Kies op maat

Login Menu

Basis en Verdieping Vakgebied Engels

In deze minor kan een student een pakket van 30 EC samenstellen uit de modules Basis Vakgebied Engels en Verdieping Vakgebied Engels, zodat de inhoud aansluit bij zijn/haar wensen. De vakken in deze modules hebben veelal te maken met taalvaardigheden, literatuur en cultuur en samenleving; denk aan Proficiency, Grammar, Phonetics, British Studies, American Studies, etc.

Leerdoelen

Afhankelijk van het samengestelde pakket.

Aanvullende informatie

Het is gebruikelijk om deze minor samen te stellen met vakken uit zowel semester 1 als semester 2. Het is raadzaam om met deze minor in semester 1 te beginnen, aangezien vakken in semester 2 soms voortborduren op vakken in semester 1.

Ingangseisen

Er zijn geen verplichte ingangseisen voor deze minor. Echter, alle lessen worden volledig in het Engels gegeven en het beoogde Taalvaardigheidseindniveau is C1/C2 (Europees Referentie Kader). Het is raadzaam om reeds een redelijk goed beheersingsniveau van het Engels te hebben; Het instapniveau moet dus minimaal B2 zijn. Elke minor student wordt uitgenodigd voor een gesprek om de motivatie en het niveau van je Engels te beoordelen.

Toetsing

Vakken worden veelal afgesloten met een schriftelijk tentamen, een werkstuk, een opdracht, een presentatie of een combinatie van deze, al naar gelang de gekozen vakken.

Literatuur

Al naar gelang de gekozen vakken dien je verschillende boeken aan te schaffen.

Rooster

De minor is voornamelijk in deeltijd. Daar waar wenselijk en mogelijk kunnen er vakken in de voltijd worden gevolgd.

Deeltijd: tussen 16.00 en 21.15, elke dinsdag.