Kies op maat

Login Menu

Bildung en Burgerschap

De essentie van burgerschapsvorming richt zich op drie onderdelen (SLO, 2009): democratie, participatie en identiteitsvorming.

In deze minor wordt er aandacht besteed aan Bildung en Burgerschap in het onderwijs.

Scholen hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de middelbare school dienen zij kennis te maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten in onze pluriforme samenleving en wordt actief burgerschap en sociale integratie bevorderd. Eén van de taken van het onderwijs is leerlingen of studenten op te leiden tot ‘een burger die volwaardig deelneemt aan de maatschappij’.

In deze minor wordt vanuit een authentieke context, vanuit de onderwijspraktijk, onderzoek gedaan en wordt verdieping gezocht in de theorie van bildung en burgerschap.

Essentieel binnen deze minor is de samenwerking en verbinding met het onderwijs. Daarnaast wordt er gekeken naar good practices van burgerschapsonderwijs in po, vo en mbo. Tevens is er verbinding met onderzoeksprogramma’s van o.a. het Lectoraat Wendbaar Vakmanschap en het Practoraat Burgerschap.

Didactische aanpak: (Werk)colleges, professionele werk/leergemeenschappen

 

 

Leerdoelen

De student toont aan een ontwerp te maken ten behoeve van de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, waarin de kernonderdelen democratie, participatie en identiteitsvorming zijn vertegenwoordigd.

De student onderzoekt hoe het burgerschapsonderwijs in Nederland wordt vormgegeven en heeft daarbij gebruik gemaakt van meerdere perspectieven.

De student toont aan een eigen visie op burgerschapsonderwijs te formuleren en geeft daarbij aan wat dit betekent voor zijn eigen rol als docent.

Aanvullende informatie

Minimaal 20 deelnemers

Ingangseisen

Werk-, stage-ervaring in het onderwijs

Toetsing

Opdracht

Literatuur

Nader te bepalen / in overleg