Kies op maat

Login Menu

Traffic Psychology

De cursus Traffic Psychology bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan verschillende gedragsbeïnvloedende projecten die al lopen in de praktijk. Ook maak je kennis met diverse methodes waarmee je de gekozen beheersingsmaatregelen kunt evalueren.

In de cursus Traffic Psychology is de theorie sterk gekoppeld aan de praktijk. Het praktische gedeelte bestaat uit observaties van gedrag van verschillende verkeersdeelnemers. Er worden regelmatig locaties met een ‘shared space’-inrichting (oftewel: gedeeld ruimtegebruik) in het veldonderzoek betrokken. Zo kun je in de praktijk ervaren wat deze vorm van weginrichting doet met weggebruikers.

Leerdoelen

Na de cursus heb je kennis van verkeerspsychologie en kun je het gedrag van verkeersdeelnemers observeren, analyseren, voor zover mogelijk interpreteren, herkennen én mogelijk beïnvloeden.

Aanvullende informatie

Aan de cursus nemen ook cursisten deel welke werkzaam zijn in de praktijk.

Ingangseisen

HBO-niveau.

Toetsing

Toetsvormen:

2 schriftelijke tentamens

Werkstukken

Presentaties

Posterpresentaties

Binnen de cursus Traffic Psychology worden kennis en vaardigheden getoetst middels toetsen, opdrachten, assessments en presentaties. Heb je alle onderdelen van de cursus met positief gevolg afgerond dan ontvang je een certificaat. Dit certificaat geldt tevens als vrijstelling voor de gelijknamige minor van de bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling.

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de cursus in de handleiding beschreven. De kosten liggen gemiddeld op 80 euro.

Rooster

De cursus bestaat uit 40 lessen, verdeeld over 5 maanden. Je hebt 8 lesuren per week. De lessen vinden plaats op woensdag tussen 16.00-20.00 uur en vrijdag tussen 09.15-13.00 uur.