Kies op maat

Login Menu

Verblijf in het Buitenland – taal & cultuur

Het verblijf in het buitenland is een minor, waarvan de inhoud voor een groot deel door de student wordt ingevuld op basis van een aantal eisen waaraan hij/zij aan het eind van het verblijf moet voldoen. De eisen zijn in drie deelgebieden opgesplitst, te weten:

taalverwerving van het land van bestemming;
kennis van de cultuur en de samenleving van het land van bestemming;
verblijf in het land van bestemming, waarbij hij/zij daar werkt of studeert.

De student stelt een Plan van Aanpak op, waarin hij/zij per deelgebied aangeeft hoe hij/zij daaraan wil vormgeven, en wat zijn/haar persoonlijke leerdoelen zijn. Tevens geeft de student een indicatie hoe hij/zij de doelen denkt te gaan halen.

 

Leerdoelen

Je kunt je op het vereiste taalniveau van het door jou gekozen doelland uitdrukken.
Je hebt kennis van de cultuur van het land van jouw doeltaal.
Je hebt kennis van interculturele verschillen tussen het land van jouw doeltaal en jouw eigen land.
Je kunt over je in het buitenland opgedane ervaringen op gebied van taal en cultuur reflecteren.

 

Bekwaamheidseisen/leeruitkomsten:
1. Voorbereiding

1a. Plan van aanpak;
1b. Bewijs van goedkeuring van plan van aanpak;

2. Taalverwerving

Duits/Engels/Frans
2a. Bewijs van het instapniveau van taalvaardigheid;
2b. Bewijs van eindniveau taalvaardigheid;

3. Kennis van cultuur en samenleving

3. Bewijs, dat je aan de eisen van het blok cultuur voldaan hebt:
een bewijs van het zelf uitgevoerde onderzoek en het resulterende eindproduct, waarbij goedkeuring en toekenning van de studielast door jouw team volgt;
     of
bewijs van deelname aan onderwijs aan een instelling voor hoger onderwijs in een land van de doeltaal.

4. Verblijf in het land van bestemming

4a. Een verklaring van de werkgever, waarin de aard van de werkzaamheden en het totaal aantal gewerkte uren worden vermeld of bewijs van deelname aan onderwijs aan een instelling voor hoger onderwijs in een land van de doeltaal (16-24 uur werk of studie per week);
4b. Gedurende het verblijf ontstane blog/vlog;
4c. Feedback van contactpersonen op functioneren

Aanvullende informatie

Website met informatie over de Minor: http://buitenlandverblijf.iminor.nl/

Ingangseisen

C1 (Engels)

B2 (Duits)

B1 (Frans)

Toetsing

Portfolio

Literatuur

Afhankelijk van plannen van de student zelf.