Kies op maat

Login Menu

Junior R&D

Wanneer je ambitieus bent en denkt dat het onderwijs effectiever, uitdagender en aantrekkelijker kan dan het nu is, dan is deze minor wellicht iets voor jou. R&D staat voor Research & Development. Bij R&D gaat het om het bedenken van nieuwe diensten en producten en het verbeteren van bestaande. Ook in het onderwijs zie je steeds vaker dat er R&D-afdelingen worden opgericht; deze afdelingen houden zich bezig met het verbeteren en vernieuwen van het curriculum op basis van onderzoek. In deze minor ga je in een team aan de slag met uitdagende, authentieke opdrachten uit de onderwijspraktijk. Dit kunnen opdrachten vanbinnen de NHL Hogeschool zijn of vragen vanuit scholen VO, PO en mbo in de regio.

Leerdoelen

In een multidisciplinair team ontwerp en ontwikkel je - op basis van een authentieke opdracht uit de educatieve sector – een Innovatietraject waarin e-didactiek en/of Blended Learning een belangrijke rol speelt. Op grond van een door de opdrachtgever goedgekeurd projectplan en bronnen- en doelgroeponderzoek ontwikkel je een prototype dat je minimaal één keer tussentijds test bij de doelgroep. Op basis van de testgegevens lever je tot slot het eindproduct tot volle tevredenheid van de opdrachtgever op. Een online portfolio waarin je beschrijft hoe je in het gehele proces aan de relevante competenties hebt gewerkt en de benodigde kennis hebt verworven vormt de basis voor het afrondende assessment.

Aanvullende informatie

De minor kan op ieder gewenst moment gestart worden.

Toetsing

Portfolio en assessment

Rooster

Iedere vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur werksessies in het InnovationLab. Er is een programma met workshops waaraan deelgenomen kan worden. Dit is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.