waarin activiteiten uitgevoerd worden vanuit het Instituut Opleiding Leraren (IOL). De minoronderdelen staan in het teken van het onderwijs en/of het vakgebied in de Surinaamse cultuur. Er wordt volop kennis gemaakt met de Surinaamse cultuur.

Verplichte onderdelen (20 credits):

-       Cultuurverslag en motivatiebrief

-       Persoonlijk Activiteitenplan

-       (vak)lessen op IOL inclusief intervisie/terugkomonderwijs

-       Stagelopen op een school voor voortgezet onderwijs

-       Onderzoek op de stageschool

-       Veldstage in werkveld van toekomstige leerlingen in relatie tot eigen vakgebied

-       Korte, oriënterende stage op basisschool binnenland

Keuzeonderdelen (10 credits):

Voorbeelden keuzeonderdelen

-       Onderzoek naar onderwijssysteem in Suriname

-       Eigen project op een school opzetten en uitvoeren

-       Andere scholen bezoeken

-       Excursies in relatie tot eigen vakgebied en/of Surinaamse cultuur

-       Interculturele activiteiten

 

Leerdoelen

De student verwerft kennis, houding en vaardigheden in relatie tot het leraarschap in de Surinaamse cultuur.

Competenties: alle competenties/bekwaamheidseisen van de lerarenopleidingen

Kennisbasis: afhankelijk van het vak: alle domeinen van de kennisbasis van het betreffende vak

Aanvullende informatie

In verband met het bijzondere karakter van deze minor is het van belang om zeer op tijd te starten met de voorbereidingen (5 maanden van te voren). Dit laatste is vooral nodig vanwege het aanvragen van een machtiging Kort Verblijf/visum, regelen huisvesting en alle praktische zaken

Definitieve inschrijving nadat bovenstaande voorbereidingen zijn getroffen is 3 maanden voor aanvang van de minor.

Hoewel de voorbereiding zo'n 3 maanden in beslag neemt, is het nog mogelijk je aan te melden voor de minor die in februari 2018 start. In overleg kan eventueel in een latere maand afgereisd worden naar Suriname.

Zodra de aanvraag bij de contactpersoon voor de minor Suriname binnenkomt, krijgt de student meteen een reactie/bericht en worden er afspraken gemaakt.

Er is toestemming nodig van de minorverantwoordelijke Yvonne Boksebeld. Toestemming wordt verleend op basis van positieve gesprekken met de student, een goed gekeurde motivatiebrief/cv en cultuurverslag.

De verplichte en keuzeonderdelen worden door het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en de examinator van de NHL, afhankelijk van het vak, in overleg met de student vormgegeven en in het Persoonlijk Activiteiten Plan verwerkt.

De kosten van € 3.000,- tot 3.500,- euro zijn berekend voor 5 maanden huisvesting, Stageservice, Visum, Vaccinaties, Ticket, stagebegeleiding en onderwijs volgen in Suriname. Dit bedrag is exclusief levensonderhoud.

Er is geen minimum deelname.

Ingangseisen

Post Propedeuse

Volgens de afspraken van de betreffende lerarenopleidingen: afhankelijk van de hogeschool

Toetsing

Portfolio

In het portfolio worden bewijzen van alle verplichte en keuzeonderdelen opgenomen. Alle onderdelen worden zo mogelijk conform de afsluitingen en beoordelingsformats in Suriname afgesloten. De student ontvangt van de betreffende docenten/begeleiders bij de diverse onderdelen feedback/beoordeling, bewijs van deelname aan activiteiten, aanwezigheidsbewijzen etc. Alle beoordelingen/feedback/bewijzen worden toegevoegd aan en opgenomen in het portfolio. De eindbeoordeling is de verantwoordelijkheid van de minorexaminator.

Literatuur

Geen vastgestelde literatuur. De student zoekt zelf afhankelijk van vak en onderwerp van het onderzoek de literatuur.

Rooster

Op alle dagen door de week wordt theorie en/of praktijk gevolgd en uitgevoerd volgens het individuele plan van aanpak. Het rooster van het volgen van onderwijs is afhankelijk van het betreffende vak/opleiding. Bij aanvang van de minor in Suriname wordt het rooster bekend.

Contacturen voor het volgen van onderwijs op de lerarenopleiding in Suriname zijn afhankelijk van plan van aanpak van de student.