Kies op maat

Login Menu

Concepting

De minor concepting is een community of practice, een talentenplatform voor iedereen die zich vanuit talenten, passie, ambitie en nieuwsgierigheid wil richten op persoonlijke creatieve groei.

Je werkt samen met andere studenten, docenten en ondernemers met verschillende invalshoeken en disciplines. Dit gebeurt op basis van respect, gelijkwaardigheid en zelfsturing. Binnen de minor concepting ontwikkel je vanuit jezelf innovatieve concepten waarbij jij je eigen talenten uitdaagt. Vrij, abstracter maar kritisch onderzoeken en leren denken spelen een belangrijke rol, evenals de verbinding van je concept met verschillende toepassingen van multimedia. Uitgangspunt is het leveren van een bewuste, waardevolle bijdrage aan jezelf en de wereld om je heen. We redeneren vanuit de volgende filosofie: Een creatief acteert vanuit een zo breed mogelijk denkraam een heldere visie en een gezond normen en waarden besef. Ze dienen één doel tot de meest passende, volle en waardevolle ideeën en oplossingen komen. Hij heeft daarom kennis van de meest uiteenlopende aspecten. Naast kennis en interesse in (en de ontwikkeling van) digitale technologie zijn ook filosofische, pedagogische, sociologische en psychologische kennis van groot belang voor de vraagstukken van de wereld van morgen. Vanuit het idee dat de mens centraal staat zullen ook ethische en esthetische vraagstukken onderdeel uitmaken van de complexheid van een antwoord op de diverse vraagstukken. Kennis en interesse voor kunst(en) en een meer morele beschouwing op de geleverde oplossingen zijn daarom ook zeer wenselijk. Naast een brede basis maakt ook experimenteren binnen de creatieve industrie integraal onderdeel uit van het proces dat leidt tot de meest passende antwoorden op (weerbarstige) vraagstukken uit zowel de beroepspraktijk als individuele wensen of vragen. Opdrachten uit de beroepspraktijk worden behandeld binnen het Conceptcluster (denktank). De individuele wensen, vragen en projecten vinden plaats binnen de Conceptaccelerator. Om dit experimenteren optimaal mogelijk te maken worden opdrachten die binnen het cluster worden ingebracht daarom niet als project of opdracht omschreven. Aan potentiele opdrachtgevers wordt de uitdaging mee gegeven om wensen/projecten als ‘vragen’ te brengen. Design Science of Design thinking staat bij de clusteropdrachten centraal bij het beantwoorden van die vragen. Het is één van de methodes die alle ruimte biedt voor experiment, prototyping en iteraties.

Leerdoelen

zie algemene beschrijving.

Het is binnen de minor Concepting mogelijk om aan alle (CMD) competenties te werken op elk gewenst niveau.

De kerncompetenties bestaan echter uit:

- Research & Innovation 

- Concepting

- Design

- Growth & Reflection

Voor de competenties die op gevorderd- of expertniveau worden opgenomen zal worden gekeken of er binnen de minor voldoende expertise aanwezig is. Als dit niet het geval blijkt te zijn zal er voor de betreffende competentie doorverwezen worden naar een specifieke vakdocent, minor of expert.

Aanvullende informatie

Locatie: NHL D2.036

Kosten: ongeveer 70 euro t.b.v. driedaagse op locatie.

Mocht je meer willen weten dan is het verstandig de minorwijzer op te vragen en contact op te nemen met Michel van Galen (Coördinator), Wander Elout en Patrick van Aalst.

m.h.e.van.galen@nhl.nl

w.a.h.elout@nhl.nl

aalst@nhl.nl

l.van.der.kooi@nhl.nl

Ingangseisen

Alleen voor hoofdfase-studenten.

Toetsing

Groeps- en individuele assessments, halverwege de periode en/of aan het eind van het semester.

Literatuur

Nvt, wordt afhankelijk van individuele traject bekeken.

Rooster

Minor D2.036 is elke dag geopend van 08.00 – 17.30uur. Er wordt gebruik gemaakt van een minoragenda waarop evenementen en bijzondere data zullen worden vermeld.