Kies op maat

Login Menu

International Social Work

De minor bestaat uit twee delen:

Een kennis- en vaardigheden pakket waarin aandacht wordt besteed aan sociaal beleid in internationaal perspectief,  filosofisch-ethische verdieping m.b.t. de internationale fundamenten van sociaal werk, het ontwikkelen van transculturele inzichten, vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie en digitale communicatie. (20 EC).

Het andere deel bestaat uit het ‘Joint-E-Project’ waarin met studenten uit Ierland en/of Zwitserland, via digitale communicatiemiddelen, gewerkt wordt aan een vergelijkend onderzoek rondom een gekozen sociaal werk thema. (10 EC)

De lessen zijn in het Nederlands, de literatuur is deels Engels en deels Nederlands, de samenwerking met buitenlandse studenten is in het Engels.

Leerdoelen

De internationale benadering van de minor verruimt je denken over sociale problemen, sociaal werk en sociaal beleid. Door de confrontatie met een ander land  leer je de gang van zaken in eigen land te relativeren en word je je bewust van de maatschappelijke, culturele en politieke context waarin je als sociaal werker en als burger functioneert. Een van de oud-studenten zei het heel mooi: “Het macro niveau krijgt handen en voeten en een heleboel van wat je in je opleiding hebt geleerd, valt op zijn plaats.”

Daarnaast doe je internationale samenwerkingservaring op.

Aanvullende informatie

Er is beperkt ruimte voor een drie maanden durende Erasmus-uitwisseling met de partnerhogescholen GMIT-Castlebar-Ierland en Fachhochschule Sankt Gallen Zwitserland. Op eigen initiatief kan er door studenten een kortdurend bezoek georganiseerd worden.

Voertaal: Nederlands en Engels

Ingangseisen

-       Toegelaten tot het derde of vierde jaar van een sociaal werk of aanverwante bacheloropleiding (MWD, Pedagogiek, SPH, CMV, SJD, Psychologie, HBO-V of CT).

-       Stage- en/of praktijkervaring in sociaal werk.

-       Een redelijke mate van beheersing van de Engelse taal.

Toetsing

Take-home toetsen, opdrachten, groepswerkstuk, presentatie.

Literatuur

Onder voorbehoud

  • Blok, W. (2012), Core Social Work: International Theory, Values and Practice.London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, ISBN 9781849051767
  • Horst, John ter (ed.) (2009) Social Work in Europe. Baarn: HBuitgevers (ThiemeMeulenhoff), ISBN 9789055746187
  • Banks, S., Nøhr, K. (ed.) (2011) Practising Social Work Ethics Around the World. Taylor & Francis Ltd.. ISBN9780415560337
  • Geldof, D. (2015). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco. ISBN9789462922952
  • Carlos Nunez, C., Nunez-Mahdi, R., Popma, L. (2014). Interculturele communicatie. Assen:VanGorcum. ISBN9789023251323

Nader op te geven Nederlands- en Engelstalige artikelen

Rooster

Het onderwijs wordt op twee achtereenvolgende dagen in de week geroosterd. Exacte roostering wordt eind augustus bekend gemaakt.