Kies op maat

Login Menu

Hulpverlening en Paarden

Kennismaking met paarden in de verschillende varianten van de hulpverlening. Onderzoek doen en ervaren wat de hulpverleningsvorm vraagt van hulpverlener en paard. De eigen mogelijkheden in begeleiding vergroten door middel van oefening in lichaamstaal. Of er wordt een onderzoeksopdracht uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de eigen competentieopbouw als paardenhulpverlener.

Leerdoelen

De student is in staat om op verantwoorde en methodische wijze cliënt en paard te begeleiden, dan wel naar passende hulp te verwijzen. De student weet op grond van kennis en ervaring de vorm van paardenhulp te kiezen en kan dat verantwoorden. De student draagt zorg voor het welzijn van het paard (de paarden) en weet de contacten te begrenzen.

Modules in deze minor:

Kennislijn 1. Ethiek                                                                                  

Kennislijn 2. Paardengedrag

Training 1. Lichaamstaal en emotie

Training 2. Methodiek toepassen bij paarden

Intervisie binnen de minorgroep, minimaal 6 bijeenkomsten.

Integrale leerlijn: aan de hand van casuïstiek worden de verschillende vormen van paardenhulpverlening onderzocht. Eindproduct bevat: essay/visiestuk, paarden cao en casusuitwerkingen en reflecties van de intervisie.

Via een leerverslag worden de behaalde competenties aangetoond.

Aanvullende informatie

Er dient voldoende paardenervaring vooraf aanwezig te zijn. Dit betreft paardengedrag, verzorging, training en rijden. Te beoordelen via een paarden c.v. en intakesessie door de minorcoördinator.

Naast de lessen op de NHL en de paardenlocatie te Boerakker: reiskosten voor gastlessen elders in het land. De beschikking hebben over een paard/pony om mee te oefenen (16 uur per week).

Er is een minimum aantal deelnemers voor deze minor. De minor kan eventueel in combinatie met de Post HBO opleiding worden aangeboden.

Ingangseisen

Een mensgerichte of hulpverleningsopleiding volgend met minimaal een half jaar stage-ervaring in het derde leerjaar.
Een ruime paardenervaring, (rijden), verzorgen, trainen, kennis van paardengedrag en de omgang tussen paard en mens. Dit wordt beoordeeld in twee stappen door de minorcoördinator, stap één is een paarden c.v.. Dit paarden c.v. moet vooraf worden opgestuurd, j.m.willemsen@nhl.nl. Stap 2 is een sessie bij de paarden, daarna volgt de uitslag van wel of niet toegelaten zijn. Binnen 1 week na de sessie zal uitsluitsel worden gegeven over de toelaatbaarheid.

Toetsing

Toetsing: een paper schrijven voor het vak ethiek.
Eindproduct: een visiestuk over de eigen keuze van werkwijze en de daarbij behorende voorwaarden voor client, paarden, ruimte en methoden.
Praktijktoets op het hulpverleningsbedrijf in de begeleiding met client en paard. Een competentiebeschrijving.

Literatuur

Petra Nelstein: Het paard als leermeester, via de docent
Linda Kohanov, Ruiter tussen twee werelden, Margrit Coates: Contact met paarden,
Paardengedrag, De natuur van het paard: Dr. Marthe Kiley- Worthington, Ethiek: Monique Janssens, Dieren en wij.

Rooster

7 integrale bijeenkomsten, 6 trainingen NHL, 7 trainingen praktijk in Boerakker, 4 colleges ethiek, 4 colleges paardengedrag en excursie naar de wilde paarden. Drie gastlessen elders in het land over andere methodes van paardenhulpverlening. De meeste lessen vinden plaats in de 1e periode. De lessen op de NHL zullen zoveel mogelijk op 1 dag plaatsvinden, de praktijklessen in Boerakker kunnen op een andere dag vallen en lopen door in de 2e periode.