Kies op maat

Login Menu

Ondernemen

Doelgroep

Je bent iemand die doet wat ‘ie wil en wil wat ‘ie doet. Je bent een onafhankelijke denker en doener met ambitie. Je wilt in contact komen met iedereen van binnen en buiten de NHL.

Beschrijving/inhoud

Je eigen ding doen of uitvinden wat je eigen ding is: daar bieden we ruimte voor tijdens de minor ondernemen. Samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen en nationaliteiten leer jij het verschil maken. Middels het opzetten van een eigen onderneming, een groot project of een combinatie van deze twee werk je aan je eigen competentie. Aan het einde van de periode kun je een onderbouwd ondernemingsplan maken en weet je een bedrijf of project succesvol in de markt te exploiteren.

Werkvorm(en)

Wij bieden 3 opties aan. Te weten:

 1. Je gaat volledig voor je eigen bedrijf. Je schrijft een plan en exploiteert het bedrijf tijdens de minor.
 2. Je doet een project. Hiervoor schrijf je een projectplan gelijkwaardig aan een ondernemingsplan en voer je het project daadwerkelijk uit.
 3. Je schrijft een ondernemingsplan voor je eigen bedrijf en doet de uitvoering van een project

In de ondersteuning hebben wij een aantal contactmomenten.

 • Coachgesprekken: samen met een coach bepaal je wat je wilt leren en hoe je dat wilt leren. (5x per semester)
 • Groepsbijeenkomsten: samen met een docent ga je praten over wat je gedaan hebt. Hierin geef je elkaar feedback en ondersteuning. (wekelijks)
 • Projectbijeenkomsten: samen met een docent bespreek je de voortgang van je project. De docent dient als klankbord. (wekelijks)
 • Colleges/ Workshops: tijdens colleges en workshops wordt de basis en gevorderde stof voor het schrijven van een plan en exploiteren van een bedrijf gedoceerd. De eerste helft is aanbod-gestuurd, de tweede helft is vraag-gestuurd. (2x wekelijks)
 • Gastcolleges: wat we zelf niet aan kennis hebben, hebben we wel aan kennissen. (wekelijks)
 • Consulten: In 1-op-1 gesprekken bespreek je inhoudelijke onderdelen van je plan en project.

Leerdoelen

 • Je kan een authentiek, origineel creatief idee voor je eigen bedrijf of project verzinnen.
 • Je kent je eigen passies en talenten.
 • Je kan kansen spotten en creëren om van jezelf, de omgeving en het bedrijfsidee een succes te maken
 • Je gebruikt je ambities en kan dit omzetten naar doelen voor je bedrijf
 • Je kan een goed onderbouwd ondernemingsplan maken.
 • Je kan contacten leggen met klanten, leveranciers en andere stakeholders in het toekomstige bedrijf.
 • Je gebruikt je doorzettingsvermogen om te slagen in je voorgenomen streven.

 

Aanvullende informatie

Voertaal

Nederlands/Engels. Engelse taal is voor gezamenlijke bijeenkomsten. Plannen en dergelijke mogen in beide talen worden ingeleverd.

Er wordt gewerkt in communities van 20 - 50 studenten.

Het onderwijs in de minor is vraaggestuurd en georganiseerd rondom de individuele (ondernemings)plannen van studenten en rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -praktijkprojecten waaraan studenten in projectgroepen werken.

Wekelijks zijn er communitybijeenkomsten waarin docenten en studenten kennis met elkaar delen.

Op vraag van de studenten wordt verder onderwijs georganiseerd, worden gastdocenten uitgenodigd of excursies gepland.

Ingangseisen

Voor de minor Ondernemen zijn geen instroomeisen! Behalve de instapeisen die gelden voor de opleiding waar de student aan deelneemt, dat kan dus zijn dat de propedeuse in bezit moet zijn. Wel wordt er een proactieve houding verwacht bij de minor Ondernemen

Toetsing

Tijdens een assessment beoordelen 2 docenten of de voorgenomen competenties behaald zijn.

Literatuur

Er is geen verplichte literatuur. Tijdens de minor wordt eventueel aanbevolen literatuur bekend gemaakt.

Rooster

Onderwijs vindt plaats in community.

Tijden: 8.30 - 16.30 uur; iedere dag van de week.