Kies op maat

Login Menu

Bouw- en Aannemingsbedrijf

In deze minor worden diverse onderdelen uit de procesgang van het bouwbedrijf bestudeerd, behandeld en uitgevoerd door middel van praktijkopdrachten en cases, alles aan de hand van een bouw- of civielproject. Er moet o.a. een compleet ondernemingsplan, inclusief financiële onderbouwing, worden gemaakt.

Leerdoelen

In de deze minor wordt op niveau 3 gewerkt aan de bouwkunde en civiele competenties en de HBO-kwalificaties. Initiëren en sturen, Ontwerpen, Specificeren, Realiseren, Beheren, Monitoren, Toetsen en evalueren.

Ingangseisen

In het bezit zijn van het propedeusediploma bouwkunde, of civiele techniek en van de postpropedeuse bouwkunde, of civiele techniek tenminste 120 ect’ s uit de onderwijseenheden 5,6,7,8,9, en 10 thema’s te hebben behaald waaronder één geldige stage.

Toetsing

Werkstukken, opdrachten, presentaties en schriftelijke tentamens.

Literatuur

Leermiddelen regelt de docent in overleg met de student en NHL Hogeschool.

Voor studieboeken etc. geldt een bijdrage van circa € 350, - die in twee sessies kan worden gepind.

Rooster

In principe iedere dinsdag en donderdagmorgen en een aantal keren op vrijdag voor tentamens en herkansingen van tentamens.

Er zijn minimaal 8 verplichte contacturen.