Kies op maat

Login Menu

Branding Advertising Design

In de minor Branding Advertising Design werk je in een projectgroep aan echte opdrachten van bedrijven. Voor deze bedrijven werk je communicatievraagstukken uit zoals een reclamebureau dat ook doet. Je ontwikkelt campagnes, reclamemateriaal e.d. De focus ligt op e-marketing, branding, content en design. We zetten sterk in op de communicatieve kant van multimediadesign en gebruiken art, copy en visual storytelling om de aandacht te trekken en verleiden. Je ontwikkelt je bij BAD van consument tot producent van multimediale uitingen.

Leerdoelen

Wat je kan na deze minor, hangt sterk samen met je eigen leerdoelen. Er is een minimaal aanbod aan colleges over design principes, campagne-ontwikkeling, copy-writing e.d. Daarnaast zijn er verschillende gastcolleges van mensen uit het (reclame)vak. De colleges worden ieder semester afgestemd op behoefte van de studenten. Na het semester weet je hoe de reclamewereld werkt, hoe communicatievraagstukken opgelost kunnen worden en hoe o.a. concepten ontwikkelt, grafische & esthetische designs maakt. Alles is op HBO postpropedeutisch niveau.

Aanvullende informatie

De opleiding is volledig vraaggestuurd en praktijkgestuurd. Dat betekent dat je als student zelf jouw leerdoelen kiest, dat je de verantwoordelijkheid neemt voor hoe je je eigen studie inricht en dat zelf zoekt naar bronnen en middelen die jou verder helpen met de studie (consulten met docenten en experts, boeken en methodes etc.)

Ieder semester proberen we een excursie naar een buitenlandse stad te organiseren. Deze excursie kost ongeveer 150 euro. Deelname is niet verplicht.

Ingangseisen

Je hebt een propedeuse van je eigen opleiding afgerond.

Voorkennis is geen vereiste, wel vragen we om een korte motivatiebrief en een portfolio dat aan de minorcoördinator wordt gestuurd:

- Een motivatiebrief/mission statement/artist statement van maximaal 1 A4;

- Een portfolio waaruit eventuele design skills blijken.

Toetsing

Tweemaal per semester krijg je een assessment. Dit is een mondeling assessment waarbij aan de hand van door de student aangeleverde documentatie leerresultaten worden besproken.

Literatuur

Er is geen verplichte literatuur. Als student kies je zelf welke literatuur je wilt gebruiken.

Rooster

Deelname aan de tweedaagse kick-off is verplicht. Voor het overige bepaalt de student met de projectgroep hoeveel iemand aanwezig is. In de praktijk komt dit neer op studiedagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Iedere maandag is er van 10.00 tot 11.00 een weekopening.

Iedere vrijdagochtend is er van 10.00 tot 12.00 een community of expertise waarbij je werkt aan specifieke skills.